Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulla Wihlman (fotograf Ulla Wihlman)

Ulla Wihlman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Du som tycker att områden som sjukvård, äldrefrågor, habilitering/rehabilitering och funktionsrätt är viktiga, och därför vill se en miljöpartist i riksdagen som har stor erfarenhet och kunskap inom de områdena, ska rösta på mig. Jag vill arbeta mot alla former av diskriminering och för en förebyggande och jämlik hälsa.

Presentera dig själv

Jag har stor erfarenhet som sjukgymnast inom barnhabilitering, vuxenrehabilitering och företagshälsovård. Som lärare, utredare och forskare arbetade jag sedan med olika folkhälsofrågor. Min avhandling handlade om samverkan mellan olika organisationer vilket är viktigt i många komplexa frågor i samhället. Varit styrelseledamot inom en pensionärsorganisation. Är strukturerad och resultatinriktad.

Vad har du för yrke?

Leg.sjukgymnast, vårdlärare och doktor i folkhälsovetenskap

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mittenregering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ulla Wihlman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Extra viktig Skattepengarna ska gå till att förbättra skolor och undervisning så att kvaliteten blir högsta möjliga för eleverna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Säkerhetsrisken är alldeles för hög med tanke på olyckshändelser eller framtida katastrofer. Förnybar energi är säkrare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Allmänna visitationszoner i utsatta områden riskerar att förstöra det förtroende för polisen som de har erhållit i det brottsförebyggande arbetet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: RUT-avdraget ger många människor råd att ta hjälp i hemmet och slippa stress i familjelivet vilket är hälsofrämjande. RUT-avdraget ger också många människor chans till arbete och meningsfullhet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Vi måste visa solidaritet med de som har det sämst.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Det är ett märkligt system att vissa personer ska tilldelas skattemedel på grund av var och av vem de har fötts.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: I kampen mot klimatförändringarna har vi inte råd med att sänka skatterna för fossila drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Om fastighetsskatten höjs skulle flyttskatten kunna tas bort för att få bättre fart på flyttkedjorna på bostadsmarknaden. Idag stannar många äldre kvar i sina stora villor för att det är för dyrt att flytta. En barnfamilj skulle behöva huset bättre och den äldre skulle kunna få en mer anpassad bostad genom att flytta till en lägenhet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Politiken ska ha armlängds avstånd men ändå stötta den fria kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Regler och ersättningar behöver ses över för att driva klimatomställningen framåt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Det går inte att förbjuda någon att tigga men vi måste arbeta för att stötta de som tigger på andra och bättre sätt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Eftersom det finns många som varken identifierar sig som man eller kvinna så bör det finnas ett tredje juridiskt kön för att erkänna detta.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: En viss fördelning är bra att ha så att båda föräldrar kan ta ansvar för skötsel/omsorg och samtidigt lär känna sitt barn -inte bara den som har lägst lön.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Nätläkare har drivit utvecklingen framåt i sjukvården men krav ska ställas, ersättningssystemet behöver ses över och digital vård behöver kombineras med fysisk vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Extra viktig Permanent uppehållstillstånd ger trygghet och motivation till att söka arbete och lära sig språket. Det är en förutsättning för en god integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Från ett tidigare starkt NATO-motstånd måste nu anpassning ske efter omvärldens förändringar. Ett aggressivt Ryssland och våra grannländers medlemsskap i NATO gör att ett NATO-medlemskap också för Sverige skulle höja säkerheten vid eventuellt angrepp. Men viktigt är också att öka det civila försvaret och motverka användning av kärnkraft.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Ersättningen vid både sjukdom och arbetslöshet måste gå att leva på. Människor ska inte heller behöva bollas mellan försäkringskassa och a-kassa utan systemen bör slås ihop.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Allemansrätten ska värnas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: För den stora upprustning som nu behövs så måste troligtvis skatten höjas för att inte försämra på andra områden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Public service måste vara självständig och hållas fri från politisk styrning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Extra viktig Ger incitament till utveckling av andra drivmedel och stöttar omställningen till fossilfrihet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Det är enligt forskningen för tidigt med betyg redan i årskurs 4 då det inte ger någon positiv inverkan på elevernas prestationer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Vi behöver se över hur resurser fördelas mellan kommunerna så att mer jämlika förhållanden uppnås.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Sex ska alltid vara ömsesidigt önskat och inte kunna köpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Förslaget innebär en risk för ökad segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Vi måste satsa på snabba tågresor för att människor ska motiveras att välja tåg framför flyg..

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Pandemin har visat att en ökad nationell styrning behövs för sjukvården liksom en ökad samverkan mellan de olika regionerna. Därför kan möjligen diskuteras om vissa delar av sjukvården ska vara statliga. Hemsjukvården däremot är på många håll i landet kommunal och fungerar bra eftersom t ex äldreomsorg bedrivs av kommunen tillsammans med viss sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Extra viktig Pandemin har visat hur viktigt det är att stanna hemma från arbetet för att undvika smitta. Att avskaffa karensdagen skulle underlätta för detta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: En trygg anställning är viktig för att förebygga stress och psykisk ohälsa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulla Wihlman: Höga miljökrav ska ställas och tillståndsprocessen ska effektiviseras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulla Wihlman: Vi ska vara solidariska mot människor på flykt. Samtidigt måste vi arbeta mycket på en god integration för de människor som vi tar emot.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulla Wihlman: Det kan vara ett viktigt verktyg för att förebygga eller klara upp brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulla Wihlman: Skattesystemet bör ses över, inte bara för inkomster utan också för t ex fastigheter och andra värden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulla Wihlman: Det är viktigt att värna den gamla skogen så att den inte avverkas. Sverige bör hålla sig till de rekommendationer som givits av FN och EU.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulla Wihlmans val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning