Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gulli Håkansson (fotograf null)

Gulli Håkansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det behövs fler "äldre" i politiken som genom erfarenhet kan driva dagens frågor.

Presentera dig själv

I dag en samhällsintresserad pensionär som tror att framtiden blir bättre.

Vad har du för yrke?

Lärare rektor

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm Liberalerna

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M L KD och helst också C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Gulli Håkansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Vi vill ha friskolor och det fria skolvalet. Men ingen vinstutdelning om inte skolan är välskött med höga kunskapskrav och välutbildade lärare. Skolan är till för eleverna, inte tvärtom.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Extra viktig Klimatomställningen kräver att vi använder både sol vind vatten och kärnkraft. Kärnkraften är planerbar och behövs för den omfattande elekrifieringen som ligger framför.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Det finns andra åtgärder för att tryggheten ska öka i brottsutsatta områden. Mer förebyggande arbete, fler poliser på plats och förbud för dömda gängkriminella att vistas i vissa områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Extra viktig RUTtjänster underlättar vardagen för många. Svarta jobb blir vita. Fler med låg utbildning får jobb. Nyanlända ges möjlighet att komma in på svensk arbetsmarknad.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Extra viktig Enprocentmålet ska bevaras. Sverige har möjlighet att ge bistånd för att satsa på att ge alla människor möjlighet till fri- och rättigheter och lyfta människor ur fattigdom.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Liberalerna står bakom dagens ordning. Kungen har själv beslutat att begränsa antalet personer som får del av apanaget.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Det kan vara nödvändigt att genomföra tillfälliga åtgärder så att hushåll och företag inte drabbas orimligt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Vi vill sänka flyttskatten och säger nej till att återinföra en fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Vi vill inte minska det offentliga stödet till kulturen. Men samtidigt kan man underlätta för privata aktörer att bidra för bättre villkor och mer resurser.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Kommuner ska ha inflytande över planering och kunna stoppa vindkraftsbygge. Men processen behöver bli mer förutsägbar och mer rättssäker.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Att förbjuda tiggeri löser inte problemet med fattigdom. Men alla former av exploatering och människohandel ska bekämpas och barn som tigger ska tas om hand av socialtjänsten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Liberalerna vill utreda för och nackdelar med ett tredje juridiskt kön

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: För att föräldraförsäkringen ska vara flexibel är det bra som det är idag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Möjligheten till en god digital vård är viktig för att hålla hög standard i hälso och sjukvården. Däremot är dagens ersättningssystem ohållbart vad gäller finansieringen av nätläkare och en ny och bättre modell behövs.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd har sina fördelar och vore önskvärt. Men då behöver politiken på EU-nivå förändras

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Det finns akuta problem att hitta arbetskraft inom många företag. Det måste alltid löna sig att arbeta istället för att få bidrag. Bättre med skattesänkningar som gör det mer attraktivt för arbetsgivare att anställa och att det lönar sig att gå från bidrag till jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: I glest befolkade områden finns stora möjligheter att införa lättnader i strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Skattetrycket är redan högt. Vi prioriterar försvaret framför kostsam symbolpolitik.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Verksamheten ska ara oberoende opartisk och saklig och ha ett fortsatt brett uppdrag med kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Det är orealistiskt att införa ett förbud redan 2025 då mycket återstår att förbereda t ex laddstationer. 2030 är en mer realistiskt för ett förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från åk 4. Viktigt att fånga upp och kunna sätta in stöd tidigt

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Vi står bakom principerna för dagens system

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Liberalerna står bakom att dagens bötesstraff har tagits bort för köp av sexuella tjänster.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Det behövs fler hyresrätter. Med fri hyressättning i nyproduktion kan fler hyresrätter byggas där köerna är längst. Det är viktigt att det finns ett starkt skydd för hyresgästernas rättigheter och besittningsskydd i framtiden. Marknadshyror ska inte införas i befintligt bestånd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Liberalerna är skeptiska till höghastighetståg. Bristen på finansiering gör att medel till underhåll av befintlig järnväg och andra nödvändiga investeringar prioriteras bort.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Staten behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Det är rimligt att det finns en självrisk i sjukförsäkringen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att regler följs. Men svensk arbetsrätt måste bli mer flexibel för att inte stjälpa småföretagare och arbetstagare. Fler måste våga anställa och arbetsmarknaden behöver vara mer rörlig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gulli Håkansson: Gruvnäringen är viktig men tydliga krav behövs på den som vill öppna en gruva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gulli Håkansson: Asylrätten ska värnas. Vi måste ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna eller inte.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gulli Håkansson: För personer i kriminella kretsar måste polisen ha rätt till förebyggande avlyssning

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gulli Håkansson: Det ska alltid löna sig att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gulli Håkanssons val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning