Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva Fernandez Bjarnestam

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det behöver de inte alls. Bara de röstar på Miljöpartiet. Nästa mandatperiod kommer att bli avgörande för hur vi ska klara av att ställa om för att mildra klimatförändringarna.

Presentera dig själv

Medlem i mp sedan 1982, 76 år, arbetat mest som SFI-lärare, bor på landsbygden, älskar naturen, mer o mer förundrad över naturen ju äldre jag blir.

Vad har du för yrke?

pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jane Goodall och David Attenborough

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

s, mp, v och c

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eva Fernandez Bjarnestam

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Extra viktig Dyraste elen, tar för lång tid att bygga och farligaste energislaget eftersom det inte finns någon säker slutförvaring någonstans i världen. Kopparkapslarna har i tester visat sig hålla kanske i 50 till 100 år (pga kombinationen med järn) och det radioaktiva avfallet måste förvaras i upp till 100.000 år.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Kränkande mot alla människor som bor där och som kanske redan känner sig utpekade. Även om en majoritet av dem som bor där längtar efter en tryggare miljö, skulle visitationerna drabba dem alla, vilket antagligen skulle leda till ännu större känsla av utanförskap. Visitera dem som är brottsmisstänkta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Ger folk jobb, som annars kanske skulle ha svårt att hitta arbete. Men det borde gå att konstruera om det , så det finns ett tak för dem med de högsta inkomsterna.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Extra viktig Klimatkrisen är global och måste hanteras som sådan. De fattiga länderna drabbas värst och de rika länderna är de som släpper ut mest, har gjort länge och gör det fortfarande. Först exploaterar vi och snor deras naturtillgångar, sen förpestar vi luften så de drabbas av torka och svält , översvämningar, utfiskning osv. Omänskligt. Men se till att biståndet inte går till korrupta regeringar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Extra viktig Omställningen till ett hållbart samhälle kommer bara att försenas . Vi behöver bli fria från vårt fossilberoende mycket snabbare och subventioner till fossilbränslen gör att mindre satsas på hållbara bränslen. Det finns andra sätt att kompensera hushållen och bönderna.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Nuvarande fastighetsavgift fungerar ok.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Skulle vara katastrofalt eftersom ett fritt kulturutövande och tillgänglighet skulle bli omöjligt om bara vinst ska styra.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Viktigt att kommunerna har kvar ett visst självbestämmande om vad som byggs i deras kommun. (Nästa gång kan det vara en gruva eller ett kärnkraftverk!) Samtidigt tycker jag att vindkraften borde byggas ut snabbare, då det är den billigaste och miljövänligaste elen (o sol). Men på lämpligaste ställena. Ändringen att k. kan säga ja eller nej bör komma tidigare i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Nej, absolut inte. En mänsklig rättighet, tycker jag. Däremot kan man önska att vi hade ett samhälle där det inte behövs.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Tveksam. Men så länge kvinnolönerna är så mycket lägre än männens, behövs det kanske styras.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Vet inte. Om det blir alltför dyrt för regionerna och på bekostnad av den allmänna vården, så borde ersättningen kunna minskas - inte tas bort helt. Antagligen kommer det att bli allt vanligare att folk söker sig till nätläkare i framtiden.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: En trygghet för den asylsökande och underlättar för integrationen. Om man inte lever i limbo, utan vet att man får stanna i Sverige blir man mer motiverad att utbilda sig, söka jobb etc. Kan finnas fall där tillfälliga uppehållstillstånd är bra, t ex som nu ukrainska flyktingar vilka inte behöver vänta i 2 år på besked.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Ukrainakriget har fått mig att ändra uppfattning. Så länge det finns maktgalna , totalitära ledare som Putin - och det finns många som han ( bl a Trump, Erdogan) behöver också Sverige ett avskräckande skydd. Men inga kärnvapen eller baser på svensk mark.!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Höghastighetståg har i många länder visat sig minska inrikesflyget och är framgångsrikt. Men järnvägen behöver mycket satsningar på annat också; underhåll, fler spår, anslutningar till stambanan från mindre orter.....

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Innan den tillfälligt avskaffades under pandemin gick en del till jobbet ändå fastän de var sjuka vilket ökade smittspridningen. Vi lär nog få se fler pandemier.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Extra viktig Få saker skadar miljön så mycket som gruvdrift. Varav flera skador är oreparabla. Svensk minerallagstiftning är orimligt generös och ger utländska bolag tillstånd att komma hit och exploatera fyndigheter utan att det ger några skatteintäkter till staten. Samerna har rätt till sina renbetesland!!!!!

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Extra viktig Vi har skrivit under FN:s konvention om rätten att fly från krig och förtryck och då ska vi leva upp till den. Många fler LEGALA vägar för flyktingar att komma in i Europa bör upprättas för att komma till rätta med illegala flyktingströmmar. Europa tar bara emot en bråkdel av alla flyktingar - de allra flesta flyr till grannländerna till det land de flyr ifrån.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Extra viktig De ekonomiska klyftorna har ökat dramatiskt i Sverige de senaste 40 åren. Forskning har visat att ett samhälle med stora inkomstklyftor är mer disharmoniskt än ett med låga. Missnöjet är större - BÅDE bland hög- och låginkomsttagare!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Fernandez Bjarnestam: Extra viktig Mycket mer för vi har inte så mycket som kan kallas skog. Det är mest "produktionsskog" - ofta granplantager på kalhyggen som dödar undervegetationen och förlusten av biologisk mångfald är skrämmande. Skogsägarna måste kompenseras mycket bättre för skog de vill eller måste skydda. Bättre ersättning än om de huggt ner den. På lång sikt blir det också bäst ekonomi med nya skogsbruksmetoder.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva Fernandez Bjarnestams val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården