Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulla-Britt Hagström (fotograf null)

Ulla-Britt Hagström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har under många år arbetat för jämställdhet mellan kvinnor och män. Arbetar med rättighetsfrågor. Ser trygghet och självförtroende som mycket viktigt i utbildningsfrågor. Min erfarenhet som lärare under drygt 40 år har gett mig god förståelse för människors olika villkor. Jag kommer att vara en röst för äldre i samhället. Näringsliv och arbetsmarknad ger möjligheten till en politik för frihet.

Presentera dig själv

Politiker med stor erfarenhet, nyfiken, plikttrogen och nitisk. Har varit ledamot av kommunfullmäktige sedan 1977. Varit riksdagsledamot under fem år. Landstings-/regionpolitiker under ca 30 år. Jag har haft ordförandeuppdrag inom skola, vård och omsorg. Satsar på valfrihet inte minst för funktionsnedsatta och äldre. Jag har fyra vuxna barn.

Vad har du för yrke?

Lärare med pedagogisk magisterexamen.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst en borgerlig regering med Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna och Moderaterna. Med majoritet för trygghet under en fyraårsperiod.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Ulla-Britt Hagström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Bättre att ändra regelverk så att stora bolag med höga vinster får ett tak. Helt utan vinstmöjlighet finns det inte motiv för att starta. Friskolor är bra för valmöjlighet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Kärnkraftverk som kan ta tillvara redan använt kärnavfall.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Tryggheten är viktig för att uppleva frihet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig RUT-avdraget underlättar för enskilda och familjer att slippa stress. Äldre i behov av hjälp kan ha råd. Det ger arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Det är viktigt att vara med och minska fattigdomen i världen. Sverige har råd att hjälpa andra.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Kungahuset är i mycket en förebild för invånarna. De är också goda representanter för näringslivet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Om man ska kunna bo och leva i hela landet kommer bilen fortsatt att vara viktig, såväl för möjlighet till arbete som för fritiden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Valfrihet till boende är viktig. Hyran måste vara rimlig i förhållande till lönen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Kulturen finansieras idag av privata aktörer. Den offentliga sektorn ska se till att skolor, ungdomar och äldre har tillgång till ett brett kulturliv. Kulturarbetare har ofta låga löner.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Vindkraften är bra för ett fossilfritt samhälle. Det blir inte bra om enskilda krafter med hög position i en kommun ges större möjlighet att stoppa vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Man kan inte förbjuda enskilda människor att ge hjälp till en behövande. Det måste vara möjligt att be om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Ulla-Britt Hagström har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Det måste vara familjens ansvar att bestämma vem som har bäst möjlighet att ta hand om barnen. Men det får aldrig bli en kvinnofälla.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: All vård idag finansieras på något sätt av skattemedel. Däremot bör en mindre andel av skattemedel gå till nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Det är idag alldeles för lång väntan och liv i ovisshet för många som väljer att komma till Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Sverige är ett för litet land för att själv kunna försvara sig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Hög- och lågkonjunkturer växlar. Utvecklingen gör att många behöver byta jobb.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Det finns många möjligheter till strandnära boende. Vissa områden är helt orörda. Ett sätt att inte alla ska trängas i städerna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Säkerheten i landet är A och O.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Valfriheten är viktig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Många kommer då inte att ha råd att ha bil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Ju tidigare upptäckt av behov av stöd och hjälp desto bättre. Familjen ges bättre insikter om hur barnet klarar skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Ja, bara det sker på rättvisa grunder. Utjämningssystemet idag tar inte hänsyn till kommunens skattesats.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Absolut! Det handlar om slavhandel, att ta makten över andras liv.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Tveksamt. Alla ska ha möjlighet att bo och betala hyra, antingen genom allmännyttan eller privata fastighetsägare.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Vi måste bygga ut och upprusta de järnvägar vi har först. Göteborg - Alingsås är ett exempel.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Staten kan ta ansvar för mycket dyra läkemedel och viss specialistvård. Men den lokala kännedomen om behov och närheten bör bestå.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Den lagstiftning vi har idag är tillräcklig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Alla som kommer till Sverige måste ges möjlighet till utbildning och arbete.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulla-Britt Hagström: Extra viktig Det måste löna sig att arbeta.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulla-Britt Hagströms val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Pensioner