Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Håkan Andersson (fotograf Ulla Sturaeus )

Håkan Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag representerar de aktiva äldre och en medelstor stad strax utanför Stockholm. Jag brukar definiera mej som Fri Radikal , som Per Garthon en gång sade: Man behöver inte vara kommunist för att vara radikal. mina intresseområden är Fred och Frihet (sitter i Kultur och fritidsnämnd) Försvar (Sergeant i armén och NATO-vän. Kultur Demokrati, mänskliga rättigheter och Utvecklingsbistånd

Presentera dig själv

Jag är en av de aktiva äldre, 76 år gammal. Bor tillsammans med min fru i en stadsmiljö i Tyresö. Har en stor familj med många barn, barnbarn och barnbarnsbarn både egna och bonus. Politiskt aktiv sedan 50 år tillbaka. Har startat, byggt upp och driver sedan 20 år tillbaka med släkt och vänner en skola för föräldralösa barn i en bergsby i Kenya. 30 anställda och 350 barn. Seniormedlem i LUF

Vad har du för yrke?

Pensionerad projektledare/nämndeman

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Karl Staaf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Med tyngdpunkt i den liberala mitten, gärna med Liberal Stats- och Finansminister

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Håkan Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Håkan Andersson har hoppat över denna fråga

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Extra viktig En rimlig satsning som ger stabil energiförsörjning

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Extra viktig Bostadsområden är inte brottsliga. Att människor visiteras utan misstanke om brottslighet är absurt. Att visitera alla i en grupp inblandad i brottslighet är redan idag tillåtet

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Beskattning av arbete är för hög. Att en grupp svag på arbetsmarknaden blir konkurrenskraftig är positivt

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Extra viktig Rätt använt en självklarhet. SIDA har ofta gjort bort sig. Klarare uppdrag krävs. Driver själv skola för föräldralösa i Kenya sedan 20 år tillbaka

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Håkan Andersson har hoppat över denna fråga

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Drivmedelsmomsen bör tas bort

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Eftersom totalt skattetryck är för högt så måste sänkning av skatt på arbete ske samtidigt. I samma paket och inte utlovas ske senare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Staten ska inte "äga" kulturen, men inte heller dra sig undan sitt ansvar för mångfalden

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Det kommunala inflytandet över sin miljö är för viktigt för att låta "riksintressen " köra över den lokala demokratin

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Ingen ska behöva tigga Sverige! Vi avskaffade fattigdom på den nivån för länge sedan.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Fyller ingen praktisk funktion. Krånglar till familjerätten utan att någon vinner något

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: En frihetsfråga för familjerna att helt kunna välja den bästa lösningen för dem

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Håkan Andersson har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Tryggheten viktig. De som inte uppfyller kraven ska utvisas omedelbart.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Finns inget vettigt alternativ. Att återgå till det gamla totalförsvaret som kostade 10-15% av budgeten är inget rimligt alternativ. Att stå försvarslösa när kriget kommer är absolut ingen lösning.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Systemet behöver ses över i grunden med fungerande arbetsmarknad som mål

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Helt onödig restrktion i större delen av landet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Extra viktig En av statens huvuduppgifter. Ska självklart ingå i den höga skatt vi redan betalar. Om finansieringen blir ett problem får prioriteringar göras i de 350 myndigheternas budget och verksamhet

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Fungerat hyfsat idag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Extra viktig Det måste finnas tillgängliga alternativ innan man förbjudet något så centralt i flertalet svenskars vardag. Rätt tanke men fel metodä

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Central kunskapskontroll viktig för likvärdighet

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Extra viktig Ohederligt att dölja beskattning av "rika" kommuner. Finns behov av statliga subventioner till "fattiga" kommuner så ska de tas ur statsbudgeten så att det är tydligt varifrån pengarna kommer och hur de används. Samma sak gäller i ännu högre grad regionerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Morallagstitning tenderar att drabba på oväntat och oönskat sätt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Extra viktig Hyresregleringen är en kvarleva från krigstiden. Den borde tagits bort senast i samband med miljonprogrammet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Projekt som inte svarar mot järnvägens problem vare sig akut eller på lång sikt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Extra viktig Vi har en beslutsnivå för mycket i offentlig förvaltning. Staten är inte idealisk ägare. Samordning på EU-nivå önskvärd

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Redan provat med katastrofalt resultat

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Extra viktig Arbetsmarknaden fungerar dåligt. Fackens och politikernas inflytande kan begränsas till arbetsgivarnas fördel. Fler i jobb och bättre ekonomi på alla nivåer är det önskade målet

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Andersson: Lagstiftningen är helt otidsenlig. Ökad verksamhet i gruvnäringen ofrånkomlig och maktstrukturer stat/gruvbolag/markägare/ortsbrfolkning bör ses över

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Håkan Andersson: Asyl för människor i nöd blir vad den blir. viktigt att Sverige håller sig till EU-snitt eftersom vi annars riskerar en ohållbar situation. Sverige är tyvärr ett ganska dåligt land för flyktingar från andra kulturer

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Håkan Andersson: Integritet viktigt. Avlyssning utan brottsmisstanke måste ändå ha ett syfte som går att pröva och redovisa.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Håkan Andersson: Extra viktig Slarvig fråga. Arbetsinkomst bör beskattas lägre oavsett inkomstnivå

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Håkan Andersson: Extra viktig Kalhygge och stubbfräsning bör förbjudas. Ger skador både på kort och mycket lång sikt. Utan skog inget liv!%

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Håkan Andersson har hoppat över denna fråga