Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jan Hagerlid (fotograf null)

Jan Hagerlid

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är starkt engagerad i att Sverige ska göra en snabb klimatomställning. Jag är också engagerad i att främja integrationen i Sverige och att motverka alla tendenser till att inskränka vår demokrati. Jag är starkt emot högerextremism och fascism i alla former både från partier som Sverigedemokraterna och regimer som Putinregimen i Ryssland. Jag är inte rädd för att hävda mina åsikter.

Presentera dig själv

Som pensionär sedan tio år har jag arbetat mycket med klimatfrågan och varit drivande i en lokal klimatorganisation. Jag är också aktiv i Röda Korset med språkhjälp till invandrare. Har i mitt yrkesliv inom biblioteksområdet bl a arbetat med öppen tillgång till vetenskaplig information. Jag har länge varit politiskt engagerad och följer noga den allmänna samhällsdebatten.

Vad har du för yrke?

pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Pär Holmgren

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en rödgrön regering, där åtminstone S och MP ingår

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jan Hagerlid

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Vinstutdelningen gör att offentliga medel tas till ej avsedda syften, det ökar ojämlikheten i skolan och underminerar betygssystemet

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Vi behöver nu snabbt bygga ut energiförsörjning för att klara klimatomställningen. Förnybar energi som vind och sol är säkrare, billigare och mycket snabbare att bygga ut.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Detta skulle bara spä på misstron mot polisen från de boende i utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Det är bra att man på detta sätt minskar beskattningen av tjänster, men användningen är ojämlikt fördelad.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Det är viktigt att Sverige fortsätter med ett högt internationellt bistånd, särskilt klimatbistånd och bistånd som främjar demokrati och jämställdhet.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Kungahuset är en relikt från en svunnen tid.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Skatterna på fossila bränslen bidrar till att minska användningen av dessa och därmed klimatutsläppen. Särskilda grupper, särskilt på landsbygden, som är mer beroende av fossila bränslen därför att cykel och kollektivtrafik inte erbjuder ett realistiskt alternativ bör kompenseras på annat sätt

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Detta är en säker skattebas och fungerar i utjämnande riktning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Offentlig finansiering av kultur är viktig för att garantera dess oberoende.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Vindkraftens utbyggnad är avgörande för hela klimatomställningen. Kommunerna ska kunna påverka beslut men inte som idag.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Det är orimligt att förbjuda människor från att ge pengar till behövande. Tiggeriet är förnedrande men man måste sätta in andra åtgärder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Vi behöver fortfarande se till att männen tar sin del av föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Jan Hagerlid har hoppat över denna fråga

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Med tanke på Rysslands krig mot Ukraina och hot mot sina grannländer är ett svenskt natomedlemskap nödvändigt. Men vi bör inte ha kärnvapen placerade i Sverige och vi bör fortsatt bedriva en aktiv politik för nedrustning internationellt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Inskränkt strandskydd är negativt för allmänhetens friluftsliv och den biologiska mångfalden

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Detta är ett sätt att slå undan benen på Public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Viktigt att sätta klara tidsgränser för att skynda på klimatomställningen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Är inte pedagogiskt motiverat.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Det är bättre att satsa på underhåll och upprustning av det nuvarande järnvgsnätet. Klimatnyttan av höghastighetståg ligger för långt i framtiden i ett läge där vi behöver göra snabba utsläppssänkningar de närmaste åren.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Verkar rimligt om det kan minska administrationen och öka samordningen nationellt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan Hagerlid: Det är väldigt enkelt redan idag. Gruvdrift behövs, särskilt av sällsynta metaller som behövs t ex i elbilar och batterier, men måste göras med hänsyn till lokala intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Sverige har ett ansvar att ta emot asylsökande och har ekonomiska förutsättningar

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan Hagerlid: Extra viktig Ökat skydd av skogen är avgörande både för att minska klimatutsläppen och skydda den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Jan Hagerlid har hoppat över denna fråga