Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kerstin Andersson (fotograf )

Kerstin Andersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig betyder att det kommer att bli enklare att leva hållbart. Vill ha lagstiftning som uppmuntrar hela näringslivet till en grönomställning med en cirkulär ekonomi. Vill skapa marina natur reservat för att säkra den biologiska mångfaldem

Presentera dig själv

Jag är rik på levnadsår, och livserfarenhet med inslag från flera kulturer, är kreativ, analytisk, och förändrings benägen. Upplevs som lågmäld samtidigt som jag tar plats och får gehör för mina påståenden om vägen framåt. .

Vad har du för yrke?

Seniorkonsult läkemedel medicinteknik

I vilket land är du född?

stor brittanien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

DagHammarsköld

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrön

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kerstin Andersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Vinster ska återinvesteras i företagets verksamhet inte gynna aktieägare

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Säker slutförvaring delvist på plats det går bara att bevisa genom modeller. Det finns inget sätt att säkra att alla parametrar eller rätt parametrar finns med i modellen, samt att parametrarna har rätt vikt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Visitation utan saklig grund är diskriminering

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Bra stöd till föräldrar, för att få hjälp med livspusslet. Bra för utförare som tack vare Rut avdrag omfattas av sociala trygghetssystem systemet

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Genom biståndet mildrar vi effekterna av länder med dålig fördelningspolitik

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Kungahuset är del av vår kultur historia

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Att minska efterfrågan på fossila bränslen är bidrar till att uppnå klimat målen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Höjning av fastighetsskatten påverkar vanliga mäniskor

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Kulturen ska inte vara ekonomisk oberoende

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Vi behöver vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Vi har ett socialförsäkrings system, som ska fånga upp tiggeri

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Kön ges alldeles för stor betydelse

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Hur föräldraledigheten fördelas är familjernas privat sak

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Frågan är för enkelt fprmulerad Läkare på nätet ska vara kopplade till en vårdcentral, som finansieras av regionen

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Det finns många anledningar att söka uppehållstillstånd. Frågan tar inte hänsyn till nyanser

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Medlemsskap blir kostsamt ekonomiskt och ideologiskt. Sviker två grundpelare i vårat ansikte utåt alians frihet och humanistiskt mottagande av personer i nöd. Det finns medlems stater i NATO som har en annan värdegrund tex Turkiet. Sveriges och Finlands neutralitet har skapat en buffer mot Ryssland. Vär ryssskräck gör att vi glömt kallakrigets känsliga balansgång.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Pandemin har visat att det finns ett stort gap mellan arbetsmarknadens behov och tillgänglig kompetens. Vi går in en period med inflation och ökade kostnader och bibehållen a-kassa kan förhindra övergång till kriminalitet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Leder till exploatering vid stränder, att bygga utanför strandskyddet påverkar inte verksamhetens eller boendets värde

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Kerstin Andersson har hoppat över denna fråga

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Inskränker yttrandefriheten och vår möjlighet till samhälls analys

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Kommer att ge andrahands marknaden för bilar en boost, och sakta ner utfasningen av bilberoendet

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Ger jämnlik bedömningsgrund som kan ge vägledning till framtida yrkesval

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Kerstin Andersson har hoppat över denna fråga

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Olagligt beteende ska ha påföljder

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Ledertill bostads segration

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Vi har redan ett bra järnvägs förbindelser i delar av landet men saknas i andra bättre att bygga ut järnvägsnätet. Restid med tåg konkurrerar redan med flyget på vissa sträckor. Faktum att man ombeds att vara på flygplatsen två timmar innan avlång lägger till två timmar på en flygresa ( en timma bor tretimmar)

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Kerstin Andersson har hoppat över denna fråga

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Många går till jobbet när dom är sjuka och smittar sina arbeta kamrater, ger fler sjukdagar totalt

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Arbetsgivare ska inte kunna säga upp utan saklig grund. Som löntagare kan man planera sit liv och blir mer lojal mot företaget med anställningstrygghet. Idag finns det möjligheter för en arbetsgivare att säga upp personal

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Andersson: Markägaren äger inte malmen och blir inte kompenserad för framtida vinster från malmbrytningen

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Kerstin Andersson har hoppat över denna fråga

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Anlyssning är ett intrång och ska användas med försiktighet

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Beror på hur höginkomsttagarna definieras

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Andersson: Extra viktig Skogen är en koldioxid sänka

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kerstin Anderssons val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat