Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Julia Cederstrand (fotograf )

Julia Cederstrand

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är en kraft för en hållbar utveckling. Jag anser att lyhördhet är grunden för kompetens och värderar samverkan och förståelse inför olika beslut för att väga in olika aspekter och därgenom komma fram till det bästa beslutet. Jag är driven för att skolan ska vara kvalitativ, för alla barn, och att den hållbara utvecklingen ska inarbetas i all samhällsutveckling.

Presentera dig själv

Tvåbarnsmamma som jobbar med sitt fritidsintresse. Är politiskt aktiv på kommunal nivå och topp 2 på kommunlistan inför valet. Rotad i landsbygden och egenföretagande.

Vad har du för yrke?

Strateg på Regional utveckling med huvudområde Infrastrukturplanering

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Maud Olofsson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att styret ska bedriva så mycket grön liberal politik som möjligt. En samverkan i den breda mitten med grunden i en hållbar utveckling för att föra Sverige framåt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Julia Cederstrand

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Skolor ska bedömas utifrån kvalitetssäkring genom skolunspektionen. Ägarformen på skolan är inte nyckeln i sakfrågan, utan kvalitet i utbildning, studie och arbetsmiljö och tillgång till läromedel!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Byggnation av kärnkraft tar decennier, vi behöver hållbar energi idag!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Vi ska inte döma alla utifrån att man bor/vistas i specifika områden. Ge polisen förutsättningar att jobba brottsförebyggande tillsammans med socialtjänst och skolväsendet istället.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: RUT-avdraget öppnar för den kvinnodominerade arbetsmarknaden att driva eget företag genom förbättrade marknadsvillkor. Sätt lön på det oavlönad hushållsarbetet!

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Vi måste som välfärdsland stötta andra länder för att skapa förutsättningar för en jämlik tillvaro för alla, goda levnadsförhållanden, hållbar tillväxt och inte minst, minskat antal konflikter

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Fokus bör ligga i att minska skatten på förnybara drivmedel och för att gynna för omställningen av fordonsflottan samt inblandning av hållbara drivmedel i det fossila.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Att äga en fastighet är en trygghet för privatekonomin och i en tid där färre hat tillgång att äga sitt boende är det av vikt att där det finns bostäder att köpa ska det vara ekonomiskt attraktivt då vi går mot en befolkningsdemografi som rör sig mer mot de befolknikgsglesa delarna av landet än de täta.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Kultur är en marknadsmässig bransch där statligt eller kommunalt ägande/drivande skapar missgynnsamma marknadsvillkor för de privata aktörerna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Att stoppa utbyggnad i sena skeden är absolut något som måste förhindras, men det kommunala självstyret ska värnas och kommuner ska i de tisiga processerna klarlägga var vindkraft kan etablera

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Alla ska ha lika rätt och värde, och omvärlden visar på en omställning där de två klassiska könstillhörigheterna inte täcker vår allmänhets självbild av tillhörighet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Vi måste låta individer styra över hur de lägger upp sin tillvaro, men samtidigt fortsätta arbetet med att män tar ut lyxen till föräldraledighet. Därför är det viktigt att samtidigt jobba med kvinnors löner för att inte skapa ekonomiska incitament till ojämlik fördelning av föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Vården ska finnas tillgänglig för alla invånare, och den ska vara kvalitativ. ägandeformen ska inte styras, men kvaliten ska säkerställas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Sveriges försvarspolitik går redan idag ut på samverkan mellan oss och nordiska länder, och om såväl Finland som Norge är medlem i Nato så har vi en stor samverkansvikt i att vara medlem i Nato för att fortsätta och utöka vår nordiska samverkan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Strandskyddet, som M, KD och SD ställde sig emot en förändring i för att det var "för lite förändring" är av största vikt att det ändras! Att en liten by får avslag på grund av ett dike som ligger inom 100 m från tilltänkt byggnad är helt ohållbart för att hela landet ska leva!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Vi ska inte höja skatten mer, vi ska i så fall se över hur befintliga medel används och omprioritera. Vi måste ha en god hushållning med våra skattemedel!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Public service är en grund i yttrandefriheten. Politiken ska inte in och styra i nyhets- och kulturen!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Styrning till en hållbar omställning ska inte ske genom tvång eller förbud. Vi måste skapa förutsättningar för omställningen genom goda förutsättningar för utbud av fordon, laddning/tankning av fossilfria drivmedel och styrmedel mot detta.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Svenska skolan vittnar om hur betygsstystemet sätter press och stress på elever. Vi behöver istället ha fungerande system som fångar upp elevernas behov och kunskapsläge snarare än betygsätta i lägre ålder

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Att utnyttja en annan människa, mot betalning eller ej, ska ha högre straff och det har vi drivit länge! Brott ska straffas, och brott mot en annan människa ska straffas så att det blir kännbart och därmed styrs mot att det inte är lika "enkelt" att begå brottet

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: En grund i det svenska infrastruktursystemet är att det vi redan har ska förvaltas och erbjuda god tillgänglighet i hela landet. Men en annan grund är att för att omställningen ska kunna ske måste vi också utveckla vår järnväg till en mer modern anläggning, allra helst i pendlingsintensiva stråk

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Vi ska inte centralisera en så basal del av vår välfärd som sjukvården. Vi ska fokusera på att det bedrivs god och nära vård i hela landet, inte ändra vem som äger ansvaret.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Sverige har bättre arbetsvillkor, bättre miljölagstiftning och bättre styrning. Låt oss ta hem utbrytning av mineraler för att ha ökad självförsörjningsgrad, ökad arbetsmarknad och kortare transporter för råvaror till produktion

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Julia Cederstrand: Extra viktig Vi måste jobba för att alla människor ska ha rätt till ett säkert liv, men vi måste också ha förutsättningarna att hjälpa de människor som bor i vårt land. Men att lösa problematiken genom att ta emot färre asylsökande är ett inhumant sätt att säga att mitt liv är viktigare än ditt

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Julia Cederstrands val:

 • Integration
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat