Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Paul Jönsson (fotograf )

Paul Jönsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag satsar på trygghet för alla i samhället. Trygghetsboende för de äldre på den ort man är uppväxt i eller i den ort man önskar bo i. Trygghet för våra barn med vuxen bevakning i skola och fritidshem för att det inte skall hända dåliga saker med våra ungdomar. Trygghet i våra orter som gör att alla vågar röra sig fritt i samhället under dygnets alla timmar.

Presentera dig själv

Jag är en aktiv pensionär med fru, barn och barnbarn. Jobbar med ekonomi en till två dagar i veckan. Arbetar i skogen på vinterhalvåret och med min hyresfastighet på sommarhalvåret. Är kommunpolitiker. Sitter med i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. Är vice ordf och gruppledare för Centerpartiet i Hörby. Spelar golf en dag i veckan. Bor i villa och har sommarstuga i Höllviken.

Vad har du för yrke?

Pensionär. Skogsbrukare. Hyreshusägare. Ekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag förespråkar allianspartierna M,KD,L och C.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Paul Jönsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Paul Jönsson: Möjligheten till utdelning är ersättning för risktagandet. Däremot skall verksamhetens resurser tillgodoses före en eventuell utdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Paul Jönsson: Kärnkraftsavfallet som skall förvaras under lång tid känns inte bra

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Paul Jönsson: Extra viktig Allt för att komma till rätta med kriminaliteten

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Paul Jönsson: Extra viktig RUT avdraget har verkligen gett arbetstillfällen och vit arbetsersättning

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Paul Jönsson: Jag tycker nog att vi behöver minska bistånden och satsa på försvar och säkerhet i omvärlden

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Paul Jönsson: Extra viktig Kungahuset gör en stor PR insats för vårt land. Jag har inga problem att kungahuset kostar lite pengar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Paul Jönsson: Extra viktig Genom höjning av priset får staten in betydligt mer momspengar än vad man budgeterat. Denna skatt kunde återgå till användarna.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Paul Jönsson: Extra viktig Varför?

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Paul Jönsson: Extra viktig Vi behöver snabbt öka vind- sol energin.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Paul Jönsson: Jag är ödmjuk inför de personer som av olika anledningar hamnat fel i samhället. Det är trots allt ett fåtal personer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Paul Jönsson: För mig finns bara man och kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Paul Jönsson: Självklart

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Paul Jönsson: Det är väl en modern metod som ersätter eller kompletterar traditionella privata läkare

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Paul Jönsson: Jag tycker det är viktigt att ställa krav på invandrande personer liksom det är för infödda personer.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Paul Jönsson: Extra viktig Det är viktigt med ett gemensamt försvar mot angripare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Paul Jönsson: Återgå till tidigare lagstiftning om A-kassenivåer

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Paul Jönsson: Strandskyddet på landsbygden skall avskaffas. Det finns inget strandskydd i storstan. I storstan bygger man ända ut till strandkanten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Paul Jönsson: Jag tycker man skall omfördela i budgeten och ta pengar från annat. T.ex minska bistånd. Även kanske hålla igen på annat för att prioritera försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Paul Jönsson: Ingen begränsning av publik service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Paul Jönsson: Extra viktig Alternativa bränslen måste utvecklas ytterligare innan man fasar ut befintliga bilar. Alternativ till elbilar. Vätgas och biogas i större utsträckning.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Paul Jönsson: Jag tror det är bra för barnen att få betyg. Jag tror det är bra för skolan att ge betyg. Jag tror det kan öka disciplinen och öka alvaret med skolgången.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Paul Jönsson: Extra viktig Hela landet skall leva. Det skall finnas jämlika förhållanden i hela landet. Det finns mycket på landsbygden som är nödvändigt för hela samhället. Mat, energi, byggmaterial t.ex.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Paul Jönsson: Fängelse kostar samhället pengar. På sin höjd fotboja men helst enbart böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Paul Jönsson: Det ger en utjämning i landet av boendet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Paul Jönsson: Utveckla och förbättra underhåll av befintliga tågbanor i stället

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Paul Jönsson: Jag är för att avveckla regionerna.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Paul Jönsson: Extra viktig En karensdag skall vara kvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Paul Jönsson: Viktigt för företagen att ha kompetent och bra personal.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Paul Jönsson: Utvinning av metaller är viktigt. Det skall vara möjligt att inom rimlig tid kunna starta gruvbrytning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Paul Jönsson: Sverige mår bra av att få fler invånare. Vi behöver arbetskraft inom många sektorer. Det skall finnas klara direktiv och bestämmelser för att beviljas asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Paul Jönsson: Polisen behöver i princip fri tillgång till informationer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Paul Jönsson: Samma som idag. Ca 50% max. Inte mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Paul Jönsson: Extra viktig Skogen är en produktion av virke och skall vara en verksamhet som producerar skogsråvaror. Produktionsskogen kan kombineras med mindre områden skyddsskog men begränsat.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Paul Jönssons val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Sjukvården