Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kerstin Wallin (fotograf null)

Kerstin Wallin

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man vill ha en kvinna med lång erfarenhet i sjukvården, med livserfarenhet och med övertygelsen över att det finns möjligheter till en framtid, byggd på en grön omställning.

Presentera dig själv

Jag är gift med mina tre döttrars far. Sjukvårdsfrågorna är anledningen till att jag började i politiken för drygt ett år sedan. Engagemanget i den gröna rörelsen är självklar för mig. Grön omställning för en trygg och rättvis värld, för barnbarnen att ta över.

Vad har du för yrke?

Pensionerad läkare. Specialist i allmänmedicinen och Företagshälsa.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Gärna S, C och V

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Kerstin Wallin

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Extra viktig För en jämlik skola och att skattepengar inte ska gå till icke skolverksamhet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Extra viktig Det är bråttom med en grön omställning. Vi behöver satsa på förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Extra viktig Att peka ut en grupp i befolkningen som ett problem är djuptnolyckligt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Extra viktig Rut-avdraget bör i högre grad riktas mot reparationer och återanvändning. Så är det motiverat med fortsatt Rut-avdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Extra viktig Det svenska biståndet behövs, särskilt nu när brist på mat/vete till följd av kriget i Ukraina, ökar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Extra viktig Sänkta priser på diesel och bensin obstruerar klimatmålen. Det fossila ska fasas ut. Kollektivtrafik och cykelstråk byggas ut.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Extra viktig Kulturen ska vara fri, skapandet fritt från politisk klåfingrighet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Det behöver ses över hur och när kommunerna kan lägga in veto. Det finns inte utrymme för oklarheter i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Det ska inte vara förbjudet att vara fattig eller att be om hjälp.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Om 1/3 ges till vardera föräldern och 1/3 till valfri person, finns en viss frihet kvar. Och ger ökad trygghet i föräldraskapet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Extra viktig Regionerna blöder pengar till ett ineffektivt sätt att be driva sjukvård. Sjukvård ska bedrivas effektivt, genom att primärvården byggs upp av team, där varje individ vet namnet på läkare och sjuksköterska. Vården ska bygga på relationer. Detta ger en trygg och effektiv vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Det ger trygghet för individen och ger ökad möjlighet till etablering. Att inte veta om man får sitt tillfälliga uppehållstillstånd beviljat, ger en sämre integration och sämre stabilitet i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Upprustning ökar inte fredsutsikterna. Problemen med Turkiets godkännande av Sveriges medlemsskap är oroande.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Att bli sjuk eller arbetslös drabbar människor och vi behöver ett system som säkrar att man får hjälp när man behöver.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Strandskydd och allemansrätt är unikt för Sverige. Vi ska inte försämra de fantastiska möjligheterna till friluftsliv som vi har.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: De som kan betala mest ska göra det.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Nej ett brett utbud och stabil finansiering av publicera service är viktigt för demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Extra viktig Vi måste fasa ut fossiloberoende. Bilindustrin är redo att ställa om och transport industrin. Det finns bara en väg framåt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Det finns ingen anledning. De elever som klarar sig bra blir inte bättre och de som presterar sämre halkar efter.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: En rättvis fördelning mellan kommunerna är viktig. Viktigt att välfärden fungerar. Bättre arbetsmiljö och ekonomiska villkor i samhällsbärande yrken.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Detta är en del i arbetet när det gäller mäns våld mot kvinnor.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Hyrorna är redan höga när det gäller nybyggnationer. Marknadshyror ökar risken för segregation och utanförskap. Och hemlöshet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Vi behöver bygga ut järnvägen. Nya spår och höghastighetståg kan konkurrera med flyget.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Sjukvårdens anställda orkar inte med fler omorganisationer. Men staten behöver öka finanserna till sjukvården så att löner och arbetsmiljön förbättras för personalen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Man ska inte behöva gå till jobbet när man är sjuk, för att man inte har råd att stanna hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Det måste finnas ett skydd för den anställde, mot godtycklig uppsägning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Wallin: Nej, viktigt att det finns höga, rimliga miljökrav, när man vill öppna en ny gruva.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Wallin: Asylrätten ska inte ifrågasättas. Människor på flykt ska tas emot och få möjlighet att komma in i samhället.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Wallin: Det är ett av de repressiva åtgärderna mot den ökade gängkriminaliteten. Tillsammans med förebyggande åtgärder är det en väg framåt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Wallin: Inkomstklyftorna ökar. De fattiga blir fattigare och de rika rikare. Vi behöver öka en solidarisk ekonomisk politik.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Wallin: Extra viktig Skogen behöver skyddas, så att naturvärden bevaras. Skogsägare som sköter om sin skog behöver belönas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kerstin Wallins val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning