Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Viktor Wärnick (fotograf Axel Adolfsson)

Viktor Wärnick

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag söker ditt förtroende för att tillsammans med det moderata laget få ordning på Sverige. Jag vill att vi får ordning på migrationspolitiken, med bättre kontroll och striktare prövning. Jag vill att den som arbetar och den som har arbetat ska få mer kvar i plånboken. Jag vill också att fler barn ska ha möjlighet till klassresor i livet; genom stöd och hårt arbete nå längre än föräldrarna gjort.

Presentera dig själv

Jurist. Invald i riksdagen i valet 2018 och är sedan en tid Moderaternas bostadspolitiska talesperson. Bor i Söderhamn med fru och två barn.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot/jurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En M-ledd regering som bildas ihop med L och KD med så brett stöd i riksdagen som möjligt. S, C, V och MP motsätter sig en sådan regering, medan M, L, KD och SD är för ett maktskifte. Vill man ha ett regeringsskifte ska man rösta moderat.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Viktor Wärnick

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktor Wärnick: Sveriges friskolesystem är unikt. Här är det inte bara de rikas barn som har möjlighet att välja skola, det ska vi värna. Vi ska ha högt ställda kvalitetskrav för de som vill verka inom svensk skola, men vi ska inte med plakatpolitiska motiv slå undan benen för friskolorna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktor Wärnick: Extra viktig Sverige behöver återgå till en mer planerbar och stabil energiförsörjning, särskilt i tider där elektrifieringen av samhället kommer att behöva öka.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktor Wärnick: Extra viktig Sverige är ett föregångsland i klimatpolitiken och ska så förbli, men inte genom att vi på kuppen omöjliggör för människor att exempelvis bo i de viktiga gles- och landsbygdslänen och -kommunerna runtom i landet.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktor Wärnick: Kulturen inom kulturpolitiken har allt för länge varit att det är det offentliga som ska finansiera en stor del av kulturutövandet och -konsumtionen i Sverige, med negativa effekter så som påvisad politisk styrning till följd. Vi behöver tillåta mer av privat finansiering, exempelvis genom förändrade skatteregler.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktor Wärnick: Extra viktig Det kommunala vetot ska värnas för att undvika snabb exploatering och överutnyttjande av exempelvis norrlandskusten.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktor Wärnick: Staten har lagt sig i alldeles för mycket gällande hur föräldrarna väljer att fördela ledigheten. Fler frihetsinskränkningar måste stoppas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktor Wärnick: Extra viktig Sverige ska ha en mer restriktiv migrationspolitik framgent. Att kvalificera sig in i det svenska samhället är en del av detta, där de tidsbegränsade uppehållstillstånden ska vara huvudregel för att möjliggöra ny prövning inför förlängning av tillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktor Wärnick: Strandskyddet ska avskaffas i hela Sverige och det ska i stället överlåtas på kommunerna att bestämma vilka områden som är särskilt skyddsvärda.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktor Wärnick: Sverige är redan ett av världens högst beskattade länder. Har vi inte råd med ett starkt försvar trots våra höga skatter prioriterar staten fel saker, helt enkelt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktor Wärnick: Riksdag och regering bör ha fler alternativ att ta ställning till inför tillståndsbesluten, med olika anslagsnivåer kopplade till dessa alternativa förslag. Så är det inte idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktor Wärnick: Elektrifieringen ska uppmuntras och bilbranschen tycks vara överens om att elfordon är framtiden. Försäljningstrenden för elfordon är redan idag stark. I stället för förbud mot fossila fordon bör incitamenten för elfordon stärkas. Så tror jag att elektrifieringen av fordonsflottan kommer att nå acceptans och tolerans hos svenska folket.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktor Wärnick: Det som behövs är att kommuner och regioner där viktig produktion för hela landet utförs också får behålla större del av den skatt som tas ut från dessa verksamheter, exempelvis från vattenkraft och gruvnäring. Idag finns en dold omfördelning där skattemedel tas ut från företag i kommuner i gles- och landsbygd som därmed förblir fattiga, det tycker jag att vi bör ändra på.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viktor Wärnick: Extra viktig Satsa på upprustning och utbyggnad av befintlig järnväg i stället, för mycket mindre pengar men mycket större kapacitetsvinster än höghastighetsbanorna ger. Exempelvis måste Ostkustbanan byggas ut till dubbelspårig järnväg, så snart det bara är möjligt.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Viktor Wärnick: Extra viktig Sverige behöver en mycket mer restriktiv migrationspolitik efter decennier av naivitet. Vi ska naturligtvis fortsatt hjälpa människor på flykt, men Sverige kan inte tillsammans med få andra länder i Europa ta ett så stort ansvar för mottagandet att samhället slits isär av segregation och våldsam kriminalitet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Viktor Wärnick: Skadliga marginalskatter som gör det olönsamt för människor att arbeta extra, utbilda sig eller ta på sig ett utökat ansvar på arbetsplatsen hämmar den ekonomiska tillväxten och drabbar hela samhället negativt; sådant måste stävjas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Viktor Wärnicks val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi