Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Knut Anders Sigander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tycker att det är viktigt att riksdagen representerar svenska folket också åldersmässigt. Det finns nästan inga seniorer i riksdagen.

Presentera dig själv

Jag är 76 år gammal har tre barn och sex barnbarn. Jag är sedan början av 1990 talet bosatt i Ystad dit jag flyttade från Tumba söder om Stockholm.

Vad har du för yrke?

F d chefsrådman numera pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ingen särskild person . EU samarbetet

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det bästa vore en borgerlig majoritetsregering. Det näst bästa vore en annan form av majoritet där M kunde ingå.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Knut Anders Sigander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Skolans stora problem idag är såvitt jag förstår att alltför många elever inte når upp till den kunskapsnivå som de borde. Dessutom finns ett stort ordningsproblem. Om en skola uppnår sina mäl är det inte något problem om den går med vinst. Varför går aldrig kommunala skolor med vinst?

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Kärnkraft är fossilfritt. Ny teknik verkar dessutom vara på väg med min-kärnkraftverk som verkar intressant. Vårt samhälle kommer troligen att behöva all den el energi som vi kan producera.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Jag har svårt att ta ställning till detta. Såvitt jag förstår så har det prövats i Danmark. Jag skulle vilja att detta utreds lite mer. Med tanke på vår kriminalitet så bör det lyftas på alla stenar. Detta kan vara en möjlighet som bör tas tillvara.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Jag minns med fasa hur det var tidigare. Där det ofta i samband med köp av tjänst presenterades två prislappar en svart och en vit. Det vill vi inte ha tillbaka.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Vi gav Afghanistan ca 1 miljard om året under 20 år. Så kom Talibanerna. Vart går de pengarna nu? Det har aldrig varit på tal att minska biståndet med dessa belopp. Vilket torde innebära att SIDA, utan någon debatt , skickar dessa pengar någon annan stans. Jag tror på ett omtag av u-hjälpen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Kungahuset fullgör sina uppdrag på ett bra sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Priserna är skyhöga nu. Nästan alla transporter av varor fördyras och eldar därmed på inflationen. Bilen är för många ett mycket bra, och för somliga ett nödvändigt transportmedlet. Det känns angeläget att motverka detta genom en sänkning av skatten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Jag tycker att det är bra om medborgare kan äga sin bostad. Detta bör inte motverkas genom höjda skatter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Man kan välja mellan höga skatter och att kultur blir gratis och därmed styrt av de som har hand om skatterna. Alternativet är lägre skatter och den enskilde får betala en större del av det han eller hon vill konsumera av kultur. Jag föredrar det sistnämnda alternativet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: När det gäller energiproduktionen så bör Riksintresset väga tyngre än vad det gör idag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Att leva på tiggeri måste vara fruktansvärt. Jag vill inte belasta dessa människor med ett förbud. Nu verkar det dock som frånvaron av kontanter kommer att ta död på företeelsen med tiggeri som vi ser det nu.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Jag vet inte mycket om detta. Om det är så att vuxna (myndiga) människor i vårt land identifierar sig på detta sätt så måste detta sannolikt godtas som ett tredje kön. Detta kommer dock att få många svårlösta praktiska konsekvenser såsom toaletter, militärtjänstgöring och idrottsutövning för att ta några saker.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Om vi tycker att föräldrar är så myndiga så att de får rösta och därmed besluta om hur vårt land ska styras så bör de också få bestämma detta själva.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Jag tror att framtidens sjukvård i stor utsträckning blir nätbaserad. Jag tror att tillåtande av privata alternativ och inte bara offentliga monopol gynnar nytänkande, vilket i slutända gynnar oss skattebetalare

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Hur mycket skulle vi inte ha sparat om vi 2015 hade låtit alla från Syrien utan prövning ha fått ett tillfälligt tidsbegränsat uppehållstillstånd och nu i lugn och ro kunnat pröva deras ansökan om att få stanna i Sverige. Se nu hur vi hanterar Ukraina. Vi kommer även i framtiden få stora flyktingströmmar och då gäller det att ha ett snabbt och billigt förfarande som inte i onödan pacificerar folk.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Ryssland kommer sannolikt aldrig att vara en pålitlig granne.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Jag vet inte mycket om detta. Om man inför en tidsbegränsad åtgärd så bör den vara tidsbegränsad.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: I princip ja. Sedan finns det alltid offentliga intressen som kan ta över i särskilda fall.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Detta bör vi ha råd med inom befintliga ramar. Om vi har ett reformutrymme som görs gällande inför varje budget så bör detta kunna klaras av utan skattehöjningar. Vi har ca 500 myndigheter är de alla mer nödvändiga än ett starkt försvar?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Övriga kanaler klarar av de breda programmen

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Det torde vara nödvändigt ur klimatsynpunkt. Det gäller bara att vi klarar el försörjningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: När jag gick i skolan så sökte man in till läroverk/realskolan på de betyg man hade i årskurs 4. För egen del kom jag inte in så jag fick försöka igen på betygen i åk 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Jag skulle hellre se att kommunerna får flera lokala skattekällor. T ex att sommarboende får skatta i sommarkommunen också. Att kommunen får behålla mer av inkomster av företag och naturresurser i kommunen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Jag vet för lite om detta. Som jag förstår det så kan det vara en utsatt person som säljer sex och som utnyttjas på det grövsta och det kan vara en person som ser detta som en bra inkomstkälla.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Jag tror att vi på detta sätt på sikt kommer att få balans på hyresmarknaden. Vilket jag aldrig har upplevt med hyresregleringen

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Det vore bättre att se till att det vi har fungerar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Regionindelningen leder till alltför stora olikheter

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Vi såg ju hur riksdagskvinnan/vilden sa i TV att hon överväger att sjukskriva sig för att slippa rösta. Är det så det är? Har vi alla den möjligheten? Med en karensdag så får man åtminstone inte betalt

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Det är lite olika för små och stora företag. Stora företag kan alltid köpa sig loss. Kanske borde det bli lättare för små företag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Knut Anders Sigander: Om vi har resurser och vi anser det vara nödvändigt att tillverka/använda dessa produkter då har vi också ett moraliskt ansvar för att tillvarata våra resurser och inte förlita oss på import från olika håll. Vi tror ju att vi är klimatsmartast

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Knut Anders Sigander: Så många som är praktiskt möjligt. I dagsläget troligen ett mindre antal

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Knut Anders Sigander: Vi har kommit till en punkt då alla stenar ska lyftas. Mer således. Sedan gäller det att ha en kontroll över detta. T ex att tillstånd ska ges av domstol eller något liknande.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Knut Anders Sigander: Först måste höginkomsttagare definieras. Jag tycker att "värnskatten" kan återinföras

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Knut Anders Sigander: Vi torde bli alltmer beroende av det som skogen kan ge. Det är en viktig resurs för Sverige. Vi måste således ta ut så mycket som går.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Knut Anders Sigander har hoppat över denna fråga