Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jari Karivainio

Varför ska väljarna rösta på dig?

Som tillhörande Per Nuders köttberg har jag upplevt Stalins Sovjetunion, Berlin 1953, Ungern 1956, Tjeckoslovakien 1968 samt Berlinmurens fall som ledde till Sovjetunionens sönderfall. Ser i dag Rysslands och Putins strävan återskapa tsartidens Storryssland med målet att utplåna Ukraina och det ukrainska folket.

Presentera dig själv

Som pensionär har fortsatt vara intresserad av omvärlden, politik, teknisk utveckling inom it/data. Är aktiv hos Veteranpoolen och hjälper äldre lösa problem med internet, ip-tv, dator, skrivare, smartphone eller surfplatta.

Vad har du för yrke?

Tele/elektronikingenjör. Jag slutade som databas och systemadministratör.

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Carl Bildt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering med en realistisk syn på verkligheten och omvärlden. En långsiktig syn på energiförsörjning med rimliga kostnader för användarna tillsammans med en trygg leveranssäkerhet oberoende av väder och vind!

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jari Karivainio

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Alternativ till kommunala skolor behövs. Det fanns privata skolor redan i mitten på 1960 - talet där termins eller årsavgift erlades av vårdnadshavare. Är det så att alternativa skolor klarar av utföra sitt uppdrag med den skolpeng eleverna har med sig borde vän av ordning fråga sig varför inte kommunala skolor gör det.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Extra viktig Sveriges geografiska belägenhet i höga nord torde begränsa effektiviteten hos solcellsanläggningar. Skall jordbruksareal dessutom tas i anspråk för uppförandet av solcellsparker minskas ju vår självförsörjningsförmåga ytterligare. Vindkraftparker till sjöss förstör marina miljöer och sprider mikroplaster med vinden. Vindkraftparker på land förstör unika landskapsmiljöer, fjällnatur.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Extra viktig Har fungerat mycket bra t. ex i Köpenhamn.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Extra viktig Jag är med i Veteranpoolen och och hjälper många äldre som har problem med internet, ip-tv, datorer, skrivare. Hur skall våra pensionärer kunna få hjälp till en rimlig kostnad annars? Sverige har en stor andel pensionärer med låga pensioner trots ett långt arbetsliv.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Extra viktig Varför skall ett litet land i höga nord med drygt 10 miljoner innevånare med i dagsläget världens näst högsta skattetryck bidraga mer än nödvändigt? Dessutom har vi väldigt låga pensioner som inte speglar inkomsterna hos oss som haft ett långt arbetsliv.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Extra viktig Varför skall en släkt med stor privat förmögenhet uppbyggd med skattemedel ha ytterligare bidrag? När våra fattigpensionärer som haft ett långt arbetsliv i låglöneyrken inte har en pension de kan leva på?

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Bränsleskatten är i dag en kassako för staten. Dessutom är det en följd av "jöken" som gav en de minsta riksdagspartierna alltför stort inflytande på energipolitiken som vi i dagsläget ser följderna av i skenande elpriser och bränslepriser. Bror duktig syndromet!

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: En förhatlig immobil skattebas införd av (S) togs bort en gång i tiden. Varför återinföra något som bygger på fiktiva värden beroende på gjorda fastighetsförvärv i grannlaget? Som dessutom kan bero på en överhettad marknad!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Vilken kultur är det som skall vara offentligt finansierad? Vem definierar vad som är kultur? I dag finns det uppsjö av flummig så kallad kultur som är offentligt finansierad men hur många är intresserade av det?

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Extra viktig Förstörelse av tusenåriga kulturlandskap med jättelika vindmöllor som inte på långa vägar kan ersätta kärnkraftverk. Vindkraftverk levererar när det blåser men de saknar frekvensreglerande svängmassa. Det är mycket i vårt samhälle som bygger på ett elnät med en stabil frekvens på 50 Hz.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Tiggande hör inte hemma i dagens samhälle, det har väl varit historiskt förekommande en gång i tiden. Personligen tar jag illa vid mig vid åsynen av den krypande inställsamheten hos de som tigger. Dåligt samvete får jag men som pensionär har jag inte råd ge alla som tigger eller alla organisationer som vill ha månadsbidrag.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Finns det sådana?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Extra viktig Demokrati kallas det. Det måste vara de ekonomiska förutsättningarna som styr detta.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Kan tillgängligheten till primär och akutvård ökas har jag inget mot förslaget. D

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Extra viktig Vi behöver ha koll på vilka som är verkliga flyktingar och vilka som är ekonomiska flyktingar. Rolf Bengtsson hade en sketch/monolog under 1970 - talet om det stora svenska företaget med kontor över hela landet som gav sken av att du inte behövde arbeta.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Extra viktig Sverige har givit sken av att vara neutrala. Under andra världskriget fick Tyskland frakta materiel och manskap till norra Norge på våra järnvägar. Järnmalm skeppades till Tyskland. Under 1950 - 1960 talet var Östtyskland ledstjärnan för den tidens (S) regering.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Dagens A-kassa har inte koll på lönenivåerna. Det hade inte de heller tidigare i början på 2000 - talet när jag blev arbetslös i spåren av flytten av arbetskraftsintensiv produktion till lågkostnadsländer. Ersättningen från a-kassan var inte ens hälften av min dåvarande lön.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Extra viktig Varför skall de välbeställda ges ensamrätt till våra stränder?

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Nej, varför det? Sanering av myndighetsträsket som används av regeringen som en elefantkyrkogård eller förläningssystem för partigängare eller statsråd som inte skött sig. Vi har ett omotiverat stort antal myndigheter som ingen vet vad de har för uppdrag!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Varför det? I dag fungerar de som partimegafoner eller enögt fokuserade på en förment klimatkatastrof utan hänsyn till vad oberoende forskare försökt framföra om solens 11-års cykler.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Det finns ingen vettig ersättare i dagens läge för oss bosatta utanför de tre stora städerna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Jag har haft betyg från klass 1 och inte mått dåligt av det.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Robin Hood skatt. Kan det motiveras är det ok!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Fängelserna är överfulla i dag. En del av de som dömts till fängelse i dag fortsätter begå brott i väntan på plats.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Beror på vad som menas med marknadshyror. Kostnader i nyproduktion i dag drivs av ett högt skattetryck och högt löneläge tillsammans med höga materialpriser.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Extra viktig Avstånden mellan de 3 stora städerna som avses i planerna motiverar inte de höga kostnaderna. Mer än halva Sverige hamnar utanför den heliga treenigheten Stockholm, Göteborg och Malmö.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Det var en mera jämlik sjukvård innan landsting och regioner infördes.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Det skulle öka "måndagssjukan"!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Arbetstagare som inte uppfyller kraven har inget på företaget att göra.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jari Karivainio: Finns det tillgång till viktiga metaller och mineraler som det finns behov av och ekonomiska förutsättningar så varför inte. Ingreppen i naturen blir ju oftast mindre påtagliga än stora vindkraftparker!

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jari Karivainio: Extra viktig Vi har inte lyckats med integrationen av de som hittills anlänt. Gängbrottslighet och skjutningar, narkotikahandel som sker öppet på gator och torg. Se på våra grannländer Finland och Norge, de har inte alls samma problem på grund av deras restriktiva syn på detta. Sveriges öppna våra hjärtan har resulterat i en katastrof!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jari Karivainio: Extra viktig Kan detta hjälpa till få slut på narkotikahandeln, skjutningar och annan brottslighet ser inte jag några problem. De med rent samvete torde inte ha något mot detta.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jari Karivainio: Gör de skäl för lönen så varför höja skatten för dem? Höjd skatt torde motverka motivationen för att visa framfötterna.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jari Karivainio: Det fungerar bra i dag. Eller skall skogen skövlas till förmån för vindkraftparker?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Jari Karivainio har hoppat över denna fråga