Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ellinor Moberg

Svar i valkompassen

:

Ellinor Moberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Tillsynen från Skolinspektionen måste stärkas. Skolor som har stora brister och underpresterar ska stängas. Huvudmän för undermåliga skolor ska inte ha rätt att fatta beslut om utdelning av vinst så länge man inte uppfyller de krav som ställs och inte åtgärdat bristerna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Extra viktig Så länge avfallshanteringen från kärnkraftverk inte är löst bör inte fler verk byggas. Ev. utbyggnad måste bära sina egna kostnader och ansvara för säker slutförvaring.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Extra viktig Det krävs andra satsningar. Förskola och skola med resurser som välutbildad personal/lärare som är tydliga i sin ledarroll. Socialverksamhet som stöttar familjer och unga tidigt. Fungerande lokalsamhällen med fritidsaktiviteter för familjer.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: RUT-avdraget stimulerar många att få hjälp med olika tjänster. Det skapar nya arbetstillfällen för småföretagare på landsbygd och i städer. Det förhindrar "svarta" lösningar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Extra viktig Vi är ett välmående land med resurser som också räcker till andra.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Kungahuset gör bra insatser för Sverige. De står för stabilitet och tradition och är kulturbärare. Men mer pengar bör det inte bli.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Grundpriset stiger av olika orsaker. En energiomställning måste ske, vi måste på sikt lämna de fossila bränslena. Men genom en skattesänkning kan övergången göras skonsammare för den enskilde. Eller får man använda varje skattekrona för investering i en snabbare omställning till andra drivmedel och andra transporter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Fastigheter kräver ständigt underhåll och vård.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Det bästa är en balans mellan privata aktörer och kulturbidrag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Extra viktig Vindkraftverk bör byggas ut för att bidra med mer energi utan att lämna efter sig farligt avfall. Det finns stora områden i landet som är lämpliga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Man kan inte förbjuda någon att tigga men det är sorgligt att någon behöver göra det för sitt uppehälle i vårt land.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Kan man inte identifiera sig som kvinna eller man måste man ha rätt till ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Extra viktig Varje familj är unik och bör själva bestämma över sin vardag. Samtidigt är det viktigt att det blir en fördelning av familjeansvaret mellan föräldrarna. Det gagnar och utvecklar både barn och vuxna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Nätläkare bör ingå i samma ersättningssystem som resten av vården, nå alla invånare och bli en ekonomiskt hållbar vårdform. Det är angeläget med ett tydligare nationellt ansvar för att stödja upphandling, implementering och utvärdering av välfärdsteknik och digitalisering.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: NATO, en allians för fred och demokrati. i nuläget mycket angeläget.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Extra viktig Det är viktigt att ha ett arbete att gå till och känna att man kan utvecklas tillsammans med andra och vara till nytta i ett sammanhang och för sig själv. Det ska löna sig att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Extra viktig Det finns mycket stränder i Sverige. Det måste finnas lösningar att utveckla boenden och friluftsaktiviteter i nära strandområden och att detta sker på ett hållbart sätt. Landsbygden berikas och besökare får naturupplevelser.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Neutralt och omväxlande idag. Fortsätt så.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Stimulera utveckling och tillverkning av nya elbilar. Fasa ut bilar med fossila bränslen men inga förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Extra viktig Dialog mellan lärare/skola och elev/föräldrar är att föredra. Med tydlig information om skolsituationen och att alla har ett ansvar så att barn och unga får utvecklas i sin takt och efter sin förmåga. Att skoltiden är viktig och prioriteras!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Kommuner är olika, några är rika på naturtillgångar, odlingslandskap, industrier etc. andra fattigare. En omfördelning är angeläget så även svaga kommuner kan sköta sina grunduppdrag med skola, vård och omsorg, trygghet och kommunikation. Var man än bor bör man ha samma grundförutsättningar att kunna bo och utvecklas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Ellinor Moberg har hoppat över denna fråga

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Ellinor Moberg har hoppat över denna fråga

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: balans mellan företaget och det egna ansvaret. Karensdagen ska inte avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Det behövs en större rörlighet på arbetsmarknaden. Att få chans att utbilda sig och pröva nytt i samband med en uppsägning är positivt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ellinor Moberg: Mineraler är viktiga naturtillgångar för Sverige och behövs för omställning till en mer hållbar framtid. Men man måste noga analysera konsekvenser för människor och natur innan tillstånd ges. Företag måste ta ansvar för hur miljön påverkas vid en brytning och stå för kostnaderna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ellinor Moberg: Mera mänsklighet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ellinor Mobergs val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat