Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anne-Marie Ekström (fotograf Anna Sigvardsson)

Anne-Marie Ekström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill vara med och påverka. Idag när demokrati och mänskliga rättigheter är hotade vill jag vara en motkraft. Några av de frågor jag brinner för är äldrefrågor, inte bara äldreomsorg utan också rätten för äldre att ses som individer, och hbtqi-frågor. Och mycket mera.

Presentera dig själv

Pensionär, 75 år, men är engagerad både i politiken och andra föreningar. Tycker om att träffa andra människor och lyssnar gärna till musik och tar mig en dans. Tycker det är viktigt att röra på sig. Sedan pandemin startade har jag gått mer än 300 mil.

Vad har du för yrke?

Numera pensionär men tidigare egen företagare som datakonsult

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Cecilia Malmström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anne-Marie Ekström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Extra viktig Det är viktigt att friskolor finns för att ge föräldrar och barn alternativ men vinstkravet får inte bidra till försämrad undervisning

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Alternativa fossilfria energikällor täcker inte det behov som finns. Då behövs kärnkraft. Men med stora säkerhetsåtgärder.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Extra viktig Det är viktigt att komma till rätta med kriminaliteten men om man ger fria händer till att kroppsvisitera vem som helst är man inne på ett sluttande plan. Vad är det som säger att inte helt oskyldiga drabbas. Det stärker inte heller förtroendet för polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Extra viktig Rutavdraget har bidragit till att många företag som leds av kvinnor kunnat starta och ge tid för stressade familjer till annat än att städa.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Extra viktig Vi lever i en värld som är mycket ojämlik. Särskilt kvinnor lever utsatta i många länder. Men biståndet ska inte gå till korrupta ledare utan ska ges till organisationer som jobbar för demokrati.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Kungahuset representerar landet och ska ha pengar för att klara det uppdraget. Sedan har jag ingen bestämd uppfattning om belopp.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Koldioxidutsläppen måste minska. Ett sätt är att beskatta utsläppskällorna. Alltså till exempel bensin och diesel. Men det måste finnas kompensation för dem som måste använda bil som drivs med diesel och bensin. Till exempel de som bor på landet. Där det inte heller finns möjligheter att ladda en elbil.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Den fastighetsskatt som fanns en gång bidrog till många orättvisor. Den ska inte tillbaka igen.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Den fria kulturen måste vara en samhällsangelägenhet. Men för den skull måste också privata aktörer kunna bidra.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Det här är en svår fråga. Självklart ska kommuner kunna sätta stopp för en vindkraftsutbyggnad men samtidigt, om alla säger nej så finns det ingen vindkraft överhuvudtaget.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Det är självklart inte bra att det finns människor som måste sitta och tigga för att kunna överleva. Men ett förbud löser det inte. Hur gör man med alla välgörenhetsorganisationer som ber om pengar utanför affärer? Men det är en fråga som måste lösas på EU-nivå så att ingen behöver resa runt i Europa och tigga

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Extra viktig Det är bra att det finns avsatta dagar för respektive förälder. Ur barnets synvinkel är det viktigt att barn också får närkontakt med båda föräldrarna. Ur jämställdhetssynpunkt är det viktigt att båda föräldrarna tar ansvar för barnet och hemmet. Men det kan förekomma fall där det borde finnas möjlighet till undantag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Det behövs fler vårdgivare men självklart ska det finnas en bra kontroll så inget fuffens förekommer.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: För att kunna komma igång ordentligt i det nya landet och etablera sig behöver man känna trygghet. Med tillfälliga uppehållstillstånd minskas trygghetskänslan. Du vet inte från dag till dag hur framtiden ser ut. Särskilt otryggt blir det för barnen. Men självklart kan det vara befogat i en del fall med tillfälligt uppehållstillstånd. Men huvudregel permanent.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Just nu finns inget annat alternativ. Vi är redan en del av det

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Extra viktig Public service behövs för att säkerställa det fria ordet och yttrandefriheten

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Detta ska inte genomföras utan ordentlige utredning av konsekvenserna. Med tanke på att det är inte säkert att det finns el överallt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: det är bra att man tidigt hjälper och stöttar alla elever. Betyg från årskurs fyra kan vara ett sådant hjälpmedel. Men att införa det obligatoriskt tror jag inte tjänar syftet. Även här bör utredning göras och uppföljning av hur det fungeratpå de skolor där det har funnits.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Det är viktigt att kommunerna känner ett ansvar för att få pengarna att räcka till. Då ska inte de kommuner som hushållar med sina pengar straffas. Däremot är det viktigt att när staten beslutar att kommunerna ska göra något också skickar med pengar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Det behövs fler stambanor med fler snabbtåg men kanske inte höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Extra viktig Idag håller samverkan mellan regioner och kommuner på att utvecklas särskilt när det gäller nära vård. Avståndet skulle bli alldeles för långt om ansvaret låg hos staten. Förstatligandet av polisen och försäkringskassan har inte varit lyckat.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anne-Marie Ekström: Det måste bli lättare för arbetsgivare att säga upp anställda men det måste utredas ordentligt under vilka former och säl.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anne-Marie Ekström: Extra viktig Det är inte mängden som ska vara avgörande. Människor som har behov av skydd ska kunna få asyl. Antalet flyktingar i världen ökar hela tiden. Men vi måste pressa andra länder att också ta emot flyktingar. Framförallt är det viktigt att medverka till att konflikter inte uppstår. Vi får aldrig glömma att det är människor det handlar om och inte en siffra.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anne-Marie Ekström: Extra viktig Hemlig avlyssning utan brottsmisstanke är kränkande av mänskliga rättigheter. Ska man avlyssna måste reglerna vara tydliga. Vet inte hur de ser ut idag.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anne-Marie Ekström: En fråga som egentligen inte går att svara på när det gäller belopp. Det ska löna sig att utbilda sig och arbeta. Mer än hälften av en löneökning ska inte gå till skatt vilket den gör idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anne-Marie Ekström: Har ingen uppfattning

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anne-Marie Ekströms val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning