Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Pierre Rehnlund

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att få en politiker som aktiv driver klimat- och miljöfrågor med framgång sedan 2014 på kommunalnivå. Också kompetens i näringsliv- och skolfrågor.

Presentera dig själv

Partipolitisk aktiv 2014 i Kungälvs kommun för att driva klimat- och miljöfrågor.Sitter i kommunfullmäktige. Ordförande kyrkofullmäktige och ledamot kyrkorådet i Torsby pastorat. Medgrundare Omställning Kungälv 2013. Medgrundare Baltic Deepwater Life 2020 och styrelseledamot. Alltid mkt samhällsintresserad och aktiv som ordförande i flera föreningar.

Vad har du för yrke?

Aktiv pensionär och fd bankdirektör i Swedbank AB

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Bengt Westerberg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vill se en borgerlig regering med Liberalerna i regering som svarar för skolfrågor, integrationspolitiken och står för grön liberalism i klimat- och miljöfrågor

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Pierre Rehnlund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Idag kan vinstutdelning gå ut över förutsättningarna att skapa kvalité i utbildningen. Det får inte ske. Pengarna skall användas till elevernas bästa! Däremot skall det fria skolvalet och friskolorna bevaras.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Det var helt fel att lägga ner de senaste 3 kärnkraftverken. Det hade behövts för en enklare omställning. Kärnkraften bör dock bli en parentes i den den slutliga energilösningen. Den ultimata lösningen är ökad solkraft, vindkraft, vågkraft kombinerad med kraftbalans i lagringen av vattenkraft, batterikraft och lagring i vätgas och på andra sätt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Det finns andra sätt att både förebygga utvecklingen av gängkriminaliteten och övervaka det som sker. Hela barn- och ungdomskedjan med förskola och skolan behöver med hjälp av socialtjänsten så tidigt som möjligt fånga in sådana som ser ut att kunna hamna i dåliga miljöer. fler övervakningskameror kan också sättas upp vid kritiska platser inkl tillstånd för kameror i affärer, köpcentra osv.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Med tanke på alla arbetstillfällen som skapats med RUT totalt samt att flera av tjänsterna också lämpar sig för nysvenskar att få arbete och påbörja en yrkeskarriär vore det en katastrof om RUT togs bort. Det har oxå gjorts kalkyler där inbetalda skatter och arbetsgivareavgifter och uteblivna utbetalningar av arbetslöshetsersättning och försörjningsstöd överstiger den skattesubvention som ges.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Jag vill absolut att 1 %-målet kvarstår! Det är ett litet men viktigt bidrag till att från ett rikt land som Sverige bidra till stöd och utveckling av andra länder som hamnar i svårigheter eller inte kommit så långt i utvecklingen av sitt näringsliv och/eller sin demokrati och klimat- och miljöarbete.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Även om jag är republikan av förnuftsskäl så är jag stolt över vårt Kungahus och dess representater vi har idag. Nu har man själv tagit initiativ till att inte inkludera kostnaderna för prins Carl Philip och Prinsessan Desiré i underlaget för det årliga apanaget. Kungahuset kostar relativt lite jämfört med andra Kungahus och de jobbar verkligen för Sveriges bästa 364 dagar om året.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Med vilja att öka takten i klimat- och miljöfrågor så ser jag det som naturligt att priserna på fossila bränslen ökar. Den senaste tidens utveckling kan dock bli skadlig för ekonomi och slå tillbaka. Vi kommer inte att återgå till gamla nivåer framöver så priset kommer ända att vara drivande för klimat- och miljön och bidra till att nå Paris-avtalets ambitioner

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Fastighetsavgiften infördes pga en oerhörd snedvridning i konsekvenserna av den tidigare fastighetsskatten som drev människor ifrån sina fastigheter där de bott i många år därför att de inte hade råd att betala den allt högre skatten. detta ska inte upprepas som Socialdemokraternas förslag kan leda till i längden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Kulturen behöver mer pengar för att vi ska få ett utvecklande kulturutbud. Om villkoren för privata aktörer förbättras för att genomföra kulturaktiviteter är detta alldeles utmärkt, men de offentliga medlen ska inte sänkas i tron att privata aktörer skall kompensera för detta utan några som helst insatser.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Kommunen måste fortsatt få ha inverkan på vindkraftverkens placering i kommunen på land eller till havs. Däremot behöver tillståndsprocesserna skyndas på och det bör kommunerna kunna hjälpa till med så att beslut fattas om byggandet av vindkraftverk kan ske eller ej på avsedda platser i kommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Allt organiserat tiggande där inte huvuddelen av gåvorna kommer tiggaren till del skall inte tillåtas. Tiggeriet i själv ska dock inte förbjudas. Det är fattigdom som leder till tiggeri, men självklart är inte tiggerier lösningen för de som tigger. Andra sociala insatser behövs här speciellt om de som tigger bor i landet och det ska absolut inte finnas barn som tigger.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Diskussionen om ett tredje kön har blivit allt mer aktuell. Möjligheten har också införts i en del länder. Vi behöver titta närmare på möjligheterna och konsekvenserna av att införa ett tredje kön som alternativ för de som varken vill definiera sig som kvinna eller man.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Den nuvarande antalet dagar är bra för barnet och fördelningen av antal dagar leder till en bra jämställdhet och skall inte förändras.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Självklart skall nätläkare finns fortsatt kvar och ingå i sjukförsäkringen. Däremot har det visat sig att det nuvarande ersättningssystemet inte fungerar tillfredsställande utan bör ses över för att få en bättre balans i ersättningarna till nätläkare respektive personliga besök till vårdcentraler. Skattepengarna ska användas effektivt så att så mycket vård som möjligt kan erbjudas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Tyvärr kan vi inte införa sådana pga av omgivande länders regler och beteenden. Det skulle innebära att det blir väldigt attraktivt att söka sig till Sverige bland de stora flyktingströmmar vi kan förvänta oss framöver och som är på flykt av olika orsaker. Här behöver vi följa utvecklingen inom EU och de lagar och regler som gäller på EU-nivå och internationellt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Äntligen sker en anslutning till NATO! Detta har Liberalerna förordat i många år, först av alla partier i Riksdagen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Det ska alltid löna sig att arbeta. Ett behållande av "pandeminnivån" kan minska den stimulans ganska rejält. Såvida en sänkning till en nivå ngt högre än nivån före pandemin kan diskuteras, men den ska absolut inte behållas. Det finns andra riktade åtgärder som bättre kan stödja arbetsgivarnas intressen för att erbjuda anställningar till ny arbetskraft.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Det har visat sig att strandskyddet slår lite fel speciellt i områden i kommunerna som ligger utanför storstadsområdena och andra tätorter. Därför bör detta utredas och en flexibilitet i användandet av strandskyddets avståndsregler bör kunna införas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Den nödvändiga höjningen av anslagen till försvaret ska inte ske via en "beredskapsskatt". Med tanke på den nuvarande ekonomiska utvecklingens inverkan på den enskildes privatekonomi är detta absolut inte lämpligt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Vår offentligt finansierade SR och SVT skall fortsatt ha ett brett uppdrag för att vi medborgare skall kunna erbjudas ett utbud av nyheter som är så sanna, sakliga och opartiska som möjligt. SR och SVT är guld värda för vår demokratiska utveckling och för en hög kvalité på programutbudet i media. Sen ska reklamfinansierade kanaler också bidra till ett brett utbud för lyssnare och tittare.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Förbjuda försäljningen av bensin- och dieselbilar från 2025 är ett önskvärt förslag, men dock orealistiskt. På EU-nivå diskuteras från 2030. Fordonsindustrin är så integrerad i sin utveckling mellan olika länder/marknader att det är svårt att gå före. Att Sverige kulle kunna förbjuda försäljningen före 2030 beror på utvecklingen av försäljningen av eldrivna fordon som bör stimuleras kraftigt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Desto tidigare elev och föräldrar får klart för sig elevens prestation i olika ämnen desto bättre vilket ger möjligheter till ökat intresse för skolan och dess möjligheter till lärande.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Det nuvarande utjämningssystemet mellan kommunernas av kommunalskatten är tillfredsställande och bör inte ytterligare förändras.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Sexhandeln skapar beroendeförhållande mellan sexsäljaren och dennes hallick på ett sätt som är inhumant och leder oftast till missbruk av olika slag. Desto färre köpare det finns desto färre sexsäljare finns det, så fängelsestraffet avskräckande effekt är positiv.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Hyresrättsmarknaden behöver stimuleras så att fler hyresrätter byggs, vilket kan ske om marknadshyror vid nyproduktion kan införas. Samtidigt ska naturligtvis inte hyresgästens rättigheter i sin hyresrätt försämras.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: De enorma kostnader som beräknats för de föreslagna planerna på höghastighetståg, som dessutom säkerligen kommer att bli ändå högre, bör istället användas för att bygga bort många hinder för en mer effektiv regional och lokal järnväg. Stora kostnader behövs också för att möta behovet av underhåll som varit eftersatt under många år.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Staten ska ta över ansvaret för den långsiktiga strategiska utvecklingen av sjukvården i Sverige. Det måste bli mindre administrationskostnad än i de 21 regionerna/landstingen och mer jämlik kvalitet på vården i Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: Vi vet sedan tidigare hur det var när ingen karensdags fanns och konsekvenserna av dess införande. Vi ska inte göra om det misstaget och ta bort karensdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: LAS behöver reformeras och dess regler bli mer flexibla för att mindre företag fullt ut ska våga satsa genom att anställa ny personal med de kostnadskonsekvenser det kan medföra när utvecklingen av företaget inte går så bra som man hoppats på.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pierre Rehnlund: De höga lagstiftningskrav avseende miljön måste tillämpas vid nyöppnandet av gruvor. Det behövs också mekanismer för kunna återställa de miljöingrepp som gruvbrytningen gör när gruvan i ett senare skede läggs ner.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Varje människas skyddsskäl avgör om man får stanna här. Vi ska följa asylrätten och andra flyktingkonventioner. Sverige ska fortsätta ta emot kvotflyktingar. Kontrollen av att de som fått avslag på sin asylsökande lämnar Sverige måste öka. Vi måste förbättra mottagandet och effektivisera integrationen i det svenska samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pierre Rehnlund: Extra viktig Marginalskatter på över 50 % har ökat för allt fler under socialdemokraternas styre. Vi vet att detta kan minska de totala skatteintäkterna pga motivationen att utbilda sig, öka sina inkomster genom att arbeta lite extra, ta på sig större ansvar etc. Vi bör återgå till de max 50% i marginalskatt på lönen som den stora skattereformen 1900-91 talet mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna innehöll.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pierre Rehnlund: Fler gammelskogar behöver skyddas och fler naturreservat bildas. Klimatförändringarna kommer att påverka skogens utveckling och risken finns för att de nuvarande dominerande trädslagen inte kommer att klara av de klimatförändringar som kommer att ske. Då behövs gammelskogens mångfald för att andra trädslag ska kunna ersätta.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Pierre Rehnlunds val:

 • Miljö och klimat