Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Hans Lenander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det behövs ett socialliberalt parti i Sveriges riksdag för: Fri företagsamhet. Ett starkt samhälle som hjälper dem som behöver det. Varje individs rättigheter att leva som hen vill. Kraftiga åtgärder mot klimathoten. En skola som ger alla en chans.

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i Malmö. Ständigt föreningsaktiv, som ungdomsledare inom scouterna, friluftsfrämjandet och fotbollen. Var under många år ordförande i en fack-klubb. Just nu ”bara” aktiv i Höörs musikförening med att arrangera konserter. Har i hela mitt liv arbetat med att införa it-stöd i olika företag: De senare åren som delägare i ett konsultföretag (Repona) tidvis som styrelseordförande.

Vad har du för yrke?

Pensionerad IT-konsult och företagare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Barbro Westerholm

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En ickesocialistisk regering

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Hans Lenander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Vi skall ha en skärpt lagstiftning om friskolor för att förhindra oseriösa verksamheter. Därmed stoppas möjligheterna att "mjölka" systemet på pengar. Rimliga utdelningar är ett normalt inslag i fri företagsamhet, alltså i det svanska samhällssystemet, och skall inte förbjudas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Extra viktig Kärnkraft är nödvändigt för att minska användningen av fossila bränslen, och alltså mycket viktigt för att rädda klimatet. Framför allt i varmare länder måste vi acceptera en flerdubbling av energianvändningen i framtiden, vilket bara kan lösas med kärnkraft. Därmed blir det ännu vikigare att högteknologiska länder som Sverige går före.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Extra viktig Vi skall prioritera åtgärder som gör större nytta för att minska brottsligheten. Sverige skall vara en rättsstat, och i en sådan bekämpas brottslighet genom att de som begår brott döms och straffas. Inte genom att polisen för krig mot kriminella och deras grannar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Med rut-avdrag är det möjligt att man jobbar med det man är bra på och där man gör mest nytta, och betalar någon annan för hjälp i hushållet. Och detta med en fortfarande hög men inte omöjlig beskattning. Rutavdragen är bra för samhället, ökar skatteinkomsterna, och skapar vita jobb för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Levnadsstandarden i Sverige har ungefär fördubblats de senaste 50 åren. Det vore skamligt om vi inte har råd att avstå en del av våra resurser för att hjälpa människor på flykt eller stödja uppbyggandet i länder härjade av krig eller förstörda av diktaturer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: En stor majoritet av Sveriges befolkning vill att vi skal ha kvar vårt kungahus, och det respekterar vi. Kostnaden för detta är försumbar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Långsiktigt skal vi ha en höjning av skatter/avgifter på fossila bränslen för att påverka mot en minskad användning, för att rädda klimatet. Me med det senaste årets prishöjningar är detta tillfälligtvis inte nödvändigt, och man kan acceptera en sänkning av skatten just nu.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Extra viktig Systemet med fastighetsskatt var oberäkneligt och inte bra, och bör inte återinföras. Däremot behöver vi titta på andra åtgärder för att det inte skall vara ofördelaktigt att hyra bostad jämfört med att äga.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Ett aktivt och fritt kulturliv är en viktig faktor i det demokratiksa samhället. För detta måste det finnas en pålitlig offentlig finansiering. Dock är det mycket viktigt att det offentliga stödet inte används för politisk kontroll. Det bör också göras förändringar för att underlätta privat stöd till kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Det är viktigt att det finns en instans som kontrollera att vindkraftsinvesteringar inte alltför mycket inkräktar på andra intressen. Därför måste kommunerna ha kvar sin rätt att säga nej. Reglerna bör dock förändras, så att besluten kan bli mer förutsägbara.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Det är naturligtvis tråkigt att människor har det så dåligt att de väljer att tigga. Men nöden försvinner inte genom att vi slipper att se den. Det finns inga rimliga skäl för att förbjuda folk från att tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Det är uppenbart att det för en del människor är mycket viktigt att slippa behöva definieras som man eller kvinna. Vi bör utreda hur vi kan tillmötesgå deras önskningar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Den nuvarande regeln att 90 dagar är öronmärkta för vardera föräldern är i och för sig en inskränkning i människornas frihet att forma sina liv, men gör stor nytta. Däremot skall det inte införas ytterligare begränsningar av hur dagarna skall fördelas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Privata nätläkare har funnits i ett par år och bidragit till en snabbare utvecklingen av digital vård, vilket på sikt innebär stora besparingar samhället. Det är dock nödvändigt att se över reglerna för ersättning till primärvården, bl a för att inte aktörer skall kunna skumma av de lönsamma patienterna/sjukfallen och lämna de mindre lönsamma till andra.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Tillfälliga uppehållstillstånd bör vara huvudregel, i avvaktan på att vi inom EU får en bättre ordning på hela flyktinghanterinagen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Tills att Ryssland har inordnat sig under internationell rätt, behöver vi tryggheten i ett NATO-medlemsskap. Att alliansfriheten "tjänat oss väl" i alla år är nonsens. Det är ren tur, och NATOs förtjänst, att vi inte råkat illa ut. Vi ser nu hur väl "alliansfrihet" tjänar Ukraina.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Arbetslöshetsersättningen måste avvägas så att det ger ett rimligt skydd, samtidigt som den inte bromsar rekrytering till arbetsgivare som efterfrågar arbetskraft .

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Vi bör lätta på strandskyddet, eller avskaffa det, i de flesta glesbyggdskommuner, men inte generellt avskaffa det på alla platser.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Det totala skattetrycket är högt, och skatteintäkterna räcker för att finansiera höjda försvarsanslag. Det finns däremot en del valfläsk som lovas av olika partier, som bör stoppas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Public service är viktigt och skall ha ett brett uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Förbud för försäljning av bensin- och dieselbilar bör på sikt införas. Dock är det helt orealistiskt att införa det 2025. Liberalerna räknar med att det kan införas omkring år 2030.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Extra viktig Betyg är nödvändigt för att klargöra att det är meningen att man skall anstränga sig för att lära sig något. I dag har svenska folket tyvärr fått lära sig att syftet med skolan är att man skall ha det bra och syssla med vad man vill. Detta drabbar framför allt elever med dåligt stöd hemma.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Dagens system för skatteutjämning är i stort sett bra. Utjämning är nödvändig eftersom befolkningskategorier fördelar sig väldigt olika i kommuner. Medel måste föras över från kommuner med stort skatteunderlag till kommuner med t ex många pensionärer med låg pension.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Köp av sexuella tjänster bör straffas med fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Hyresregleringen ger inga positiva effekter vare sig på tillgången på lägenheter eller hyresnivåerna på nyproduktion.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Extra viktig Höghastighetsbanor är en väldigt dålig satsning, eftersom de är väldigt dyra att bygga och att driva och ger liten nytta för godstrafiken och pendeltrafik, och dessutom inte gör nytta förrän tidigast ungefär år 2045. Planerna måste stoppas så att satsningar på befintliga stambanor kan planeras nu. Läget för tågtrafiken är ansträngt nu.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Extra viktig Staten måste bl a ta ett större ansvar för sjukvårdens strategiska planering, beredskap och långsiktiga kompetensförsörjning. Det viktigaste för en bättre sjukvård är dock en ledningskultur där större ansvar ges till dem som gör jobbet ute på avdelningarna.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Det är lämpligt att ha en viss självrisk i sjukförsäkringssystemet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Svensk arbetsmarknad måste bli mer flexibel, för att underlätta företagandet, och minska arbetslösheten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Hans Lenander: Generellt är det viktigt att de resurser som finns t ex mineraler i marken, utnyttjas på ett bra sätt. Naturligvis skall det finnas en stark lagstiftning för att skydda naturvårds- och miljöintressen, men ansökningsprocessen måste göras tydligare och mer förutsägbar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Lenander: Det är en skyldighet enligt internationell rätt att ta emot asylsökande. Sverige följer gällande principer och ingångna överenskommelser.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Lenander: I vissa speciella fall är det rimligt att tillåta betydligt mer avlyssning, utan specifik brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Lenander: Det skal löna sig att arbeta. De riktigt stora inkomsterna som skapar de växande klyftorna i Sverige påverkas inte av beskattningen av arbete.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Hans Lenander: Det finns en del gammelskog som behöver skyddas. Och för att behålla den biologiska mångfalden behöver större sammanhängande områden skyddas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Hans Lenanders val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning