Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Linda Hagman (fotograf null)

Linda Hagman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Man ska rösta på mig om man tycker att naturen har ett egenvärde värt att slåss för. Om man anser att alla människor ska behandlas med medmänsklighet och stöd vid behov. Om man tycker att det politiska samtalet blivit allt för hårt och vill ha lite vanligt sunt förnuft i politiken.

Presentera dig själv

Jag är en tvåbarns-mamma som valt att engagera mig politiskt dels för jag känner mig så osäker på hur det politiska arbetet faktiskt går till, men också för att jag brinner för en mer hållbar framtid. Jag tycker det är viktigt att ta del av underlag från olika håll, och ha en snäll och trevlig approach mot människor jag möter.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör inom miljö

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag tycker att styret beslutas efter att valresultatet kommit. De partier som har en sund syn på människa och natur är partier vi kan samarbeta med. I teorin kan jag se samarbete både till vänster och den breda mitten som få verkar vilja kännas vid.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Linda Hagman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Skattepengar ska inte gå till aktieägares vinster, de ska återinvesteras i skolan som kan satsa på fler behöriga lärare, läromedel och stöd.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Kärnkraft är en fantastisk energikälla men den är inte hållbar! Den har tjänat oss väl men nu finns andra alternativ som är både billigare och långsiktigt mer hållbara. Att bryta uran i tveksamma länder och få ett radioaktivt avfall är inte receptet för framtiden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Att hänga ut alla människor bara för att de bor i ett specifikt område med mycket problem är oetiskt och har ganska låg påverkan på brottsstatistiken. Det kan också försämra relationen mellan de boende och polisen. Förebyggande arbete i skola och socialtjänst, samt mer synliga poliser är mer effektivt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: RUT har varit ett effektivt styrmedel för att underlätta hushållsnära tjänster, skapat mer vit arbetskraft, ökat antalen yrkesverksamma, underlättat för de som tidigare ej haft råd med t.ex städning eller trädgårdsarbete och kan utökas för ytterligare steg mot en cirkulär ekonomi.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Vi lever i en tid när det aldrig behövt så mycket bistånd som nu. Vi lever i ett rikt land och bör hjälpa de som utsätts för klimatförändringarnas eller krigens härjningar. Svält har ökat senaste åren efter en nedåtgående trend och vi måste göra det vi kan för att hindra detta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Kungahusets apanage må sticka vissa i ögonen, men det är en del av vår kultur med en monarki vilket attraherar turister och kungafamiljen gör mycket viktigt arbete i de foundations de jobbar i. Det är också ett kulturarv att bevara de slott mm som pengarna också går till.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Fossila bränslen borde ha varit utfasade för länge sedan. MP har varnat för skenande bränslepriser när utbudet inte kan matcha efterfrågan och det ser vi nu. Vi kan därför inte sänka skatten på fossila bränslen, däremot bör låginkomsttagare och de beroende av bilen få ersättning eftersom vi är fast i ett bilberoende samhälle.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Fastighetsskatt kan vara ett bra sätt att komma åt personer med orimligt stora villor, men att bo är trots allt något vi alla behöver och en för hög fastighetsskatt kan innebära att folk fastnar i orimliga hyresavtal. Fokusera istället på någon typ av kapitalskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Att kunna ta del av kulturupplevelser av olika slag är viktigare än man kan tro för människan. Att då riskera att utesluta ekonomiskt svaga grupper för att mer kultur är privatfinansierat är inte OK. Det ska få finnas en blandning av privatägda och offentliga möjligheter till kulturevenemang men man ska försäkra sig om att den är fri att ta sig uttryck.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Det kommunala vetot har utnyttjats på sistone vilket inneburit att flera terawatt timmar el inte kan realiseras. Om flera andra instanser anser att platsen för elproduktion är god ska det behöva mycket goda skäl att stoppa planeringen. Som morot kan kommunen ersättas förslagsvis utifrån den mängd el som producerar inom kommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Att någon kommer till Sverige för att tigga betyder att det är fruktansvärda hemförhållanden där möjligheterna att få jobb är i princip noll och man inte ser någon annan utväg. Att hacka på socialt utsatta människor är aldrig en lösning. Vi behöver ett inkluderande samhälle där vi kan stötta dessa personer att få ett riktigt jobb här eller i hemlandet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: För den som inte känner sig som varken kvinna eller man är detta ett stort steg för upprättelse och möjlighet att vara den den är, medan det för oss andra är en administrativ lösning som kan vara lite jobbig i en övergångsperiod när system och blanketter ska uppdateras men sedan är integrerat.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Vi ser att specifika pappa-månader har inneburit mer och mer jämställd föräldraledighet där de som utnyttjat detta är mycket nöjda. Jag tror att barn mår bäst av att få en relation till båda sina föräldrar men kan också förstå att det inte alltid är möjligt. Det ska därför finnas viss flexibilitet i systemet så att de familjer där en part verkligen vill ta största delen, har möjlighet till det.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Återigen ett problem där en skattefinansierad aktivitet riskerar att lakas ut till privata företag. Vi ser problem med att privata nätläkare utnyttjar systemen för att få så mycket ersättning som möjligt från det offentliga medan den svåra och dyra vården fortfarande hanteras av den regionala sjukvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Med permanenta uppehållstillstånd kan de som söker dig till vårt land känna en trygghet i att här kommer jag stanna och därför bli mer motiverad till att lära sig språket och skaffa jobb.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Det är lätt att bli rädd när världen inte längre ser ut som vi tänkt oss. Jag tror dock att vägen till fred är lättare om man signalerar att vi vill ha fred och inte genom att ingå i en kärnvapenallians. Jag tror inte heller vi skulle stå helt ensamma vid eventuell invasion vi har många allierade runt om oss och vi kan använda andra relationer än NATO för vårt försvar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: A-kassan är ett skydd för den som blir sjuk eller arbetslös. Detta är tillstånd man aldrig planerar för men livskvalitén ökar om man inte måste oroa sig för detta. Vi tycker att ett trygghetssystem som inkluderar både sjukdom och arbetslöshet kan underlätta för individer och minska administrationen på myndigheter

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Extra viktig Naturen är värd att skydda.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Om vi nu ska rusta upp försvaret är det bästa sättet att finansiera via skatt för ett mer jämnt uttag. Helst ser vi en värnskatt som läggs på de med mest betalningsförmåga.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Public service har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle där opartiskt nyhetsrapportering innebär att vi medborgare kan tolka informationen själva. Vi kan inte minska public service i denna tid av oroligheter

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Utfasningen av fossila bilar borde varit avslutad för länge sedan. Att sätta ett mål innebär att branschen snabbare ställer om. Dock tycker jag inte förbränningsmotorn ska gå i graven eftersom biogasbilar behöver den.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Barn stressas av betyg. Betyg leder inte till att barn presterar bättre. Det kan få användas som urval i niondeklass.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Alla människor behöver samma grundläggande service för att klara sig i samhället. Då kan vi inte ha kommuner som inte kan erbjuda det till sina invånare. Att hjälpas åt för att lyfta alla människor känns rimligt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Att köpa sex innebär ofta att man varit i kontakt med en exploaterad person. Om det så är trafficking eller utnyttjade ungdomar med dålig självkänsla så är det lika illa. Man ska därför straffas med fängelse för att förstå det övergrepp man gjort.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Det finns stora problem med kösystemet vi har idag men det riskerar också att bli otroligt dyrt med marknadshyror då betalningsstarka individer slår ut ekonomiska utsatta. Kanske kan marknadshyror användas under en startperiod för att sedan övergå i en balanserad prissättning.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Vi måste satsa för framtiden och framtidens mobilitet kommer vara mer beroende av tåg. Då får vi göra investeringen även om den är hög, vad tacksamma vi är för infrastruktur som dyrt byggdes för över hundra år sedan. Däremot finns det förstås jobbiga parametrar kring var banan ska gå, vilka material som ska användas mm.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Att påbörja en omstrukturering nu tjänar ingen på. Vi uppskattar också att beslut fattas nära människorna som berörs av dem . Däremot kan staten behöva gå in och stötta i de regioner som inte har lika stark ekonomi.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: För de yrkesgrupper där det är problematiskt att komma sjuk till jobbet, så som inom vård eller skola ska karensdagen avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Trygghet att man har sitt arbete kvar är viktig för hälsan. Det ska finnas goda skäl till att någon sägs upp.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Linda Hagman: Extra viktig Det finns så otroligt mycket metaller och mineraler i samhället och vi ska istället satsa pengar på att återvinna och återanvända dessa i större utsträckning. Mer urban och landfill mining. Gruvor är ett gigantiskt ingrepp i naturen och majoriteten av alla gruvor som öppnats i Sverige har inte städats upp efter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Hagman: Vi ska ta emot de som har behov av skydd. Dock måste vi skaffa bättre system för att integrera dessa nya medborgare. Att processen blir för lång och osäker innebär att de inte lyckas etablera sig vilket leder till problem. Att få fler i samhället att hjälpa till tror jag är en viktig väg för bättre integration. Asylsökande ska också ha möjlighet att studera eller skaffa jobb.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Hagman: vi har ett stort problem med gängkriminaliteten och vi ser problem med att få fast dem trots att polisen ofta vet vilka gärningsmännen är. Att underlätta för polisen att få in bevis som håller i domstol är något vi måste göra.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Hagman: Inkomstklyftorna i Sverige skenar. Vissa löner är fantasisummor och det är bara rimligt att man inte behöver behålla så stor andel för att klara sig. Jag ser även potential för kapitalskatt där berg av pengar kan användas för att stärka upp samhället.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Linda Hagman: Det är lätt att enbart se naturen i ekonomiska termer, men det gör inte vi. Naturen och skogen är viktiga för vårt liv här på jorden och för att inte förstöra mer än nödvändigt bör vi redan nu skydda mer skog. Självklart har skogsbruket en viktig roll i vår gröna omställning men det måste bli mer hållbart.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Linda Hagmans val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Pensioner