Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Torsten Åslund (fotograf null)

Torsten Åslund

Varför ska väljarna rösta på dig?

Engagemang för näringslivsfrågor, skola och miljö

Presentera dig själv

Har varit yrkesverksam i ASEA/ABB under hela med yrkeskarriär med flera utlandstjänster och har växlat mellan chefsjobb och projektledarroller. Som pensionär engagerar jag mig i Röda Korset, politiskt inom Liberalerna, huset, trädgårdsarbete samt spenderar mycket tid i skog och mark. Övrig tid med barn och barnbarn

Vad har du för yrke?

Civilingenjör, idag pensionär

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Bengt Westerberg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerlig regering, om inget mitten alternativ finns, förankring åt höger om nödvändigt

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Torsten Åslund

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Torsten Åslund: Extra viktig Vinst skall enbart betalas ut om kvaliteten är hög och krav på lärartäthet, skolbibliotek och god läromedel tillgodosedda.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Torsten Åslund: Extra viktig Brottsbekämpning i brottsutsatta områden skall intensifieras på alla möjliga sätt.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Torsten Åslund: Extra viktig Sverige som ett av världens rikaste länder visa solidaritet i många situationer

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Torsten Åslund: Kan göras genom att reducera antal personer som får statligt apanage.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Torsten Åslund: Låt marknadspriserna styra detta. Om staten får in ökade skatter pga ökade priser kan skattesänkning göras.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Torsten Åslund: Skatter på fastigheter med riktigt höga värden kan vara värt att införa.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Torsten Åslund: Tyvärr är nog detta nödvändigt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Torsten Åslund: Ej realistiskt

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Torsten Åslund: Rätt betygsättning tidigt ger god uppföljning av barns prestationer.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Torsten Åslunds val:

  • Landets ekonomi