Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Thea Andersson (fotograf null)

Thea Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Att rösta på mig innebär att man röstar för en effektiv statsapparat med kärnverksamheten i fokus, som i varje enskild fråga ska göra det lättare för folk att leva och utvecklas i Sverige. Utan att göra avkall på skyldigheterna vi har mot landets unga - som förtjänar en skola i världsklass.

Presentera dig själv

Mitt politiska engagemang har alltid kretsat kring att göra det möjligt för varenda industriortsunge att växa och välja väg i sitt eget liv. Och slippa bli hämmade av stater, strukturer, eller skatter.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar som projektledare inom digital marknadsföring.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det politiska styret ska vara lösningsorienterat, gärna med breda överenskommelser, och fokusera på att göra det lättare för folk att leva och bo i Sverige.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Thea Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Thea Andersson: Beroende på hur detta omsätts i praktiken kan det vara ett bra förslag.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Thea Anderssons val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Skola och utbildning