Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Dan Glimne (fotograf )

Dan Glimne

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag med allvar och hängivenhet kommer att driva mina fyra prioriterade områden.

Presentera dig själv

Koncis, påläst, verbal.

Vad har du för yrke?

Författare och speldesigner

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M, SD, KD, L

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Dan Glimne

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Valfriheten! Däremot kan jag tänka mig vissa begränsningar när det gäller alltför stora vinstuttag; generellt är det dock inget stort problem i verkligheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Vi MÅSTE. om vi ska klara den framtida elförsörjningen. Och ja, vi ska ha uranbrytning i Sverige.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Brottsligheten har nått en sådan utbredning i Sverige - man undrar vad Tage Erlander hade sagt om dagens "samhällsutveckling" - att vi helt enkelt måste ta till riktigt drastiska åtgärder.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Skatter SKA ned i Sverige - och RUT liksom ROT är ett steg på vägen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Vi måste flytta över fler pengar till våra inhemska problem.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Vad gäller kungahuset är apanage och civillista helt enkelt lön för det jobb som de gör som representanter för AB Sverige; och jag tycker att de gör ett bra jobb.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Idiothöga priser på bränsle slår mot näringsliv och företagande - samt mot folks vardagsliv.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Det får vara någon måtta på beskattandet i Sverige; vänstersidans desperata vittjande av vanligt folks plånböcker måste ersättas av bättre prioriteringar bland statens utgifter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Varför ska inte kulturarbetare kunna försörja sig via nöjda "kunder", precis som rörmokare och skomakare? Det ska finnas gränser för kommunernas och statens "åtaganden" här.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Kommunalt självbestämmande är viktigt! Det är en demokratifråga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Säger sig självt. Vad för slags Sverige vill vi lämna över till våra barn och barnbarn?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Och för den som varken vill identifiera sig som man, kvinna, eller tredje kön? Ett fjärde? Ett femte? Var dras gränsen? Ska allt som är icke-man och icke-kvinna sorteras in i ett och endast ett fack?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Ett självklart val. Om staten ska nå ända in i barnkammaren för att tvinga oss att agera som myndigheter vill, är en gräns överskriden.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Ärligt talat är jag kluven här - varken för eller emot, för en gångs skull. Varför har ni inte med alternativet "kvittar mig lika"?

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Ett EXTREMT dåligt förslag, som minskar det juridiska Sveriges handlingskraft.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Om man inte inser varför efter att ha skärskådat europeisk försvarspolitik och de reella hoten i vår omgivning, bör man inte sitta i någon beslutsmässig befattning alls i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Arbetslinjen gäller.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Ett Sverige där i praktiken all nybyggnation nära vatten ska vara förbjuden, är inte att ta tillvara det vackra som finns i vårt land.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig En regering och en riksdag ska kunna PRIORITERA statens huvuduppgifter. Dra ner på migration, katträkning, bistånd, vithetsstudier och könsneutrala toaletter i stället.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Smalare men vassare, och utan försåtliga missvisande "översättningar" och en agenda som skiner igenom i skarvarna.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Om igen - man ska inte lägga alla ägg i en enda korg, som till exempel elbilar. När krisen slår till på allvar i framtiden är det viktigt med alternativa fordon, om jag får mynta ett uttryck.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Betyg som sätts på ett rättvisande sätt och reflekterar kunskapsnivåerna, är ett viktigt verktyg för såväl eleverna som skolorna.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Det är helt enkelt inte fair play inom politiken att missköta en kommuns ekonomi, för att sedan rycka på axlarna och flytta över notan till andra kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Staten kan inte hålla på och manipulera marknader. Vi har ju marknadspriser på mat, kläder och cyklar utan att det demonstreras på gator och torg!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Idiotsatsning när vi har så mycket eftersatt underhåll inom infrastrukturen som måste tas om hand först. Vem f-n vill betala 300 miljarder för att Märta Stenevi ska komma fram en timme tidigare till Malmö?

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Sämre kan det inte bli.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: För att inte sjukförsäkringssystemet ska svälla upp som det gjort förr, krävs en viss "självrisk" i systemet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Titta på Danmark, vars flexiblare regler fungerar väl.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Sätt stopp för import från smutsiga utländska gruvor. Sätt svenskar i jobb.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig För motivering, slå upp närmaste dagstidning och läs spalten "Dagens sprängdåd, skjutningar och gängmord".

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Ordningsmakten behöver ALLA resurser som står till buds; annars kommer vi att förlora kampen mot den uppsvällande brottsligheten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Dan Glimne: Socialdemokraterna med Gunnar Sträng i spetsen drog sig inte för att kräva Astrid Lindgren på 102% i skatt. Det är rimligt att man får behålla en anständig del av sina inkomster - och (S)-definitionen på "höginkomsttagare" är som bekant mycket elastisk. Varning, alltså.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Dan Glimnes val:

 • Energipolitik
 • Integration
 • Lag och ordning

Så svarar Dan Glimne: Extra viktig Samt säkerhetspolitiken! Varför fanns inte det alternativet med i den lista som stod till buds här på sajten? Vem har avsiktligt utelämnat det?? Och varför?