Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Niklas Sigvardsson (fotograf Simon Johnasson)

Niklas Sigvardsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst för en skola som kan bättre. Jag jobbar varje dag för att få elever att lära sig så mycket man bara kan. Jag vill att alla ska få samma chans i hela landet. Därför måste vinstjakten stoppas och likvärdig tillgång till läromedel och lärare i hela landet genomföras.

Presentera dig själv

Småbarnspappa som lever villaliv tillsammans med min familj. När tid finns går stor del till att utöva och titta på idrott. Då gärna svensk fotboll på alla nivåer. Rötterna i den småländska landsbygden och nu mera Jönköpings kommun.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val som enskilt parti och kommer därefter jobba för att få en progressiv majoritet i Sveriges riksdag.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Niklas Sigvardsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Niklas Sigvardsson: Extra viktig Att pengar som är avsedda att gå till skolan, ska gå till skolan är en självklarhet. Elever och lärare ska vara i fokus, inget annat. Därför är detta en av de viktigaste prioriteringarna för mig.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Niklas Sigvardsson: Kärnkraft är i nuläget en viktig energikälla och det står bolagen fritt att bygga nytt, men vi har inte sett det hända.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Niklas Sigvardsson: I tider av troligare tuffare ekonomiska prioriteringar bör en översyn och eventuellt en minskning eller ett avskaffande av RUT-avdraget ske.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Niklas Sigvardsson: Efter den ryska invasionens dramatiska höjning på bränslepriset är vi beredda att genomföra fler åtgärder för att underlätta för vanligt folk.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Niklas Sigvardsson: I en total skatteöversyn bör absolut frågan om skattenivån på fastigheter ses över och skulle kunna leda till en höjd beskattning på dyrare fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Niklas Sigvardsson: Att förbjuda symptomen på utsatthet och fattigdom kommer aldrig lösa problemet. Därför behövs fler åtgärder som försvårar för människor att utnyttja och tjänar pengar på dessa människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Niklas Sigvardsson: Vi vill se fortsatta steg till ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen för att ge samtliga föräldrar möjligheten att vara hemma med sina barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Niklas Sigvardsson: Fler ska ha en ersättning som är 80% av lönen. Därför borde höjningen vara kvar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Niklas Sigvardsson: Extra viktig Betyg i tidigare åldrar ger inte effekt och ska därför inte införas. Personligen vill jag göra en större översyn kring betygen och dess roll för skolan och lärandet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Niklas Sigvardsson: Extra viktig Vi behöver snabba på takten i utbyggnaden, inte stoppa den. För Jönköpings län skulle det betyga oerhört mycket för arbetsmarknad och framtida utvecklig, Därför är det glädjande att den socialdemokratiska regeringen tar aktiva steg för att genomföra utbyggnaden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Niklas Sigvardssons val:

  • Pensioner
  • Skola och utbildning
  • Sysselsättning