Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulf Klasson

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag tänker och vill driva frågor som berör många i vardagen.

Vad har du för yrke?

Har lämnat yrkeslivet, men är ganska aktiv ändå. Har flera ideella uppdrag

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Bertil Ohlin o Michelle Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att vi får ett styre som bygger på ett tydligt socialliberalt synsätt, där var och en skall kunna utvecklas efter sin förmåga och att vi inte lämnar någon utan stöd och skydd. Vi måste värna de svaga i samhället

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ulf Klasson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: I min värld är det svårt att ta bort vinstutdelning, då det är själva drivkraften utöver engagemang för eleverna, får vi hoppas. Däremot skulle man kunna tänka sig att det införs en maximering av hur stort vinstuttaget får vara.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Extra viktig Äntligen ser vi i samhället ett uppvaknande att om vi skall kunna nå utsläppsmålen, så måste alla icke fossila möjligheter tas tillvara. Speciellt intressant är det med små kärnkraftverk som kan placeras nära där de som mest behövs.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Extra viktig Jag kan tänka mig visitationsområden, men inte möjligheten att visitera vem som helst. Det strider mot den personliga integriteten, och den bör vara helig i en sann demokrati. Däremot om brottsmisstanke föreligger helt ok. Även om misstankegraden blir snävare än tidigare.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Extra viktig Detta har gett många nya grupper en möjlighet att få hjälp med hushållsnära tjänster. Vill man komma åt oseriösa utförare, så måste det till bättre kontrollmetoder. Både seriösa utförare och köpare drabbas annars.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Det måste vara bättre att vi ger ett bra internationellt stöd, för att öka möjligheterna till ökad levnadsnivå för den enskilde och bättre demokratiska processer i många länder. Hjälp på plats bättre än att fler människor måste lämna sina länder för att kunna leva fritt och våga yttra sig om orättvisor. Viktigt att hitta kontrollmedel för att vår hjälpverksamhet når fram.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Kanske behöver medelstilldelningen inte öka, men vi har nytta av vårt Kungahus i relationer med utländska regeringar och företag. Bra PR för Sv.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Extra viktig Visst kan kulturen bli bättre på sponsring och samarbeten, men det är viktigt att staten, regioner och kommuner stöttar denna viktiga fråga för folkhälsa och demokrati.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Extra viktig Självklart skall kommuner/regioner kunna stoppa både vindkraft och annat nyttjande av våra gemensamma resurser. Det måste bli bättre möjligheter för de lokala medborgarna att få del av de vinster som skapas genom vindkraft och andra naturtillgångar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Inga förbud i denna fråga. Måste hanteras med andra medel. Se till att inge behöver tigga. Ta reda på vad som gör detta och motarbeta det bättre än idag.. Ofta är det utsatta grupper och länder med dålig demokratisk styrning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: För en liberal är detta självklart.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Det måste dock finnas en mininivå för båda parter.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Vill inte samhället erbjuda tillräckligt bra tjänster för den enskilde, måste andra ta initiativ. Här finns mkt att göra om man vill ta upp kampen? Om primärvården är tillräckligt bra behövs inte dessa tjänster, eller så ingår de i primärvårdens uppgifter.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Självklart! Däremot hoppas jag att inte andra enskilda stater skall kunna lägga hinder i vägen, för en egen agenda.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Kan inte vara ett självändamål. Självklart måste krav ställas på effektiv och rationell drift av försvaret. Allt i ett läge där fred råder, bör inte extra skatt vara nödvändig.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Extra viktig Vadå smalare uppdrag? Jag anser att både SVT o TV4 skall ha ett bredare uppdrag med ökade möjligheter för fler att komma till tals och att betydelsen av public service ställs under diskussion. Viktigt för demokratin!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Helt galet, då vi inte kan erbjuda tillräcklig service för eldrift. På längre sikt ja, men då talar vi om minst tio år till.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Ja det måste bli följden om vi urholkar vissa delar av landets resurser, och människor tvingas att flytta. Se svar på fråga 10, så kanske inte behovet kvarstår och blir då ett ganska dåligt förslag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Ulf Klasson har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: All sjukvård behöver dock inte "förstatligas" utan kan ske i alternativa driftformer, men utifrån ett likaperspektiv vad gäller tillgänglighet och kravspecifikationer.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Klasson: Extra viktig Här måste vi ha en tydlig reglering, men det viktiga är att på de platser som tex nya gruvor får tillstånd, skall lokala medborgare (kommunerna) få del av vinsterna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Klasson: Hanteringen av de som skall få vara kvar måste gå snabbare.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Klasson: Beror på vad vi menar med höginkomsttagare och vad gränserna skall gå.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Ulf Klasson har hoppat över denna fråga

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Ulf Klasson har hoppat över denna fråga