Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lotta Kihlmark-Gunnarsson (fotograf null)

Lotta Kihlmark-Gunnarsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill arbeta för att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Får möjligheter till makt över den egna vardagen men också resurser till en bättre gemensam välfärd. Jag kämpar för att våra barn och ungdomar på bästa sätt ska berikas med kunskaper.

Presentera dig själv

Jag sökte mig till moderaterna, ett parti som liksom jag bärs av en tro på människan, hennes strävan efter frihet, förmåga att skapa, uträtta och göra både sig själv och andra rättvisa. Jag tror på värden som frihet och ansvar och på varje människas inneboende kraft och vilja att ta eget ansvar. På rättigheten att göra sina egna livsval med utgångspunkt i de problem och möjligheter som man har.

Vad har du för yrke?

Ekonom numera senior

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M+KD+L Gärna att C kommer "tillbaka".

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lotta Kihlmark-Gunnarsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lotta Kihlmark-Gunnarsson: Fosslifri och modern planerbar kraft ett måste i framtiden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Lotta Kihlmark-Gunnarsson: Genererar arbete för många som kanske kommer att stå utanför arbetsmarknaden. Långsiktigt får man följa utvecklingen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

OBS
Lotta Kihlmark-Gunnarsson har hoppat över denna fråga

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Lotta Kihlmark-Gunnarsson: Landbygdens viktigaste infrstruktur är bilen.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Lotta Kihlmark-Gunnarsson: Redan beskattat med inarbetade pengar och lån.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Lotta Kihlmark-Gunnarsson: De som lever och bor ska kunna påverka sin miljö och äganderätt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

OBS
Lotta Kihlmark-Gunnarsson har hoppat över denna fråga

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Lotta Kihlmark-Gunnarsson: Kan inte se hur vi i en framtid ska kunna stå själva.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Lotta Kihlmark-Gunnarsson: Att jobba måste löna sig bättre.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

OBS
Lotta Kihlmark-Gunnarsson har hoppat över denna fråga

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Lotta Kihlmark-Gunnarsson: För kort anpassningsperiod

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Lotta Kihlmark-Gunnarsson: Regionerna bör samarbeta mer.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Lotta Kihlmark-Gunnarsson: Små arbetsgivare vill inte anställa om man inte kan byta personal som inte fungerar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

OBS
Lotta Kihlmark-Gunnarsson har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Lotta Kihlmark-Gunnarsson: Tills vi löst integrationsfrågorna

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Lotta Kihlmark-Gunnarsson: äganderätten måste gå före.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Lotta Kihlmark-Gunnarsson har hoppat över denna fråga