Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Thomas Wihlman (fotograf )

Thomas Wihlman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har ett starkt engagemang för öppenhet och frihet, ända sedan ungdomsåren för jag var starkt engagerad för Östeuropas frihet. Men jag har också god kunskap om och engagemang för hur man kan leda och utveckla offentlig verksamhet, inte minst inom välfärdssektorn (som äldreomsorg och i frågor som rör funktionsnedsättning).

Presentera dig själv

Socialliberal, aktiv inom Centerpartiet sedan 2015. Arbetande pensionär. Har haft olika chefsuppdrag inom kommuner och statlig myndighet - bland annat som informationschef och administrativ chef. Aktiv inom kulturområdet, med fokus på litteratur och musik. Har även en forskarbakgrund, disputerade på en avhandling om innovationer inom kommunala välfärdstjänster.

Vad har du för yrke?

Fil.dr, kulturjournalist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Bengt Westerbegh

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det får folket avgöra, men jag har inget emot ett styre som kombinerar satsningar på välfärden med ett miljötänk och en insikt att företagen, små som stora, är motorn för att vi ska kunna klara av både miljö och välfärd.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Thomas Wihlman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Extra viktig Det är inte vinsten i sig som är problemet, tydliga uppföljningsbara uppdrag och kvalitén är viktigare. Styrningen måste alltså bli bättre, liksom insynen (som bör vara lika oavsett driftsform).

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Extra viktig Inte i nuläget, men ny, billigare, säkrare teknik kan göra småskaliga kärnkraftverk möjliga och lönsamma i framtiden - därför ska vi utesluta att bygga ny kärnkraft nu men inte utesluta detta för all framtid,

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Extra viktig Självklart inte, det har gjort svarta jobb vita och gett arbetstillfällen. Däremot måste lika självklart fusk gentemot såväl RUT som ROT beivras.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Extra viktig Biståndet måste vara effektivt och ändamålsenligt och kan behöva omfördelas, men inte minskas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Även om det görs bra saker inom kungahuset är företeelsen en anakronism och bör avvecklas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: I nuläget, juni 2022, kanske bra men inte i förlängningen. Alla fossila subventioner måste fasas ut och det här är en sådan. Mera biodrivmedel och fler elbilar behövs.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Extra viktig Kultursektorn ska växa. Den ökningen får gärna finansieras av privata aktörer (och politiken ska hålla sig från kulturens innehåll). Men vi ska inte minska det offentliga stödet, inte minst för att vi behöver kultur som är icke-kommersiell. En stor del av kulturen kan inte klara sig utan stöd men om detta inte fanns skulle vi känna oss mycket fattigare

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Vi behöver en snabb energiomställning, därför måste också rätten till överklaganden kunna begränsas (men inte tas bort).

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Tiggeriet är en marginell företeelse och vi ska inte stigmatisera människor som tvingas till det (utan vi ska motarbeta orsakerna).

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Man ska ha rätt att identifiera sig som och vara som den man är, men det är inte detsamma som en juridisk och/eller medicinsk definition.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Frågeställningen mycket oklar. Privat driven verksamhet med hög kvalitet, tydligt uppdrag etc kan vara en viktig del av det offenliga vårdutbudet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Extra viktig Permanenta tillstånd motiverar mer till att lära sig svenska och komma i arbete - konsekvensen blir bättre integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Extra viktig Självklart, vi borde redan vara det.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: En tillfällig höjning är en tillfällig höjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Upprustningen är en prioritering inom den nuvarande budgeten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: För snabbt, inblandning av biodrivmedel däremot viktigt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Det är inte fel att ha system för omfördelning, men vi ska inte bortse från att rika kommuner kan bli fattiga och vice versa. Se till exempel på Norrlandskommuner som kan få en helt ny situation pga teknik- och miljöutvecklingen. Så omfördelningsystemet kan behöva en översyn för att bli mer flexibelt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Det kan vara ett bra förslag, samtidigt kan det finnas situationer där straffskalan kan gå från böter till tydligt fängelsestraff. Utredning och juridisk bedömning av konsekvenserna behövs innan lagändring.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Gradvis

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Viktigare med fler förbindelser och spår för ex vis arbetspendling än höghastighetståg. Kostar enormt mycket, resurser som kan användas bättre.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Extra viktig Staten kan behöva ta större ansvar om inte regionerna själva kan skapa likvärdighet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Thomas Wihlman: Extra viktig Reformer har redan genomförts tack vare C. Vi kan behöva både större möjligheter till uppsägning, större rörlighet, arbetskraftsinvandring men också ännu bättre möjligheter till kompetensutveckling (inte minst för dem som arbetar inom offentlig sektor).

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Wihlman: Extra viktig Det bör finnas i vårt glest befolkade land med arbetskraftsbrist stora möjligheter till bra integration, samtidigt som det är en grundläggande värdering att ta emot asylsökande (som har giltiga skäl).

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Thomas Wihlman: Det är snarare så att låginkomsttagare och pensionärer behöver lägre skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Thomas Wihlmans val:

 • Landets ekonomi
 • Sjukvården
 • Äldreomsorg

Så svarar Thomas Wihlman: Extra viktig Ordning på ekonomin är grundläggande för att vi ska kunna utveckla och förbättra annat.