Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jan-Håkan Otterberg

Svar i valkompassen

:

Jan-Håkan Otterberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Extra viktig Alla privata org måste göra vinst för att överleva. Vinstuttaget måste regleras till rimliga nivåer enligt Liberalernas förslag.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Extra viktig I framtiden behövs alla producenter av el. Behovet av el kommer att dramatiskt öka fram mot 2030-2040.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Extra viktig Då kommer många svartjobb åter. Ej förstöra det som blivit så bra!

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Extra viktig Behöver allt mer anslag till statens viktigaste uppgifter som är skydd mot både inte och yttre fiender. Sveriges säkerhet måste gå före allt annat.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Snart fram mot 2030-2040 är bensin och diesel bilar borta till förmån för vätgasbilar och batteridrivna bilar.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Extra viktig Skatter behövs inte höjas!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Till del OK.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: All konkurrens är bra för patienter och kinder.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Extra viktig Alla uppehållstillstånd ska vara tillfälliga.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Extra viktig Det blir alldeles för dyrt att inte vara med. Kanske kräver 5-8% av BNP.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Extra viktig En remsa om cirka 25 m närmast sjön eller havet skall överallt vara tillgängligt enligt allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Kanske till del.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Extra viktig För tidigt. Vi måste vänta in vätgasbilarna. Förbud kanske2030-2040.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Extra viktig Ger bra förutsättningar för uppföljning och korrigeringar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Slå ihop kommuner istället.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Extra viktig Har ej råd. Vi ska bygga ut befintliga järnvägar och bygga nya istället.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Extra viktig Gruvar är viktiga för vår utveckling.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Jan-Håkan Otterberg: Extra viktig Måste få stopp på kriminella.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jan-Håkan Otterbergs val:

  • Lag och ordning
  • Pensioner
  • Skola och utbildning