Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gösta Frödin (fotograf null)

Gösta Frödin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på människans frihet att själv forma sitt liv men vårt gemensamma ansvar att stötta dem som av olika skäl behöver stöd. Jag har ett starkt engagemang för Klimat och miljö, äldrefrågor och regional utveckling. Åren har gett mig mycket värdefull erfarenhet.

Presentera dig själv

Född och uppväxt i Stockholm. Gift med Birgitta och med 4, numera vuxna barn. Efter utbildning i Stockholm flyttade jag till Arjeplog där jag bodde i 10 år och fick mina första politiska uppdrag. Därifrån till Arvika, där jag bor sedan 45 år. Under alla år politiskt aktiv i Arvika, regionen och Liberalerna. Motion, friluftsliv och bridge är stora fritidsintressen.

Vad har du för yrke?

Tandläkare i 42 år, numera pensionär och politiker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela, Bengt Westerberg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

ett "Alliansstyre" i majoritet med ett starkt liberalt inslag. I andra hand ett majoritetsstyre med "mittenpartier".

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gösta Frödin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Rimlig vinst ska kunna tas ut, men först sedan det säkerställts att verksamheten och undervisningen bedrivs med tillräcklig kvalitet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Extra viktig Kärnkraft behövs som stabil elproducent i kraftnätet, liksom vattenkraften. Små modulära reaktorer kan förhoppningsvis vara lämpliga. Ingen ny kärnkraft är aktuell förrän om ca 15 år. Tills dess måste vindkraften byggas ut kraftigt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Extra viktig Visitationszoner kränker den personliga integriteten alltför mycket! Satsa i större utsträckning på det förebyggande arbetet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Rut och Rot skapar arbetstillfällen, inte minst för personer med låg utbildning, som annars har svårt att finna jobb i Sverige.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Extra viktig Sverige är ett av världens rikaste länder. Det internationella biståndet är mycket viktigt för ett stort antal mycket fattigare länder. Sverige har råd med ett generöst bistånd! Dessutom minskar risken för konflikter och kraftig migration.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Stora delar av pengarna används till att underhålla byggnader som är en del av vårt gemensamma kulturarv

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Extra viktig Klimatet går mot katastrof! Max 1,5 grader kan bli 3-4 grader. vi måste få ner utsläppen av koldioxid kraftigt. Fossila bränslen är en huvudorsak till de utsläppen. Det är då totalt kontraproduktivt att sänka skatten på dessa utsläpp. Man får finna andra sätt att kompensera bönder, glesbygdsbor mfl.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: En viss höjning är motiverad. De ekonomiska klyftorna i samhället har ökat, vilket skapar spänningar. Stora förmögenhetsvärden finns i fastigheter. rimligt ur rättvisesynpunkt att beskatta lite kraftigare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Kulturen är viktig! Basfinansieringen ska ske med offentliga medel, men en kompletterande privat finansiering är värdefull och kan ge kulturen ökade resurser att nå ut till medborgarna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Extra viktig Idag är det svårt att få tillstånd till vindkraftsprojekt. Stimulanser behövs till både påverkade enskilda och kommunen. Vindkraften måste byggas ut kraftigt i närtid för att möta den ökande elanvändningen. Kärnkraft mm ligger minst 15 år bort i tiden. Att ersätta fossil energi med förnybar är det viktigaste steget för att motverka klimatkrisen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Det är en mänsklig rättighet att be sina medmänniskor om hjälp och stöd!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Är inte djupt insatt i denna fråga, men har svårt att se att man ska få fördelar genom att införa ytterligare ett kön, förutom de 2 biologiska som finns. Det finns andra sätt att ta vara på dessa personers rättigheter.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: föräldrar ska själva komma överens om fördelningen, men ett minsta uttag ska finnas för vardera föräldern. Viktigt att båda tar sitt fulla föräldraansvar och anknyter bra till barnen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Privata nätläkare ska kunna finansieras av skattemedel, men det ska finnas ett tydligt regelverk att följa, som garanterar en rimlig kvalitet. Kvalitetsuppföljning är viktig. Konkurrens är i grunden bra!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Permanenta uppehållstillstånd ger mycket bättre förutsättningar för en god integration. Dessutom är det respektfullt för de som söker uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Extra viktig Det skapar en tryggare situation för Sverige. Dessutom är vi tydligare med och tar ansvar för att skydda demokrati och självbestämmande i NATO och omvärlden.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: A-kassan ska ge en rimlig grundtrygghet, men det ska alltid löna sig bättre att ha ett arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Att lätta på strandskyddet är bra, men det ska inte avskaffas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Troligen är en mix av omfördelningar inom befintlig budget och en viss skattehöjning ett rimligt sätt att lösa upprustningen, som är viktig!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Extra viktig Public service fyller en mycket viktig funktion! Om man smalnar av uppdraget så kommer färre att ta del av Public service, vilket vore olyckligt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Extra viktig Mycket bra att förbjuda nyförsäljning, men troligen är 2025 lite för tidigt. marknaden klarar nog inte detta. 2028-30 tror jag kan vara rimligt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Betyg är en av flera informationskanaler mellan skola och hem.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Extra viktig Fattiga kommuner är oftast små, i glesbygd och med åldrande befolkning. Dessutom är kommunalskatten här oftast markant högre än i rika kommuner. Det är en rättvisefråga att ytterligare omfördelning genomförs.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Orimligt hårt straff att i alla lägen döma ut fängelse. Fängelseplatserna måste i första hand räcka till de som begår andra, grövre brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Dagens bostadsmarknad är sönderreglerad. Detta kan vara ett rimligt förslag för att på sikt gå över till marknadshyror. Det måste finnas en möjlighet att kommunen stöttar de som har svårt att finansiera en egen bostad, så kallad "social housing".

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Extra viktig Sverige är för glest befolkat för att bära de mycket stora kostnaderna för höghastighetståg. Det finns många angelägna tågprojekt för 250km/tim som nu inte kan genomföras på grund av medelsbrist.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Staten ska ha ansvaret för den högspecialiserade vården. Övrig vård ska som nu skötas av regionerna. Det blir ofta tungrott när staten ska ta över. Många exempel på detta finns! Antalet regioner kan gärna bli mindre.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Rimligt att den enskilde tar ett visst eget ansvar och att inte sjukskrivningarna sker för lättvindigt. Dessa är en mycket stor kostnad för samhället.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: rörligheten på arbetsmarknaden behöver ökas för alla parter. Om det blir enklare att säga upp anställda ska också ersättningen till den uppsagde bli bättre.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gösta Frödin: Extra viktig Metaller och mineraler är oerhört viktiga i den tekniska revolution som pågår, inte minst för att motverka klimatkrisen. Idag är det en mycket långdragen och osäker process. Höga krav ska finnas men processen ska gå fortare. Gruvbrytning i många länder sker ofta under dåliga förhållanden för människor och miljö. Sverige har ett ansvar att ta!

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gösta Frödin: I en orolig värld finns många människor på flykt. Sverige har ett ansvar att inom gränser stödja dessa människor.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gösta Frödin: Det är ett kraftfullt och integritetskränkande verktyg.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gösta Frödin: De ekonomiska klyftorna i Sverige har på senare år ökat. Detta skapar ett mer otryggt och konfliktfyllt land.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gösta Frödin: Extra viktig Skogen är viktig som kolsänka och för den biologiska mångfalden. Särskilt gäller detta "orörda" skogar. Skogsbruket ska på sikt allt mer gå över till "hyggesfritt". Detta är viktigt för klimatet och inte minst för miljön!

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gösta Frödins val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Äldreomsorg