Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Yngve Filipsson (fotograf )

Yngve Filipsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har alltid drivit tesen att när man ser behov som kräver förändring ska Ser Har alltid drivit tesen att ser man brister i samhället ska man engagera sig. Lång erfarenhet av yrkesliv och politiskt arbete samt många nätverk ger idéer som jag gärna vill forma till politiska förslag. Skolan måste ge alla en fast grund att lyckas i livet. Köerna i vården ska bort. Ungas psykiska hälsa viktig.

Presentera dig själv

Jag är gift, har tre vuxna barn och har glädjen att ha sex underbara barnbarn. Fritiden ägnar jag gärna åt familjen och har ofta något byggprojekt på gång. Har ända sedan tonåren haft ett stort samhällsintresse och engagerar mig gärna i politiskt och ideellt arbete.

Vad har du för yrke?

Tidigare gymnasielärare och rektor för Växjö Katedralskola

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Bengt Westerberg - hans sociala engagema

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En Alliansregering är förstahandsalternativet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Yngve Filipsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Extra viktig Elevernas behov ska gå först. Vinster ska inte kunna tas ut om det finns brister i undervisning eller elevhälsa. Tillsynen ska skärpas om det finns tecken på låg kvalitet. Det fria skolvalet är viktigt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Elbehovet ökar kraftigt och kärnkraften är fossilfri. Kärnkraftsproduktionen går att bygga ut och produktionen går att planera efter elbehovet.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Mer förebyggande insatser med möjlighet för socialtjänsten att ingripa tidigare är nödvändiga. Fler närvarande poliser i brottsutsatta områden. Fler kameror på otrygga platser. Många poliser är negativa till visitationszoner.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: RUT-avdraget underlättar för många, t.ex pensionärer och barnfamiljer att ha råd med bl.a. städhjälp och trädgårdsskötsel. Det gör svarta jobb vita. Det ger möjlighet för fler att komma in på arbetsmarknaden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Liberalerna har länge arbetat för att ge bistånd för att lyfta människor ur fattigdom och stödja t.ex utbildning i fattiga länder. Enprocentmålet är viktigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: De personer som omfattas av anslaget har minskat. De som nu får del av apanaget är aktiva för att representera Sverige och nivån är rimlig.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Extra viktig Vid kraftig ökning av priserna är tillfällig skattesänkning nödvändig. Många på landsbygden är direkt beroende av bilen. Även om skatten tillfälligt sänks är den ändå så hög att den bidrar till omställningen till fossilfria energisystem.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Nej till återinförande av fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Stödet till kulturen ska bibehållas. Privata aktörer ska stödjas med bra villkor.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Kommunerna ska ha stort inflytande men det ska finnas tydliga skäl för att säga nej till vindkraft. I mycket glesbefolkade områden där det inte stör ska man kunna bygga vindkraft. Reglerna måste bli tydligare.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Tiggeri löser inte problemen med problemen försvinner inte genom att tiggeri förbjuds. Barn som tiger bör tas om hand av socialtjänsten. Det finns en stor riska att barn tvingar tigga. Tiggeri kan vara kopplat till människohandel och då är det ett brott.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: För och nackdelar med att införa ett tredje kön bör utredas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Dagens system med 3 månader till varje förälder bidrar till ökad jämställdhet och ska vara kvar. Föräldrarna ska kunna vara flexibla och ha möjlighet att själva bestämma övrig tid.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: En ny ersättningsmodellen behöver tas fram. Nätläsarnas fyller en viktig funktion men ersättningen är ofta för hög i relation till arbetsinsatsen.. Vårdcentralen man är listad på bör erbjuda digitala besök. Då får man kontinuitet och därmed bättre kvalitet..

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Hela Europa måste ta ansvar för flyktingar. Tills det sker är tillfälliga uppehållstillstånd accepterade.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Medlemskap i NATO stärker Sveriges säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Vi måste ha system som gör att människor stimuleras att jobba och som stimulerar företagen att anställa. Därför att det bättre att sänka skatten på arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: I många kommuner kan strandskyddet lättas utan att det får negativa konsekvenser. Det stimulerar en levande landsbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Sverige har ett högt skattetryck och försvaret måste finansieras inom nuvarande skatteuttag.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Publicera service ska ha ett brett uppdrag. Det är viktigt med oberoende och saklighet. Det stärker demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Förslaget är bra men går inte att genomföra förrän till 2030. Laddmöjligheterna måste byggas ut i hela landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Betyg ska vara obligatoriskt från åk 6. De skolor som vill ska få sätta betyg från åk 4 men det ska inte vara obligatoriskt

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Dagens utjämningssystem är ganska rimligt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Liberalerna stöder beslutet att ta bort böter ur straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Fler hyresrätter behöver byggas och det underlättas med fri hyressättning i nyproduktion. Hyresgästernas rättigheter ska vara skyddade.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Finansieringen är oklar och risken är att byggandet av höghastighetsbanor går ut över underhåll och utbyggnad av övrigt järnvägsnät.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Staten bör ta ett större ansvar för kompetensförsörjning, beredskap i krislägen och samordning av högspecialiserad vård. Ansvarsfördelningen mellan staten och regionerna behöver bli tydligare. Staten behöver ha en tydligare roll i sjukvårdens strategiska planering.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: En karensdag är rimlig. När karensdagen under en period avskaffades ökade sjukskrivningarna markant.Begränsningar i karrensavdraget ska kunna medges om särskilda skäl finns.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Fler företagare måste våga anställa och då behöver arbetsmarknaden bli mer rörlig. Men samtidigt ska anställda kunna lita på att det finns regler och att de följs. Därför bra att LAS reformeras

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Yngve Filipsson: Sverige har tillgångar och det är viktigt att få en effektivare tillståndsprocess

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Yngve Filipsson: Vi ska slå vakt om asylrätten. Skyddsskälen avgör. Vi ska ta emot kvotflyktingar. Integrationen måste förbättras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Yngve Filipsson: Brottsligheten måste bekämpas och då måste man tillåta effektiva metoder

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Yngve Filipsson: Det måste löna sig att arbeta. Färre bör betala statlig skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Yngve Filipsson: De gammalskogar som aldrig avverkats ska vara kvar. Visst ökat skydd kan vara motiverat men de krav som senaste tiden ställts på enskilda skogsägare och inskränkningar i brukandet av skogen är orimliga. Rimliga och tydliga regler behövs.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Yngve Filipssons val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning