Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Amanda Lindblad (fotograf null)

Amanda Lindblad

Varför ska väljarna rösta på dig?

Samhället ska vara starkt och finnas där när du behöver det. Barn ska genom skolan ges bästa möjliga förutsättningar för livet. Sjukvården ska vara att lita på och fördelas efter behov. Jämställda pensioner måste vara en prioritering då dagens pensionerna kan ses som ett kvitto på den bristande jämställdheten genom arbetsliv, lön, vab, föräldraledighet m.m.

Presentera dig själv

Jag är 31 år och kommer från Sala i Västmanland där jag bor tillsammans med sambo och två katter. Jag arbetar idag som politisk sekreterare och har tidigare varit utredare vid Hyresgästföreningen. På fritiden tränar jag gärna, allt ifrån löpning till gym och pole. En lördagskväll äter jag helst en god middag med vänner eller ser en gammal film, helst en svartvit från 40- eller 50-talet.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alexandria Ocasio-Cortez

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En S-ledd regering. Jag vill se ett starkt majoritetsstyre för att stabilt kunna styra landet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Amanda Lindblad

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Extra viktig Sverige är det enda landet i världen som tillåter vinstdrivande friskolor plocka ut vinst från skolor som finansieras av våra gemensamma skattemedel. Konsekvenserna av det är tydliga. Vinsterna skapas när friskolorkoncernerna har lägre andel behöriga lärare, större klasser och lägre lärarlöner. Betygsinflationen ökar för att locka elever. Dessutom gör systemet att en skolsegregation skapas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Vi vill ha 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, gärna tidigare, men det står ändå bolag fritt att bygga nya reaktorer och investera i kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Visitationszoner riskerar att göra mer skada än nytta, vilket poliser som jobbar i de aktuella områdena brukar lyfta, Redan idag finns stora möjligheter att visitera.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Vi har inga förslag om att avskaffa RUT-avdraget men vi ser positivt på en översyn av RUT-avdraget för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Vi står upp för att biståndet ska uppgå till en procent av BNI och användas till långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd där Sverige bidrar till hållbar utveckling som förebygger nya humanitära katastrofer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Sveriges statsskick är konstitutionell monarki och det tjänar vårt land väl.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Bränslepriserna har ökat till följd av Rysslands invasion av Ukraina vilket drabbar hela Europa. Många svenska hushåll märker av att det är dyrt att tanka. Eftersom drivmedlet är helt avgörande för att klara vardagens i stora delar av landet så behöver effekterna av prisökningarna lindras.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Vi har inga planer på att höja fastighetsavgiften eller ändra på den statliga fastighetsskatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Privata aktörer kan gärna bidra finansiellt till kulturlivet men en stark offentlig finansiering krävs också för en mångfald i kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Det är viktigt att kommunerna även fortsatt har bestämmanderätten i frågan. Samtidigt vill vi se en utbyggnad av billig och grön el i Sverige och därför har regeringen lagt fram ett vindkraftspaket.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Vi har förbjudit människor att tjäna pengar på andras tiggeri vilket är viktigt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: En ändring av personnummer skulle kräva att hela systemet görs om i grunden och möjligheten till jämförelser bakåt försvinner. Även om fördelarna vore många så överväger nackdelarna med att förlora den kunskapen som möjligheter med jämförelser över tid innebär.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Målet är att föräldraförsäkringen successivt ska röras mot att delas helt lika. Ett steg på vägen är att försäkringen delas i tre lika delar, med en tredjedel till vardera föräldern och en tredjedel som familjen kan fördela mellan föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Nätläkartjänster bör vara en del av den ordinarie sjukvården och bör därmed även vara finansieras av regionerna. Det ska inte skötas separat av vissa sjukvårdsföretag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Att permanenta uppehållstillstånd kan beviljas efter tre år om vissa krav uppfylls är rimligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Rysslands krig i Ukraina har kraftigt försämrat säkerheten i vårt närområde. Ett svenskt NATO-medlemskap är bästa sättet att värna Sveriges säkerhet då Sverige behöver de formella säkerhetsgarantier som kommer med ett medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Vi går till val på att göra permanenta förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen. Vi vill att fler ska få en ersättning som motsvarar 80 % av den tidigare lönen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Det är bra om det blir enklare att bygga strandnära på landsbygden. Samtidigt ska strandskyddet skärpas där det är stor efterfrågan på mark för att bevara växt- och djurliv, samtidigt som allemansrätten ska säkras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Finansieringen av försvaret ska öka till 2 % av BNP. Vårt Sverige är värt att försvara.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Public service ska även fortsatt ha ett brett uppdrag och ett programutbud av hög kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Vi vill se en fossilfri fordonsflotta 2030, dit är det viktigt att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid får högre skatt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Extra viktig Betyg ska inte införas tidigare än dagens åk 6. Varken forskning eller profession stödjer betyg från årskurs 4. Ett sådant införande vore inte bra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Dagens utjämningssystem tar inte tillräckligt stor hänsyn till de olika förutsättningar som Sveriges kommuner har, som många gånger är svåra att påverka. Vi behöver omfördela resurser efter demografi, geografiska - och socioekonomiska förutsättningar. Det kommer att ge en mer jämlik välfärd i hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Extra viktig Viktigt! Att utnyttja människor som ofta befinner sig i en mycket utsatt position är ett allvarligt brott som ska ge fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Extra viktig Vi motsätter oss marknadshyror, och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska stärkas. Marknadshyror kommer ge höjda hyror vilket kraftigt försämrar mångas möjligheter att hitta bostad, och riskerar att kraftigt driva på bostadssegregation, utan att för den delen bidra till att fler hyresrätter byggs.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: De nya stambanorna behövs för att öka kapaciteten i vårt transportsystem och knyta ihop landets regioner. Samtidigt ska de befintliga stambanorna och järnvägsstråken rustas för framtiden. Vi ska fortsatta investeringar i infrastruktur i hela landet.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Extra viktig Sjukvården i landet blir inte bättre av att detaljstyras från Stockholm utan styrs bättre av regionerna där kunskapen finns om de lokala förutsättningarna. Däremot behövs ett starkare samarbete och samverkan mellan regionerna för att stärka och utveckla vården framöver med hög medicinsk kvalitet och korta väntetider. En ökad statlig kontroll för mer jämlik vård över landet kan vara positivt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Karensavdraget slår idag väldigt olika beroende kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden. Pandemin har medfört omställning till stora möjligheter till distansjobb för vissa, och i praktiken kan många därmed undvika karensavdraget medan många inte kan det. Därför vill vi se över hur regelverket kan ändras så att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom kan bäras mer solidariskt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Givetvis ska anställningstryggheten för vanligt folk inte urholkas.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Amanda Lindblad: Nya gruvor kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga metaller och mineraler som behövs för klimatomställningen och nya gröna jobb i Sverige .Tillståndsprocesser ska effektiviseras för för att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Amanda Lindblads val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Pensioner