Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Wirdheim (fotograf null)

Anders Wirdheim

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi behöver fler personer i politiken som tar problemen med klimat, miljö och utarmningen av naturen på allvar.

Presentera dig själv

Jag är trebarnsfar, gift och boende i Halmstad. Sedan barnsben mycket intresserad av natur, djur- och växtliv. Engagerad i miljö- och naturfrågor. Har arbetat som journalist i ca 40 år men är nu pensionär.

Vad har du för yrke?

Pensionär men fortfarande journalist på deltid.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Isabella Lövin om jag måste välja en.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas naturligtvis på en rödgrön regering med ett stärkt Milöparti.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anders Wirdheim

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Extra viktig Skolan ska ge eleverna kunskap och inte vara en verksamhet där möjligheter till vinst innebär att man drar ner på kvaliteten, t.ex. genom lägre lärartäthet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Extra viktig Två skäl: Dels finns det absolut ingen anledning att satsa stora gemensamma summor på kärnkraft när inte företagen själva ser någon ekonomi i det, dels har vi fortfarande problemet med avfallet från kärnkraftverken.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Vi löser inte brottsligheten genom hårdare tag utan bör i stället satsa på att bryta segregationen och ge alla barn och ungdomar en bra skola. Med en större personaltäthet i skolorna skulle "barn på glid" kunna få hjälp tidigare.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Ja, RUT-avdraget utnyttjas idag till allra största delen av personer som mycket väl skulle kunna betala fullt ut vad det kostar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Extra viktig Det internationella biståndet är mycket viktigt, inte minst nu när det gäller att förhindra och motverka negativa effekter av klimatförändringarna.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Ja, kungahus tillhör en förgången tid. Jag förordar att Sverige blir en republik.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Extra viktig Sänker vi skatten på drivmedel, motverkar vi det arbete som lagts ner för att minska våra klimatdrivande utsläpp. I stället för att sprida ut ett stöd över samtliga som använder drivmedel, bör det inriktas mot dem som drabbas värst.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: En viss skattehöjning kan vara befogad, men jag ser inte denna fråga som viktig.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Om kulturen finansieras av privata aktörer riskerar vi att få ett mycket mindre och smalare utbud, kanske till och med enbart sådant som är ekonomiskt gångbart.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Det är på lokal nivå som kunskapen om effekterna är störst. Därför bör både kommuner och länsstyrelser ha fortsatt stort inflytande på etableringar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Jag håller inte med, inte minst för att det är otroligt svårt att definiera vad som är tiggeri.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Ja, eftersom det finns många människor som inte identifierar sig som man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Risken är då stora att det framför allt blir kvinnorna som är föräldralediga. Av flera skäl anser jag att det är viktigt att männen tar större del än idag.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Om nätläkare över huvud taget ska tillåtas, ska de inte finansieras av skattemedel. Patienterna bör i stället själva stå för kostnaderna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Vi bör ha en mer generös flyktingpolitik än idag, men samtidigt måste det satsas mer på integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Nej, vi ska behålla vår alliansfrihet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Ja, att bli sjuk är sällan något självförvållat. Det har inte minst Covid-19 visat.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Nej, snarare bör efterlevnaden av strandskyddsreglerna bli bättre inom kommuner och länsstyrelser. Idag ges dispenser så frikostigt att strandskyddet ofta förlorar sin betydelse.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Nej, jag är över huvud taget tveksam till att försvaret bör upprustas. Vi bör i stället, Putin till trots, fortsätta arbeta för en nedrustning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Extra viktig Det är mycket viktigt att public service har ett brett och fritt uppdrag. Det som hänt i länder som Ungern och Polen bör vara avskräckande nog.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Årtalet kan vara svårt att fastställa, men vi måste definitivt fasa ut dessa fossila bränslen från fordonsflottan.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Så unga barns kunskaper ska inte betygssättas. Betyg ska komma först i högre årskurser.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Ja, det är alldeles för stor skillnad mellan rika och fattiga kommuner idag. En bättre omfördelning skulle kunna rädda kvar mer av samhällsservicen i fattigare kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Tvärtom bör vi intensifiera arbetet med att införa detta.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Utvecklingen är ju snarare den motsatta idag, dvs att privata aktörer får större och större inflytande. Det leder till ojämlik vård, och för att motverka detta bör statens ansvar öka.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Wirdheim: Nej, däremot måste det finnas ett system som redan från början ser till att det avsätts tillräckligt med pengar för återställning och eventuell sanering efter avslutat drift.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Wirdheim: Vi har haft en stor omfördelning av resurser i Sverige de senaste årtiondena – från en stor grupp låg- och medelinkomsttagare till en betydligt mindre grupp höginkomsttagare. Den utvecklingen måste vändas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Wirdheim: Extra viktig Vi kommer inte att klara målen för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan om vi inte undantar en väsentligt större andel av skogen från skogsbruk. FN säger 30 %, och det är ett acceptabelt delmål.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Anders Wirdheim har hoppat över denna fråga