Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Agne Furingsten (fotograf Jacog Axelsson )

Agne Furingsten

Varför ska väljarna rösta på dig?

Att välja mig är att välja förändring. Idag är det mycket i samhället som behöver förändras. Vi behöver ökad trygghet i vardagen. En bättre sjukvård och ett bättre företagsklimat. Vill man dessutom ha en politiker som är engagerad för konst och övrig kultur är valet givet!

Presentera dig själv

En person med stor erfarenhet av privat och offentlig sektor, som verkat i chefsbefattningar under tre decennier. Jag är i grunden en liberal humanist med stor empati för människor som har det svårt. En engagerad människa med en bred bakgrund av yrken och erfarenhet.

Vad har du för yrke?

Regionråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en icke-socialistisk regering som ökar den enskildes frihet!

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Agne Furingsten

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Kvaliteten som jag önskar i skolan är inte beroende av driftsform. Många kommunala skolor har dålig kvalitet, vilket belägger att det inte är vinstuttag som är problemet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig Sverige lider idag brist på elenergi. Beslutet att stänga ner Ringhals i förtid var och är vansinne. Idag finns ny kärnkraft som kan drivas av återanvändbart kärnbränsle. Kärnkraft är också fossilfritt, vilket för mig är viktigt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Leder till problem med den personliga integriteten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Rut-avdrag har betytt många nya instegsjobb, för arbetslösa och invandrare. Därför vore det dumt att avskaffa det. Risken är att det blir högre arbetslöshet för svårplacerad arbetskraft.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig Internationell solidaritet är en hörnsten i den liberala ideologin. Därför skall det inte skäras ned!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Även om jag inte är rojalist, anser jag att Sverges statschef skall ha en rimlig ekonomi. Dessutom ingår en del av det nationella kulturarvet i kungahusets ansvar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: I nuläget med skatt på skatt blir effekten på vanliga medborgares ekonomi stor när internationella kriser påverkar drivmedelspriserna, bör man vara återhållsam med skatteinstrumentet, men i grunden anser jag att fossila bränslen mer och mer skall fasas ut.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig Redan idag har fattigpensionärer svårt att få ekonomin att gå ihop. Att höja skatten kan bli ett dråpslag för dessas ekonomi!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig Kulturens basfinansiering skall det offentliga stå för. Sponsring, crowd-funding och privata bidrag kan bara bli "grädde på moset". Däremot bör kulturinstitutioner kunna öka sina egenintäkter genom ökad försäljning av konst, böcker och souvenirer.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig Energiförsörjning är ett nationellt ansvar. Därför skall det kommunala vetot så långt möjligt tas bort.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Förslaget slår blint och många gånger mot de svagaste i samhället. Dessutom är det juridiskt svårt att pröva. Var går ex. gränsen mellan insamling till välgörande ändamål och tiggeri?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Som jag ser det behöver vi inte ytterligare polarisering mellan människor. Om det skall genomföras, varför i så fall stanna vid tre kön? Varför inte fyra eller fem, etc?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Som liberal är jag för valfrihet. Det offentliga skall lägga sig i så lite som möjligt hur vi gör som makar/sambos etc eller familj!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig Det är inte driftformen som är avgörande för mig utan kvaliteten! Den som gör ett kvalitativt bra jobb skall kunna göra det också med skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig Idag hamnar många flyktingar i en negativ spiral med osäkerhet om framtiden. Att inte ge dem vettiga förutsättningar för ett fortsatt liv är inhumant!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig För mig har NATO-medlemskap varit en självklarhet under lång tid. Med den internationella osäkerhet som nu kommit genom Putins krig vore det riskfyllt att fortsätta att stå utanför NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Agne Furingsten har hoppat över denna fråga

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig Vi har redan idag en för stor skattebörda. Finansieringen måste ske genom ökad prioritering av statens utgifter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig Public service är viktigt för en oberoende nyhetsförmedling, men om uppdraget begränsas riskerar man att tappa lyssnar/tittare till förmån för andra kanaler som styrs av egenintressen. För en fortsatt positiv demokratiutveckling är Public service-företagen viktiga.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Tveksam till om samhället hinner ställa om så snabbt med laddinfrastruktur etc.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig Betyg är ett hjälpmedel för både elever och lärare för att ge eleven förutsättningar att utvecklas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig Vilka kommuner är rika och vilka är fattiga? Förslaget är trubbigt och bör inte genomföras. Utjämning är ett nationellt ansvar och inte något som gör att kommun ställs mot kommun.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Allt utnyttjande av andra människor är av ondo! Prostitution är också en viktig inkomstkälla i kriminella nätverk. Därför bör straffen skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Hyresmarknaden är idag sönderreglerad. Att ge den mer marknadsincitament är positivt för den långsiktiga bostadsförsörjningen.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Redan idag räcker inte resurserna till för att underhålla och upprusta befintlig infrastruktur. Därför är det galet att satsa på höghastighetståg just nu!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig Ju längre från vardagsverkligheten besluten fattas, desto större risk för felaktiga beslut i vården. Vården skall vara individcentrerad och det underlättas inte om staten tar över! Dessutom kan man se på hur lyhörda statliga myndigheter är för lokala/regionala synpunkter inom andra samhällssektorer. Det bådar inte gott för sjukvårdens framtid!

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Agne Furingsten: Det internationella läget visar svagheten i att Sverige inte har tillgång till strategiskt viktiga mineraler. I den mån vi har dessa bör vi så långt möjligt, av inte minst säkerhetspolitiska skäl, utvinna dem på hemmaplan.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agne Furingsten: Det är viktigt att asylskälen prövas noggrant, men om de håller bör Sverige ha en generös flyktingpolitik.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig För mig som liberal är den personliga integriteten extremt viktig. En ökad användning av hemlig avlyssning utan brottsmisstanke underminerar rättssamhället och ger utrymme för godtycke! Därför nej till detta!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Agne Furingsten: Möjligheten genom egen ansträngning att förbättra sin ekonomi är viktig för samhällsekonomins långsiktiga tillväxt. Därför skall alla skattebetalare slippa onödigt skatteuttag och alla, oavsett nuvarande inkomstnivå, skall ha samma förutsättningar. Personligen önskar jag att Sverige skall genomföra en skattereform för att få s k platt skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Agne Furingstens val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning

Så svarar Agne Furingsten: Extra viktig Saknar kulturen i uppräkningen. För mig är den också prioriterad!