Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Cecilia Forss (fotograf Angelica Klang)

Cecilia Forss

Varför ska väljarna rösta på dig?

Riktig förståelse för seniorer är svår att ha om man aldrig varit över 65 år. I riksdagen behövs ett tillskott av personer som är intresserade och kan vara trovärdiga i frågor som rör äldre. Tre dagar före valet fyller jag 74 år. Efter många aktiva år i ett stort antal styrelser och nämnder, bl a som kommunalråd, har jag god kännedom om moderat politik och särskild kännedom om seniorers villkor.

Presentera dig själv

Efter 60 år som partimedlem drivs jag fortfarande av en stark vilja att ge människor makt över sina liv och att se till att vi prioriterar i det offentliga så att vi känner oss trygga med vår välfärd och vår säkerhet. Jag bor i Uppsala, är gift sedan 50 år, har 2 barn och 5 barnbarn som ger mig otrolig glädje. Jag älskar djur, särskilt hundar! Nu har jag en ”pensionärshund”, en liten mops.

Vad har du för yrke?

Ekonom, numera pensionär

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ingen enskild utan en blandning av många

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Ulf Kristersson blir statsminister och att mandatet är så starkt att moderaternas program blir klart dominerande.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Cecilia Forss

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Extra viktig Rimlig vinstutdelning till personer som satsat kapital är nödvändig, precis som ränta på lån. Jag är dock mot att göra aktier i friskolor till handelsvaror på börsen. Kommun- och statsbidrag skall användas i skolan, vinster skall investeras i skolorna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Just nu, mycket bra förslag. På sikt måste dock jordens energibehov tillgodoses på andra sätt. Mycket forskning behövs.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Extra viktig Jag är pensionär. Väldigt många som jag pratat med i min ålder vågar inte gå ut ensamma på kvällar. Det är som att regeringen varit handlingsförlamad inför de senaste årens kriminalisering. Visitationszoner är bara en nödvändig åtgärd.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Extra viktig För oss pensionärer är det frågan om livskvalitet att kunna få hjälp till ett rimligt pris. Alternativet för de flesta är att avstå från hjälp som de anser oss behöva.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Prishöjningarna ger staten pengar genom att skatterna ökar i samma takt. Finns ingen anledning att människor skall bidra med mer pengar till statskassan.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Fastighetsskatt slår orättvist. Det fungerar bra i länder där man har låg skatt för övrigt, men Sverige har bland världens högsta skatter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Kulturen utvecklas bäst när den inte styrs av politiker. Staten behövs dock för att säkra de traditionella kulturbärarna, till exempel operan.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Extra viktig Detta är en helt tydlig fråga som skall avgöras inom den kommunala beslutanderätten! Staten vet inte bättre än kommunala beslutsfattarna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Givetvis skall familjen bestämma, men någonstans behövs en spärr så att det inte bara är kvinnan som är hemma med barnen. Tror att det är särskilt viktigt för familjer som kommer från länder som saknar jämställdhet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Extra viktig Nätläkarna avlastar vårdcentralerna. Patienterna behöver inte avsätta tid för att åka till vårdcentralerna och sitta i väntrum. Arbeta in dem i utbudet och reglera eventuella avarter (t ex orimligt höga ersättningar). Toppen för äldre som inte orkar åka till VC eller inte vill utsätta sig för att bli smittade av andra.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Alla förslag som gör att det blir mindre lönsamt att jobba är dåliga.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Sverige har hur mycket stränder som helst. Låt människor få njuta av dem genom att göra det enklare att få bygga vid vatten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Upprustningen skall göras, men vi har redan bland världens högsta skatter. Prioritera i stället.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Extra viktig Jag är ordförande för en friskola och ser att återkommande resultatuppföljning är A&O för att elever skall lyckas. Detta gäller varje år från åk1. Generellt sätts hjälp in alldeles för sent i grundskolorna, normalt först i åk9. Betyg i åk4 kanske är bästa lösningen för att varje elev får den hjälpen som elev behöver.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Så är det redan i praktiken med förbehåll att de endast gäller i 15 år (presumtionshyror). Därefter vet hyresvärden inte vilken hyresnivå som gäller. En nyligen överenskommen trepartsförhandling för hyror lanserades nyligen. Om den fungerar har många problem lösts.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Pengarna behövs till det befintliga tågnätet. Resenärerna utgörs ofta av arbetspendlare, alltså frekventa resor. Dessa resenärer är viktigare än resenärer som någon gång då och då skall resa en lång sträcka.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Det som behövs är en styrning så att alla regioner erbjuder vård till alla. Får inte vara så olika väntetider i regionerna som idag. Men det går inte så bra när staten tar över. Se på polisen, passhantering, arbetsförmedlingen, mm. Omorganisation innebär stiltje i verksamhetsutveckling under lång tid.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Cecilia Forss: Men det måste alltid finnas en acceptabel orsak till uppsägning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Forss: Få saker är så tydliga som att Sverige inte kunnat ta hand om de senare årens invandring. För att alla skall få en bra framtid i Sverige måste antalet minskas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Forss: Jag tycker inte att avlyssning egentligen skiljer sig från kameraövervakning. Tillståndsgivningen bör vara ungefär densamma.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Forss: Vet inte vilka SVT anser vara höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Cecilia Forss: Jag tror på skogsägarnas förmåga att ta hand om sin skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Cecilia Forsss val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Pensioner

Så svarar Cecilia Forss: De övriga som finns bland valen är regionernas eller kommunernas ansvar och bör så förbli.