Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Leif Stenberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är engagerad, seriös och kunnig inom många områden.

Presentera dig själv

Erfaren fritidspolitiker som bryr sig om miljö och natur. Tar mitt uppdrag seriöst och ser till hela kommunens bästa både Hedemora tätort och dem som bor i de mindre orterna och byarna i kommunen.

Vad har du för yrke?

Pensionär, jobbade som ekonomichef i ett industriföretag fram till pension.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet skall få så många mandat att vi blir en självklar parter i den styrande majoriteten. Historiskt har vi tidigare samarbetat med partier både till höger och vänster.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Leif Stenberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Kungahuset skall inte leva i lyx men de fungerar som en viktig påminnelse för vår store granne i öst och andra länder i världen att Sverige är stat som funnits i många hundra år.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Personnummer har en checksiffra som avslöjar om man är man eller kvinna. Så det blir svårt att genomföra. Det blir komplicerat men jag kommer inte protestera om det genomförs

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Föräldrarna bör helst dela på tiden. Därför bör de som delar på tiden gynnas ekonomiskt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Den offentliga vården bör tillhandahålla nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Extra viktig Det ska finnas en rättsäker, individuell prövning enligt regler som är fastställda i förväg. Orimligt att människor kan få bo här i många år utan beslut om de får stanna eller inte. Handläggningstiden för olika typer av beslut hos Migrationsverket måste förkortas radikalt genom att verket tillförs mer resurser.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Jag litar inte lägre på Ryssland

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Strandskyddet bör förstärkas. Uppfinningsrikedomen när det gäller att hitta skäl för undantag är enorm vilket leder till att allt fler meter strand privatiseras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Extra viktig Försvarsanslagen bör höjas till 2%. I detta ingår att den civila krisberedskapen bör förstärkas avsevärt. Vi måste förbereda oss på en situation då det inte längre är säkert att vi kan få snabba leveranser från andra länder av viktiga varor.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Det är viktigt att det finns en Public service - TV och radio - som inte kan direktstyras av politiker.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: 2025 är en alltför optimistisk tidplan.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Nackdelarna med betyg är överdrivna. Jag själv gick i en skola där vi fick betyg redan från årskurs 2. Det fungerade utmärkt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Kommuner som upplåter mark till vindkraftverk bör få viss ersättning för detta.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Det är rimligt att viss hänsyn tas till hyresrättens läge och standard. Jag upplever inte att detta är något stort problem Hedemora kommun.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Extra viktig Under de närmaste 10 åren är det mycket viktigare att satsa mer på underhåll och förbättrade möjligheter att använda tåg i hela landet. Nyttan av höghastighetsbanor är för liten i förhållande till de höga kostnaderna. Mycket viktigare är att Dalabanan och en rad andra gamla järnvägar rustas upp. Ett tåg i timmen i båda riktningarna under högtrafik är ett realistiskt mål för Dalabanan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: En byråkratisk reform som inte skapar några nya resurser. I Dalarna har Miljöpartiet den senaste mandatperioden medverkat till bra sjukvård samtidigt som Region Dalarna gått från stora underskott till överskott i budgeten. En viktig orsak till det senare är stora statliga bidrag till regionen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Att avskaffa karensdagen var en bra åtgärd för att tillfälligt bromsa spridningen av Covid 19. I ett mer normalt läge så är det en dyr åtgärd som lätt kan missbrukas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Det är redan ganska lätt. Det finns olika undantag som kan användas för den som kan reglerna.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Leif Stenberg: Sverige behöver gruvor, men varje ansökan bör prövas noggrant på sina egna meriter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Stenberg: Antalet asylsökande har redan minskat kraftigt. Det är rätt att inkomstgränsen för arbetskraftsinvandring har höjts. Fel att man kunde bli arbetskraftsinvandrare på en så låg inkomst att det inte gick att försörja sig själv. Mycket viktigt att handläggningstiderna hos Migrationsverket minskas kraftigt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Stenberg: Hemlig avlyssning av gängen som sysslar med droghandel är nödvändigt för att begränsa denna. Droghandel är en viktig motorn bakom det ökande antalet skjutningar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Stenberg: Höjd procentsats på inkomst av tjänst ger inte så mycket mer i inkomster för staten på längre sikt. Viktigare är att titta på andra skatter.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Leif Stenberg: Viktigare är att de generella reglerna för skydd av den biologiska mångfalden inte försämras. Skogsägare bör få bidrag om det blir mycket långgående inskränkningar i rätten att avverka.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Leif Stenberg har hoppat över denna fråga