Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Arberesha Sabani (fotograf Miljöpartiet/Fredrik Hjerling )

Arberesha Sabani

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har mycket att bidra med som politiker men mitt främsta bidrag kommer alltid att komma från mina egna erfarenheter av utanförskap och acceptans men även från forskningen. En politiker som jobbar med frågorna skola, barn/ungdomar, inte- och segregation, jämställdhet och funktionsrätt. Jag vill representera alla som har en funktionsnedsättning, en invandrarbakgrund och vara en kvinnlig förebild.

Presentera dig själv

Jag heter Arberesha Sabani och kommer från Hässleholm, Skåne. Jag kom hit till Sverige när jag var sex månader gammal. Under min uppväxt har varit väldigt aktiv i olika sporter så som handikappingis, fotboll samt simning. Det var ett sätt för mig att hålla mig aktiv men även delta i föreningslivet. Jag är även utbildad och legitimerad högstadielärare. Ett yrke som står mig varmt om hjärtat.

Vad har du för yrke?

Jag jobbar som mellanstadielärare och förstelärare.

I vilket land är du född?

Nordmakedonien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gustav Fridolin och Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett rödgrönt styre där man har naturen, människan och djuren i fokus. Allt ska kunna vara i samklang och för att få det maximala inflytande av vår politi men även vad som är allra bäst för Sverige är ett rödgrönt styre där vi, MP, och S, C och V ingår. Det är viktigt att veta att Sverige behöver ett miljöparti som driver miljö- och klimatfrågorna på allvar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Arberesha Sabani

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Arberesha Sabani: Extra viktig Inte en dag försent att göra upp med vinstjakten från olika anonyma aktieägare långt borta från skolans vardag. Skolan ska handla om utbildning för våra barn och ungdomar. Det ska inte vara de vinstutdelande aktiebolagen som driver skolorna. Vi kan se hur skolan sakta men säkert har blivit en marknad och där flertal olika koncerner jobbar med vinst som sitt största fokus. Detta har drabbat skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Arberesha Sabani: Vi vill satsa på utökad produktion av förnybar energi samt effektivisering. Kärnkraften är otrolig dyr och det tar extremt lång tid at bygga. Det vi heller inte får glömma är att kärnkraften innebär också enorma säkerhetsrisker. Vi behöver billigare, säkrare och snabbare el och energi!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Arberesha Sabani: Detta tycker vi är ett mycket dåligt förslag då visitationszoner skulle drabba de människor i socioekonomiskt utsatt område som grupp, vilket kan riskera och resultera till att skapa spänningar mellan allmänheten och polisen. Det är viktigt att man jobbar med förebyggande och förtroendeskapande.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Arberesha Sabani: Vi vill att RUT-avdraget ska främja omställningen, med ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi. Att man spenderar pengar på tjänster istället för konsumtion av varor tycker vi är mycket positivt för miljön och klimatet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Arberesha Sabani: Extra viktig Ett mycket dåligt förslag! Vi ser att behoven är akuta. Det är många, fler än någonsin, som flyr, lever i fattigdom och svält. Matpriserna ökar oerhört och kriget som sker i Ukraina kommer att skapa akuta brister på vete i många länder. Detta ökar till att hungern breddar ut sig. Vi behöver som land vara en förebild och stå upp för den internationella solidariteten som behövs.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Arberesha Sabani: Extra viktig Vi har klimatmål som vi måste nå och med sänkt skatt på bensin och diesel kommer vi aldrig kunna nå dem. Vi får heller inte glömma att vi fortsätter finansiera Putins invasion av Ukraina. Vi måste ta detta på allvar. Priset ska öka och inte minska samtidigt måste vi politiker jobba med hållbart resande - mera kollektivtrafik, cykel, elbil dylikt. Vi ska kunna göra rätt på ett lätt sätt.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Arberesha Sabani: Vi vill ha en mer rättvis och enhetlig beskattning av tillgångar. Det ska finnas ett system som möjliggör progressiv beskattning men tills vi kan göra det behöver vi genomföra en reform. En genomgripande reform där vi vill införa ett höjt tak i den kommunala fastighetsavgiften.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Arberesha Sabani: Extra viktig Kulturen ska vara driven av den konstnärliga friheten och inte av marknadens villkor, eller i största grad av kommersiella intressen. Den ska heller inte styras av politiska vildar. Ett fritt kulturliv för den konstnärliga friheten. Det offentliga ska ge stöd till kultursektorn och avståndet mellan politiken och kulturen måste respekteras.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Arberesha Sabani: Vetot angående vindkraftsbyggen måste reformeras. Givetvis ska kommunerna kunna ha fortsatt bestämmande kring var de vill ha vindkraft men vi vill att det ska bli tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej till vindkraft. Vi måste ha en process som är i ordning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Arberesha Sabani: Extra viktig Det ska ALDRIG vara ett brott om att be om hjälp. Vi måste prata om fattigdom i sin helhet och den löses aldrig med ett förbud. Vi måste istället breda våra åtgärder för att bryta socialt utanförskap men även den ekonomiska utsattheten. Vi måste även här i Sverige jobba aktivt med att samverka och stötta de länder många av de som tigger kommer ifrån.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Arberesha Sabani: Extra viktig Man ska inte behöva tvinga sig att göra en juridisk mening om man varken identifierar sig som en man eller en kvinna. Vi vill införa ett juridiskt kön. Det handlar om respekten för varje människas identitet och liv.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Arberesha Sabani: Extra viktig Vi tycker detta är ett oerhört mycket bra förslag. Permanenta uppehållstillstånd är både bra för individen samt samhället. Individen får en trygghet och stabilitet samtidigt som samhället kan skapa bättre möjligheter till förbättrade etableringar. Vi måste även ha i tanken att barn som har flytt ska inte behöva oroa sig för att få stanna.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Arberesha Sabani: Vi vill rusta upp den svenska totalförsvaret. Vi måste även fördjupa våra försvarssamarbeten med de skandinaviska länderna, Storbritannien, EU och NATO. Vi ska aldrig behöva vika och anpassa oss av Turkiets krav för medlemskap, utan vi ska fortsätta vara det land som värna om mänskliga rättigheter. Vi måste fortsätta jobba med nedrustningen och införa en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Arberesha Sabani: Vi måste ha ett trygghetssystem som är både inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Det är ingen som planerar på att bli sjuk eller arbetslös. Vi vill höja grundersättningen i a-kassan och den ska vara omfattande för alla som arbetar. Vi vill även, på sikt införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet - ett trygghetssystem som inkluderar alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Arberesha Sabani: Vi värnar om allemansrätten och för ett starkt strandskydd. Strandskyddet garanterar friluftsliv och bad vid naturstränder och bevarar även goda livsvillkor för djur och växter, så som på land och i vatten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Arberesha Sabani: Vi tycker detta är ett mycket bra förslag då det är viktigt att upprusta det svenska försvaret. Dock måste vi ha i tanken att det inte ska drabba de människor som redan har en mycket ansträngd ekonomi eller tvingar fram besparingar i välfärden. Vårt förslag är att återinföra en värnskatt för de personer som har högre inkomstnivåer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Arberesha Sabani: Public service behövs i Sverige som speglar hela Sverige. Vi vill skydda den i grundlagen. Detta för att skydda verksamheten mot politisk styrning. Finansieringen behöver vara stabil och långsiktig därför anser vi att finansieringen ligger på en bra nivå idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Arberesha Sabani: Extra viktig Elbilar och laddbara bilar dominerar i nybilsförsäljningen och så ska det vara. Samtidigt som denna omställning av transportsektorn är igång blir det är dyrare att köra bensin och diesel - bra utveckling. Det är även viktigt att ha i tanken att köpa en diesel- eller bensinbil kommer att vara en rejäl förlustaffär för hushållen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Arberesha Sabani: Extra viktig Betyg ska kunna användas där det behövs, exempelvis vid urval för fortsatta studier. All forskning visar även att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elver som klarar sig bra i skolan däremot är har betygen negativ påverkan på lågpresterande elever. De riskerar att tappa självförtroendet, motivationen för sina studier samt den psykiska ohälsan ökar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Arberesha Sabani: Systemet måste bli mer rättvist. Vi har olika förslag som stärker kommunerna och regionernas ekonomi. Vi vill exempelvis ge kompensation för förnybar el, vill se en mer statlig finansiering för fler anställda och högre lön i vård och omsorg, stärkt förskola och skola.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Arberesha Sabani: Vi har i lång tid drivit att straffet ska skärpas. Det är ofattbart att sexuella tjänster straffas endast med böter. Vi har i vårt 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor föreslagit att skärpa straffet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Arberesha Sabani: Detta kan leda till höjda hyror. Höjda hyror kan ge så stora negativa effekter i samhället så som ökad segregation och ökad bostadsbrist för de som har låg inkomst.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Arberesha Sabani: Vi måste åka mera tåg för att nå klimatmålen. Höghastighetståget kortar restiderna mellan Stockholm - Göteborg - Malmö. Vi behöver nya stambanor och fler spår för att kunna ge plats för fler tåg. Vi måste planera långsiktig resandet i landet och tåg och höghastighetståget är lösningen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Arberesha Sabani: Det system som vi har idag med karensavdrag gör att det är många, speciellt de med låga löner, går sjuka till jobbet för ekonomins skull. Människor jobbar välbetalda jobb kan i mycket högra grad kunna vara hemma sjuka eller i många fall jobba hemma medan de är småsjuka. Det borde finnas ett system för sjuknärvaron men även orättvisan. Därav är det viktigt att karensdagen avskaffas helt.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Arberesha Sabani: Det ska finnas en trygg arbetsmarknad för alla. Vi vill med vårt förslag motverka missbruk av att olika typer av korta anställningar staplas på varandra. Vi vill erbjuda en fast anställning.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Arberesha Sabani: Extra viktig Vi har en vision där vi lever i en värld där alla människor har en möjlighet att flytta men aldrig tvingas fly. Dock ser verkligheten inte ut sådär. Vi måste kunna bemöta människor med respekt, mänsklighet och möjligheter. Att kunna söka asyl ska vara en mänsklig rättighet och den måste försvarar med all makt. Sverige men även andra EU-länder ska kunna ta emot människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Arberesha Sabani: Extra viktig Vi måste få ett stopp på det grova gängkriminaliteten. Med det behöver vi utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning, det förbättrar förutsättningarna att klara upp allvarliga brott som sker. Vi är exempelvis för preventiva tvångsmedel. Dock måste vi även tänka på mänskliga rättigheter och den personliga integriteten - det är mycket viktigt att vi hittar en bra balans.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Arberesha Sabani: Skattesystemet måste bidra till ett rättvist samhälle med en stark välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Arberesha Sabani: Extra viktig Vi behöver ett ökat skydd för våra skogar. Vi har stor brist på riktig gammelskog. Artfattiga skogsplantager breder ut sig i rasligt fart. Vi bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 % av land och hav som är även ett mål som EU har tagit.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Arberesha Sabanis val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning