Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Wång (fotograf )

Anders Wång

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Miljöpartiet i samarbete med Socialdemokratin och vänstern

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anders Wång

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Anders Wång: Skattepengar ska gå till skolbarnens bästa inte till friskolekoncernen b

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Anders Wång: Extra viktig För farlig elproduktion i förhållande till nyttan

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Anders Wång: Risk för särbehandling.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Anders Wång: RUT bidrar till justa vita arbeten. RUT gynnar mest välbeställda

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Anders Wång: Extra viktig Vi har alltid råd att hjälpa de mest utsatta

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Anders Wång: Extra viktig Personligen är jag republikan. Monarki är inte förenligt med ett demokratiskt synsätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Anders Wång: Vi måste ställa om till fossilfritt. Högt pris för pendlare och andra på landsbygden kan kompenseras på annat sätt

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Anders Wång: Extra viktig Vi behöver mer vindkraft, men kompensera kommunerna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Anders Wång: Jämlikt uttag bra för jämställdheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Anders Wång: Viktigt med oberoende medier.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Anders Wång: För en likvärdig vård överallt

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Anders Wång: Om ekonomin klarar det

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Wångs val:

  • Landets ekonomi
  • Miljö och klimat
  • Skola och utbildning