Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kristina Norström (fotograf Kristina Norström )

Kristina Norström

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är gammal nog att inse vad som kan förbättras idag i vårt moderna men ganska instabila samhälle. Jag önskar ett mer jämlikt och jämställt samhälle där vi ser varandras likheter och olikheter som en tillgång. Ett samhälle där vi kan använda våra kunskaper till att utveckla vår välfärd gemensamt och dra nytta av den från vaggan till graven.

Presentera dig själv

Jag är 74 år , bor i Stjärnsund i Hedemora kommun. Gift och har fyra barn och sju barnbarn. Är pensionär men jobbar till och från som lärare i NO ämnen. Är medlem i MP sedan år 2000 och har varit fritidspolitiker för MP Hedemora sedan dess. Glesbygdsfrågor framförallt boende och kulturhistoriska miljöer samt natur och miljöfrågor är av stor vikt för mig.

Vad har du för yrke?

Biomedicinsk analytiker, pensionär, lärare

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

MP, S och V

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kristina Norström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Pengarna ska driva skolorna och organisationerna så att elever och personal får bästa arbetsmiljö och undervisning som gynnar allas utbildningsnivå.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig För dyrt och omodernt. Kärnavfall kan inte förvaras säkert. Uranbrytning är ofördelaktigt både för miljö och människor övriga varelser också. Kärnkraft är en stor osäkerhet i ofredstid! Det kan bidra till fler kärnvapen också.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Endast när riktigt stora krissituationer uppstår och kriminella hotar med allt för stora maktmedel och sätter lag och rätt ur spel.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Det ger många människor möjlighet till arbete och lön efter förmågor. Det ger också möjlighet till många familjer och pensionärer att få hjälp med dagliga sysslor som man inte hinner med eller klarar av att utföra själv.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Vi har möjlighet att hjälpa människor i nöd , vi måste hjälpa till att bära varandras bördor.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Kungahuset spelar stor roll för vårt land och de klarar sina uppdrag och uppgifter på ett hedervärt sätt och de förtjänar både ersättning och uppskattning.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Behåll skatten men ta bort momsen. Vi ska fasa ut fossila bränslen och då är skatten något som kan motivera oss bilägare att tänka i andra banor som eldrift t ex.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Möjligtvis för de rika personer som har råd med den skatten. Olyckligt för oss vanliga löntagare och pensionärer som bor i hus där det betraktas vara attraktivt att bo och därmed så beskattas huset hårt oavsett ålder på byggnaden. Mycket oskäligt och ojämlikt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Kulturen är mycket viktig för alla åldersgrupper och måste subventioneras så att både gammal och ung kan ta del av kulturella aktiviteter av olika slag. Inte minst kulturhistoriska platser och byggnader borde få ännu mer bidrag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Övergång till ett mer fossilfritt samhälle kräver mer vindkraft och dessa verk måste byggas i våra kommuner men det är av stor vikt att kommunerna får betalt för dessa tjänster och att elpriserna kan hållas på en rimlig nivå.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Tiggeri kan ej betraktas som ett brott om man befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation, då tigger man för sitt dagliga bröd och överlevnad och det måste man få göra.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Det är viktigt att det Införs med tanke på att just den identiteten saknas i vårt moderna samhälle.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Viktigt att dela föräldraledigheten så lika som möjligt både för barn och föräldrar i ett jämställt samhälle.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Just nu ett dåligt förslag med tanke på de vårdköer som finns, vårdplatser som saknas, personal som slutar m m då kan det vara bra med ”nätläkare” vid behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Det kan vara bra i de flesta fall men besluten måste vara välgrundade.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Vi befinner oss i ofredstid och vi behöver samarbeta vad gäller vårt försvar med övriga NATO länder. Detta är viktigt med tanke på de illvilliga krigsdespoter som begår övergrepp och krigsbrott i närliggande land. De försöker tvinga oss att gå baklänges in i framtiden och det får inte hända. Vi måste kunna freda vårt land.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Det kan behövas, det är kostsamt att vara arbetslös på alla sätt och vis, A- kasse stödet är räddningen i väntan på ny anställning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Strandskyddet är till för allemansrätten och skydd för växt och djurliv och det måste få finnas kvar. Men det finns områden i glesbygden där man mycket väl kan bygga strandnära och den möjligheten måste finnas kvar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Så måste det bli eftersom upprustning måste ske.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Uppdraget ska vara som idag, brett!!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Vissa branscher behöver några år till för omställning av sina maskiner och bilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Bättre att varje rektorsområde får bestämma detta.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Det är bra med tanke på socioekonomiska frågor som fattiga kommuner dras med.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Många hyresgäster kommer inte att ha råd att betala så höga hyror och med tanke på att bostad är en social rättighet så bör hyrorna vara rimliga.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Bättre att satsa på utbyggnad och förbättring av det järnvägsnät som finns.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Då kanske sjukvården kan bli likvärdig i vårt avlånga land?!

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kristina Norström: Extra viktig Framförallt kan stora skogsägare plockhugga i större utsträckning än vad de gör idag. Kalhyggen är inte skogsvård .

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kristina Norströms val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården