Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Gustaf Andersson (fotograf Lars Gustaf Andersson)

Lars Gustaf Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Positiv och glad. Jag kliver ofta ur boxen. Tänker nog lite annorlunda. Vänder och vrider på de politiska frågorna. Är idéburen och snabbfotad. Förändringar ska ske snabbare. Egen hemsida som beskriver mig som politiker och vad jag vill förändra. I rikspolitiken och Inte minst i min kommun.

Presentera dig själv

Är en pragmatiker. Utgår ständigt utifrån omvärldens förändringar, människans behov och krav. Vill förändra så vi människor känner större tillfredställelse och glädje med våra liv. Ensamstående pappa med två barn efter att min fru dog i cancer. Tidigare ägare och vd för reklambyrå och textilkoncern. Varit frilansande journalist, femtio år fyllda studerade jag på konstskola. Är numera konstnär.

Vad har du för yrke?

Reklamman. Rådgivare inom design, reklam och marknadskommunikation.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En sammansättning av M, KD, C och L med samverkan med SD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Lars Gustaf Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Gustaf Andersson: Extra viktig Idag, en ansvarslös hantering från politiken. Politiken ska sätta gränser och ramverk för skolpeng. Pengen ska operativt gå till skola, klass, elev och lärare. Och ska förvaltas, investeras in i verksamhet. OM ev överskott och vinst, är det resultat av god förvaltning av skolpeng. Hög kvalitet är ett grundkrav liksom för kommunala skolor. Politiken ska ha insyn, styrelsepost i friskolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Gustaf Andersson: Extra viktig Sveriges miljömål kräver elkraft i framtiden. Dels för att allt fler använder elprylar, elbilar, och framtidens kommunikationssystem drivs av elkraft. Lastbilar, flyg m fl. Vindkraft, solenergi är miljöförstörare och inte lika kostnadseffektiva och driftsäkra.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Gustaf Andersson: Extra viktig Personligen tror jag att man måste ta ett helhetsgrepp på brottsbekämpning. detta kan vara ett led i det arbetet, men samtidigt diskriminerande för enskilda.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Gustaf Andersson: Extra viktig Effekten av Rut har blivit rader av småföretag som vuxit upp och blivit större och därmed genererar skattekronor till samhället. Anställda betalar skatt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Gustaf Andersson: Tror att vi måste vara mer skärpta vart bistånden hamnar. Likt skolpengen måste politiken följa pengarna och se att de hamnar rätt. Det finns korrupta länder och ledare som bygger slott av biståndspengar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Gustaf Andersson: Tror Kungahuset är en bra profilskapare för Sverige. De gör ett hyggligt jobb och byggnader e dyl måste förvaltas oavsett.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Gustaf Andersson: Arbete för snabbare konvertering till eldrivna bilar. Subventioner för lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner liksom åkeri- och bussnäring. Ökningstakten för eldrivna fordon visar att människor är benägna att fasa ut bensin och dieselfordon. Kanske subventioner för landsortsbefolkning?

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Gustaf Andersson: Det är redan idag många privata aktörer. Men för att säkerställa hög kvalitet och objektiva kulturevenemang är det viktigt med kulturstöd. Kulturpolitiken över lag måste ses över och utvecklas. Det gäller alla delar. För många konstnärer och kulturarbetare lever inte på sitt yrke.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Lars Gustaf Andersson har hoppat över denna fråga