Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mats Mattsson (fotograf )

Mats Mattsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har den bakgrund och kompetens som krävs för att förklara hur vi konkret ska komma till rätta med gängkriminalitet och ett rättsväsen i kris. Vi bör bättre utveckla rättsväsendet. Domstolarna och rättsstaten bör stärkas liksom individuella rättigheter. Kvaliteten på lagarna måste höjas. Riksdagen behöver fler jurister.

Presentera dig själv

Jag har varit universitetslektor i juridik, genomgått forskarutbildning för att sedan bli praktiskt verksam åklagare i 30 år. För fem år sedan sadlade jag om och är nu advokat. Under flera år arbetade jag internationellt bl.a. so chef för EU:s exekutiva mandat på Balkan. Började i MUF på 60-talet. Har arbetat 40 år inom idrottsrörelsen med boxning lokalt och på riksnivå.

Vad har du för yrke?

Advokat och f.d. chefsåklagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Gösta Boman, Thatcher och Merkel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerligt ledd regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Mats Mattsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Populistiskt och illa genomtänkt förslag. Aktiebolag ska själva bestämma över sin ekonomi och sin vinst. Respektera äganderätten. Detta bör vara en grundlagsfråga. Riksdagen bör inte i vanlig lag inskränka äganderätten. Det skulle i så fall kunna leda till ett socialistiskt systemskifte om en tillfällig majoritet i riksdagen, i vanlig lag, förbjuder all vinstutdelning i privat ägda bolag.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Extra viktig Det är hög tid att satsa på kärnkraft. Att stänga ner kärnkraften var ett politiskt misstag och att förhindra all forskning om förbättrad kärnkraft har varit de två sämsta och dyraste beslut som svenska politiker fattat de senaste 100 åren. De politiker som förordade kärnkraftens avveckling borde skämmas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Detta är en tillfällig lösning som inte alls är bra på sikt. Problemet bottnar i att många politiker har misskött invandringen. Det är trist att extremister och farliga personer har kunnat bosätta sig i Sverige. Om alla grovt kriminella invandrare utvisas kommer problemet att minska.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Populistiskt förslag som är i fas med en dålig ideologi. Många dubbelarbetande familjer och äldre med rörelsehinder behöver denna möjlighet till avlastning. Dessutom passar denna typ av arbete för personer som behöver fasas in på arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Av egen erfarenhet vet jag att en stor del av biståndet används fel. Det finns ett stort behov, men alltför många satsningar utgör led i ideologiskt utarbetade projekt. Stöd länderna med vad de behöver.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Det är en tramsig fråga. Som politiker bör man sätta sig in i stora, viktiga och principiella frågor av betydelse för Sveriges framtid. Rikets ansikte utåt ska respekteras. Vill man ändra på statsskicket kan man arbeta för det, men man ska respektera alla befintliga institutioner.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Bensin och diesel beskattas på ett mycket märkligt sätt. Man beskattar skatten. Det innebär att om grundpriset höjs lite så kommer skatten på skatterna att öka betydligt mer. På kort sikt kan man därför sänka skatten men principerna för beskattningen bör ses över.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Om jag snickrar på mitt hus blir jag beskattad för varje slag jag slår med hammaren. Varför ska staten ta betalt för att jag arbetar på mitt eget hus? Om jag själv klipper mig eller förbättrar min bil, ska jag då beskattas för det också? Ingen borde beskattas (livet ut) för att de förbättrar sitt eget boende. Skatten på fastigheter bör i stället sänkas. Det är bra för alla om husen blir bättre.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Det är viktigt att värna om det kommunala självstyret.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Typiskt set ska man vara försiktig med förbud. När det gäller tiggeri kan det regleras lokalt. Ett generellt förbud bör inte införas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Alternativet att införa bara ett kön är väl i så fall ett bättre förslag, för varför ska man skilja på kvinnor och män? Det fungerar som det är och varför laga något som inte är sönder. Konsekvenserna av sådana förslag är svåra att överblicka.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Familjen är bäst på att själv bestämma om den saken. Staten ska inte lägga sig i hur föräldrarna fördelar sina arbetsuppgifter i hemmet. Central styrning av familjeangelägenheter är inget som jag förespråkar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Det är viktigt att alla får snabb tillgång till läkare. Nätläkare är en utmärkt idé. Billigt och bättre råd än den man får av en sjuksyster när man ringer till sin vårdcentral. Vården blir effektivare och bättre. Dessutom, många slipper köa på en vårdinrättning tillsammans med andra sjuka?

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: SVT är totalt dominerande och har enorma resurser. Urvalet av nyheter är ofta vinklat och kommentarerna ger sken av att det finns ett politiskt korrekt svar. En stor överrekrytering av vänster personer spär på problemen . Enligt min mening ökar valfriheten om man har tre allmänna kanaler. En vänster- och en högerkanal samt en opolitisk kanal. En sådan lösning bör utredas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Rent allmänt ska man vara restriktiv med förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Detta är inget som löser de större problemen i skolan men det är viktigt att föräldrarna får veta hur deras barn ligger till. Att bli bedömd av en kompetent pedagog har många fördelar, bland annat ger det en indikation på vilka ämnen som eleven bör satsa på.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Det äventyrar hela idén med en kommunal självstyrelse som utgör en av hörnstenarna i den svenska demokratin. Ett problem är att många kommuner slösar med sina skattemedel och det är alltid lätt när det är någon annan som betalar. Att skicka räkningen till annan ska inte uppmuntras, men det är klart att skötsamma kommuner som är fattiga måste få stöd.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Det har under senare tid införts en lång rad nya straffbara gärningar och en lång rad med straffskärpningar. Att lagstifta utan att ha klart för sig alla sidoeffekter av lagen är inte bra. Det är hög tid att slå av på takten att presentera populistiska förslag på straffskärpningar.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Alternativet är olika former av offentliga bidrag eller omfördelningar. Det blir krångligt och i längden mycket dyrare för alla. Att hålla nere byggkostnaderna och att förenkla reglerna är eftersträvansvärt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: I och för sig är det bra för ett land att bygga ut kommunikationerna. Det finns emellertid många många nackdelar med den typen av satsningar. En är att vi har större nytta av att bygga ut kommunikationerna med Danmark och kontinenten. Det gynnar på sikt Sverige mer att satsa på export transporter än på persontransporter till Stockholm.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: All sjukvård ska anpassas efter patientens behov. Sjukvårdspersonal och läkare ska göra individuella bedömningar av vårdinsatsen. Det är ett misstag att tro att ett central styrning kan göra kontakterna mellan läkare och patient bättre och effektivare än ett decentraliserat system. Frågan är snarare hur man decentraliserar sjukvården mer. Enläkarmottagningar är effektivare och bör uppmuntras.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Jag kommer ihåg när Socialdemokraterna införde systemet med fri sjukskrivning. Många trivdes med att arbeta mindre utan att för den skull behöva sänka lönen. Fuskare premierades. Visst, det fanns vissa fördelar men kostnaderna skenade iväg.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Små och medelstora företag har stora problem med att inte kunna snabbt anpassa verksamheten om marknaden försämras. Vi skulle kunna bli av med en hel del konkurser. Man måste hålla i minnet att konkurser innebär kapitalförstöring och en konkurs drabbar såväl anställda som andra företag.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mats Mattsson: Sverige behöver förbättra exporten och gruvor är en utmärkt möjlighet att få in pengar till landet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Mattsson: Asyl från närliggande länder är en självklarhet. Om t.ex. Finland eller en baltisk stat ockuperas ska vi göra allt som behövs. men för asylsökande personer från länder längre bort måste frågan diskuteras med övriga EU länder. Grundinställningen är då stor restriktivitet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Mattsson: Hemliga brottsutredningar är en kortsiktig lösning. Massavlyssningar är inte effektivt över tid. Att avlyssna personer för att komma åt något syskon, förälder eller barn är inte bra. Vi bör i stället satsa på lokalt förankrade åklagare och poliser. Svenska jurister bör oftare tjänstgöra utomlands. Där finns mycket att lära och ta efter. Kommunpoliser kan vara en bättre lösning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Mattsson: I privata sammanhang är höginkomsttagare ofta mycket produktiva. Om det inte lönar sig att jobbar de mindre och då förlorar alla. Vi vill alla se våra stora stjärnor, t.ex. Zlatan. Om han inte haft en hög inkomst hade han slutat för länge sedan och vi hade alla sett sämre fotboll.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mats Mattsson: Naturen behöver skyddas. Mycket kritik riktas mot Brasilien men skogarna i Sverige behöver också skyddas. I södra Sverige bör vi uppmuntra till fler lövskogar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mats Mattssons val:

 • Lag och ordning
 • Pensioner
 • Sysselsättning