Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Viola Ingvarsson (fotograf )

Viola Ingvarsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på ett Sverige där arbete lönar sig. Min åsikt är att staten ska fokusera på sina kärnuppgifter så som skydd av vårt land, inre och yttre säkerhet. Sjukvård, omsorg och stöd ska finnas för dem som behöver det. Bidragsfusk ska motverkas. I mitt Sverige finns inte parallellsamhällen med andra rättstillämpningar, i Sverige gäller svensk lag lika för alla. Skolan lägger grunden för framtiden

Presentera dig själv

Aktiv pensionär. Mina politiska uppdrag nu är i regionen där jag är vice ordförande i patientnämnden, ledamot i regionfullmäktige samt nämndeman i Göta Hovrätt. Privat är jag ordförande i den ideella föreningen Ödeshög Hjälper, som driver två secondhandbutiker och vars överskott delas ut till människor i socialt utsatta situationer. Yrkeslivet har varit i olika roller inom Posten Sverige.

Vad har du för yrke?

Pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

avstår frågan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderater, Kristdemokrater och ev liberaler är i regeringsställning.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Viola Ingvarsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Företag tar en ekonomisk risk och då är det rimligt att göra en vinst. Däremot kan säkert kontrollen ökas så att skollagen efterlevs.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Extra viktig Vi kommer att behöva ännu mera driftsäker el. Redan idag ser vi effekterna av nedstängda reaktorer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Det är ett sätt att komma åt illegala vapen och droger

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Det har bidragit till att göra svarta jobb vita vilket också är positivt för den som utför arbetena eftersom denne då åtnjuter skydd kopplade till lönearbete, (pension, sjukförsäkring etc.)

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Principiellt märkligt med att sätta %-mål istället för att först bestämma vilka insatser som kan göra skillnad och göra en budget för dessa.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Vårt kungahus har varit värdig representant för Sverige och bidragit till en positiv bild av vårt land, fri från partipolitik. Tror inte det skulle bli billigare med president.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Våra drivmedelsskatter ligger högt i internationell jämförelse. Bilen är viktig för frihet och för att människor ska kunna färdas till sina jobb även där allmänna kommunikationer saknas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Tror det kan bidra till ökat varierat utbud.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Rimligt att de som lever i kommunen har ett inflytande över närmiljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Det organiserade tiggeriet har tyvärr visat sig förknippat med kriminalitet av olika slag, t.ex. människohandel, prostitution mm. Man hjälper inte heller människor långsiktigt genom att ge allmosor på det sättet. (berör inte ideella organisationer)

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Vi har bara två biologiska kön. Tror det ställer till mer problem än det löser t.ex. i passkontroller. Dock har jag full respekt för vad människor identifierar sig som.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Bra med att viss del är kvoterad för att inte skapa ”kvinnofälla”.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Kan behöva viss styrning för att inte skapa undanträngningseffekter. Vård ska ges först till dem med störst behov. Dock behöver även offentlig vård bli bättre på digitaliseringens möjligheter. Nätläkarna avlastar fysiska vårdköerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Vårt asylmottagande ska vara för dem med välgrundade skäl. Permanenta mer eller mindre automatiskt givna uppehållstillstånd från början ger fel signaler.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Extra viktig Självklart.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: A-kassan är en omställningsförsäkring och inte avsedd att vara längre tids försörjning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Kan inte vara storleken på kommunen som avgör. Strandskyddet behöver luckras upp men inte avskaffas helt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Extra viktig Vi betalar redan en hög andel i skatt. Innan skattehöjning är aktuell behöver utglftskontona ses över och prioriteringar och effektiviseringar göras.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Jag är positiv till att public service finns men är av åsikten att programutbudet kan ses över.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Alldeles för kort omställningstid

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Bättre att elev och vårdnadshavare får veta läget tidigt än att det kommer som kalldusch när det blir svårt att hämta i kapp det som saknas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Tror man kan se över hur mottagande kommuner hanterar sina budgetar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Det finns sådant som behöver bli mera lika nationellt men tror inte på stor centralstyrd organisation. Tror risken är att tillgängligheten blir sämre i landsorten. Förutsättningar olika i olika landsdelar. Regional förankring positivt och lättare att i val utkräva ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Uppenbart olämplig personal måste kunna sägas upp utan att arbetsgivaren riskerar långa processer och stora skadestånd.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Viola Ingvarsson: Nej, gruvor behövs men viktigt att beslut är väl underbyggda. Ett exempel är gruvan man vill starta i norra kärr vid sjön Vättern. Innan man riskerar en av norra Europas viktigaste färskvattentäkter måste allt underlag grundligt ha genomlysts. Stor risk dessutom att utländska , inte alltid demokratiska, intressen tar över.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Viola Ingvarsson: Vi behöver komma ner i nivå med våra nordiska grannars mottagande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Viola Ingvarsson: Vi har en eskalerande grov brottsutveckling där dessa redskap behövs. Sådan avlyssning kommer att behöva underställas prövning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Viola Ingvarsson: Arbete och ansträngning ska löna sig.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Viola Ingvarsson: En stor areal är redan skyddad.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Viola Ingvarssons val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Sysselsättning