Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Arnell (fotograf anders)

Anders Arnell

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jss av g fixar förändring!

Presentera dig själv

Framåt kunnig entreprenör! Duktig på att få ngt gjort!

Vad har du för yrke?

Ledare, vd eller kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Boman + Churchil

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M+ kd + L En minoritetsregering stödd av s + c

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anders Arnell

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Den/de som startst och driver skolan måste naturligtvis ta del av resultatet om det är positivt! En bra skola med motiverad och välutbildad personal + gott ledarskap betalar naturligtvis skälig avkastning på det egna kapitalet!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Kärnkraften behövs för att ge oss den energin vi behöver speciellt då vi ska sluta använda fossila bränslen. Sol o vind är bra komplement men på vintern i januari när det är mörkt kallt o vindstilla så får vi framöver inte starta oljekraftveken i Karlshamn eller Stenungsund! Så kärnkraften behövs för att fasa ut vårt fossilbrroende! Sen är det idag så att vi lärt oss hur vi hanterar resktorerna!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Utan detta så hittar vi inte de ”terrorister” som olovligen befinner sig i Sverige, plus att vi kan förbjuda kriminella gäng att verka i dessa områden

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Tutavdraget är ju den bästa innovationen på skatteområdet sedan 1930-talet! Svartjobben har försvunnit + att vita småföretag ger sysselsättning åt mängder av hantverkare som möjloggör för tex en läkare att jobba på sjukhuset medan huset fixas då avdraget mm gör en winn winn situation! Skatterverket tjänar på att svarta jobb blir vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Nu är det viktigaste vi har att göra är att försvara Sverige! Utan Sverige-inget bistånd alls!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Vi ska vara glada och stolta över att Kungen + familj ställer upp på att vara statsöverhuvud + sköta alla gamla slott mm!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anders Arnell har hoppat över denna fråga

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Man köper sitt hus med skattade pengar! Då ska man inte betala skatt för det man har köpt! Den som sparar han har!

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Låt de som lyckats i arbetslivet få sponsra kulturen! Stimulera detta med skatteförmåner! Det skulle vitalisera kulturen!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Vi har kommunalt skälvstyre! De som får ta de negativa konsekvenserna av vindkraft är de som bor nära dem! Kommunerna o deras invånare! Den kommunala demokratin underskattas ofta, men det är en bra broms på statliga övergrepp!

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Tiggeri får inte bli ett försörjningsalternativ! De som tigger utnyttjas av ligor!

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Det kan bara finnas två kön!

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig De vet bäst!

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Sjukvården lider av ”elefantiasis”! Nätläkare är en funktion av att Landstingens (Regionernas) dåliga ledarskap så stt verksamhet inte fungerar! Så lägg ner Tegionerna i stället o satsa på statlig och privat vård!

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Asylskälen är många ggr temporära! Tex nu med Ukraina, flera återvänder redan!

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Vi demokratier måste förena oss mot diktaturer som Ryssland och Kina!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Friska människor måste tjäna mer på stt jobba än att leva på bidrag, A-kassan är en hjälp mellan två jobb o får inte vara för ”bra”!

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Nuvarande strandskyddsregler föhindrar utvecklingen i våra kustkommuner. Strandskyddet bör minimeras + beslutas av kommunerna, inte av Länsstyrelsen!!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Skatten är redan för hög ! Lägg ner all u-hjälp, Sida mm! Det finns inga U-länder längre! Vi måste se till att vi i Sverige överlever som en fri nation och sen om 5-10 när kanske Rysshoten är borta då kan vi överväga katastrof bistånd. Dagens U-hjälp når inte fram utan hamnar i diktatorernas fickor!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Enbart public service!

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Oslo är redan av med smogen som ett resultat av Norges stimulanser till elbilsinköp! Så satsa på kärnkraft och förbjud fossila bränslen! Att köra på rapsolja eller vätgas ska naturligtvis inte förbjudas!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Detta ger feed-back till föräldrarna och stimulerar lärarna att göra ett bra jobb!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Inget bra!

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Vi har ju ingen plats ens för de som slår eller mördar sina fruar! Höj böterna!

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Bort med huresregleringen som infördes på 1940 talet!! Det är den som skapar bostadsbristen!! Så marknadshyror för alla lgh!

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Om vi hade 30 miljoner invånare så kunde det kanske vara lönsamt! Bygg ut spår för vanliga tåg i stället!!

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Bra se frågan om nätläkare!

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Ökar myglet!

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Ja, men med tex 2 årslöner som ersättning!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Ja kombinerat med stora mikökrav!

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Samma nivå som öveiga Norden!

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Den som har rent mjöl i påsen har bara att vinna på detta!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Om man har hög inkomst så betalas arbetsgivaravgifter som är mycket större än framtida pension + att höginkomsttagare betalar massa moms på sin konsumtion!!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Arnells val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sjukvården

Så svarar Anders Arnell: Extra viktig Försvaret