Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Lycketeg

Varför ska väljarna rösta på dig?

En person från "verkligheten" Kan skogsfrågor ganska bra. Värnar de gröna näringarna med svensk matproduktion. Tycker småföretagande är viktigt. Kunskap om vikten av ett rikt föreningslv och ideelt arbete. För mig är världen större än Hallsberg. Kontakter med och engagemang internationellt är viktigt. Vi behöver ha en välkomnande attityd till de som flyr från krig och elände för att komma hit.

Presentera dig själv

Pensionär med rötterna i de gröna näringarna. Har tidigare jobbat med skog och skogsföryngring. Äger en liten jord-och skogsfastighet i Sydnärke. Har av tradition stort föreningsegnagemang. Fritidspolitiker, aktiv i Saronkyrkan Hallsberg och Secon Hand verksamheten Bra och Begagnat Sydnärke

Vad har du för yrke?

Pensionerad Skogstekniker

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin och Helmut Kohl

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anders Lycketeg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Extra viktig Det viktigaste är vad skolorna presterar inte vem som driver

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Extra viktig Kärnkraften känns fortfaraande som farlig och obekväm. Den blir dessutom mycket dyr

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Ordning och reda bör upprätthålllas utan att vi skapar en "polisstat"

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Rutavdraget ger möjlighet för många att skapa eget jobb

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Vi har fortfarande de resurser som behövs för att vara humana mot de som har det sämst

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Tycker Kungahuset gör bra reklam för Sverige

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Med vårt skattesystem med skatt och moms borde skatten kunna sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Risken är att fastighetsskatten drabbar de som bor i ett område med höga taxeringsvärden (typ i skärgårdden).

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anders Lycketeg har hoppat över denna fråga

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Extra viktig Vi behöver generellt mer energi. Kommunernas åsikter är viktiga men risken idag är att svaret kan vara populistiskt iställer för att tänka övergripade

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Min åsikt är att tiggeriförbud framhålls av de som får dåligt samvete när de ser någon som tigger.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Även om en del har svårt med sin egen identifikation finns det bara två kön. Kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Egentligen borde varje familj få betämma vad som passar. Risken är dock att i vissa fall styr ena parten för mycket, ibland kanske dessutom av tveksam orsak. Alla barn mår nog bra av att även pappan har föräädraledigt

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Gäller att hitta rätt nivå på både utbud och kostnader. En del digital konsultation kan naturligtvis hjälpa patienten samtidigt som det avlastar ordinarie vårdinrättningsr.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Extra viktig Det viktigaste är att processen är snabbare och ett beslut blir antingen upppehållstillstånd eller avslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Vi kan inte spela neutrala och samtidigt förvänta oss att nuvarande Natoländer ska hjälpa oss vid behov

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Det viktigaste med A-kassan är att det ska vara en försäkring när jag av något skäl blir arbetslös. Det ska inte ligga på en nivå som gör det ointressant att söka nytt jobb

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Extra viktig Nuvarande strandskyddsregler är hämmande i landsbyfdskommunerna. Om samma regler skulle gälla i städer vore det ganska omöjligt att bygga

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Även om anslaget höjs till 2 % av BNP behövs troligen ingen skttehöjning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Det är bra med Public service. Det viktiga är dock att de utför uppdraget seriöst och uppträder neutralt

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Extra viktig 2025 är helt orealistiskt. Grundfrågan måste vara att bygga bilar som är bra för miljön. Det kan vara både elbilar eller bilar med traditionella motorer som drivs med förnyelsebart bränsle

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Det viktigaste med ett betygsystem , oavsett årskurs, ska ju vara att ge elever och föräldrar information om nuläget. Det är också viktigt att detta ger underlag till ett positivt utevcklingssamtal inför framtiden

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Vi har idag ett skatteutjämningssystem som är viktigt men ganska kompicerat. För att hela sverige ska leva är inte lösningen bara att omfördela pengar mellan kommunerna. Statens har också ett stort ansvar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: En svår fråga hur man ska kunna begränsa prostituion. Risken är mycket stor att de som "säljer" tjänsten inte gör detta helt frivilligt. Utöver att hitta former för att hjälpa de som säljer tjänsterna är ett viktigt sätt att straffa de som köper tjänsten. Sen om straffet ska vara hårt ekonomiskt eller fängelse är svårt att bedöma

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Extra viktig Tanken är att detta ska kunna öka intresset för nyproduktion.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Extra viktig Generllt behöver vi mer järnväg. Det viktiga är att både planera ny järnväg samtidigt som vi måste underhålla och uppdatera det vi redan har.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Det finns inget som talar för att det skulle bli bättre med staten som ansvarig. Förmodligen stor risk för centralisering. Regionerna är de som bäst ser behovet i sitt område.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Karensdagen bör behållas. Tyvärr finns en för stor benägenhet att fuska och stanna hemma (typ måndagssjuk) om karensdagen ts bort. Tyvärr får de som är sjuka på riktigt "betala".

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Utgångspunkten för att ha ett jobb är ju att ha en arbetsgivare som har uppdrag och kan ha anställda. Finns inte ekonomin för att ha anställda (eller en anställd som inte gör sitt jobb) måste uppsägning kunna ske. En mer flexibel arbetsrätt kan säkert dessuom påverka arbetsgivare att våga anställa

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Lycketeg: Vi behöver utveckling. En ny gruva kan ge viktiga råvaror och dessutom arbete.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Lycketeg: Extra viktig Vi bör fortsätta att vara öppna och tillmötesgående för de som av olika skäl behöver komma hit. Däremot ska vi naturligtvis ställa vissa krav på de som kommer hit

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Lycketeg: Egentligen är nog inte problemet att polisen behöver avlyssna eller övervaka mer än de kan göra idag. Det som behövs är att polisen utnyttjar och handlar aktivt utifrån all kunskap de redan har.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Lycketeg: Vi har redan högt skattetryck i Sveige

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Lycketeg: Extra viktig Om vi jämför med andra länder på samma sätt som de beräknar har vi redan väldigt hög andel skyddad. Dessutom måste alla få rätt ersättning för att avstätta skog.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Anders Lycketeg har hoppat över denna fråga