Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Richard Hallifax (fotograf null)

Richard Hallifax

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är ärlig.

Presentera dig själv

Jag har varit i politik i 16 år både i kommun och region. Jag föddes i England och kom till Sverige 1977. Under mitt yrkesliv har jag varit TV och radioproducent, haft eget företag och jobbat i industrin. Jag har fem barn och åtta barnbarn.

Vad har du för yrke?

Pensionär, musiker, författare

I vilket land är du född?

England

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Winston Churchill, Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En koalition med partier som kan samarbeta.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Richard Hallifax

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Regelverket borde ses över men det är klart att det måste vara någon vinst för att motivera investeringar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Klimatfrågan är den viktigaste frågan för planeten och jag tror på vind och solenergi som lösningar i första hand men inser att kärnkraften kan vara en del av lösningen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: En anledning till att jag är moderat är att vi i partiet tror på frihet. Jag inser att vi måste göra något åt den ökande brottsligheten men jag vill undvika att vi går mot en polisstat.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: RUT-avdraget har bidragit till att fler får arbete och betalar skatt men regelverket måste ses över för att stoppa fusk.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Sverige måste se över vad vi bidrar till i världen men det är mycket viktigt att vi som ett rikt land hjälper andra.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Kungahuset är viktigt för Sverige. Det bidrar till stabilitet och kontinuitet.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Med hänsyn till klimatproblemet i världen borde det vara relativt dyrt att köpa fossila bränslen men hänsyn måste tas till människor som bor på landsbygden.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Alla behöver tak över huvudet och det är viktigt att det finns omsättning på bostadsmarknaden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Extra viktig Kulturen är viktig, den bidrar till stimulans, utveckling, turism, nya idéer och att samhället blir mer intressant och roligt att bo i och uppleva. Finansiering från privata aktörer är viktigt men kan bli inriktad på vissa projekt men det behövs en bred investering så staten, regionerna och kommunerna har också ett ansvar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Extra viktig Klimatproblemet i världen är så stort att vi behöver alla möjliga medel för att komma ifrån fossila bränslen och övergå till gröna alternativ. Vi har inte tid att vänta.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Jag är för ett fritt samhälle och gillar inte ordet förbud. Däremot ser jag ingen anledning till att en EU-medborgare skulle behöva tigga. Om det är så har vi något fel i vårt system.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Det här handlar om ett mycket litet antal människor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: En komplicerad fråga. Det finns inget enkelt svar. Alla har olika omständigheter.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Det finns enorma kostnader för skattebetalarna med nätläkare. Det tar resurser från vårdcentralerna. Jag är inte emot utveckling men regelverket måste ses över ordentligt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Detta är en mycket komplex fråga. För människor som kommer till Sverige för att jobba och bidra till samhället borde reglerna bli förenklade, vi behöver arbetskraft.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Jag har varit väldigt positiv till att Sverige varit neutralt men på grund av den nuvarande situationen med kriget i Ukraina har jag insett att vi måste bli medlem i NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Alla människor behöver en inkomst. Alla som betalar till A-kassan betalar till en försäkring. Det är ett bättre alternativ till andra bidrag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Ett nödvändigt ont.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Public service är viktigt men man kan diskutera om det behövs så många kanaler

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Bensin- och dieselbilar måste fasas ut så fort som möjligt men år 2025 är inte rimligt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Extra viktig Jag har lyssnat på debatter och särskilt på ungdomar. Stressen måste tas bort men det är viktigt att tidigt vänja sig vid betyg så det inte kommer som en chock senare under skoltiden. Ungdomar utvecklas i olika takt. Det viktigaste är att det finns fler vuxna i klassrummet och att lärare kan fokusera på sitt jobb. Betyg i ordning och uppförande kan vara en bra idé.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Det är bra som det är idag men det kan bli förbättringar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Detta är en komplicerad fråga. Jag är för ett samhälle med hög moral men böter i första hand.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Medan jag är för en fri ekonomi finns risk för ökad segregering.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Medan vi pratar om höghastighetståg går utvecklingen framåt i rasande fart. Det finns t ex teknologi som heter hyperloop och det kan bli så att när Sverige fattat beslut om höghastighetståg är teknologin redan föråldrad. Vi måste definitivt uppdatera vår infrastruktur,

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Regioner och kommuner ser olika ut och staten kan inte se de olika behoven.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Arbetstagare inom vård, omsorg och skola blir lätt utsatta för olika smittor och förlorar ofta inkomster på grund av karensdagen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Både ja och nej. Risken är att det inte blir baserat på vad du utför på ditt jobb utan att chefen inte tycker om dig.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Richard Hallifax: Vi måste ta hänsyn till miljön. Ja, vi behöver gruvor men måste ha strikta bestämmelser.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Richard Hallifax: Extra viktig Skogen ger oss syre och suger upp koldioxid samt binder jorden som är viktigt med hänsyn till ökad nederbörd på grund av klimatförändringarna.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Richard Hallifaxs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat