Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karl-Erik Andreasson

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerlig majoritet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karl-Erik Andreasson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Karl-Erik Andreasson: Om en skola ger samma undervisning som en kommunal skola men med mindre administration kan en viss vinst vara acceptabel.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Karl-Erik Andreasson: Är tveksam i denna fråga. om alla säkerhetsfrågor kan lösas och framtidens reaktorer kan köras på tidigare använt bränsle för att detta då skulle bli mindre farligt, kan jag ändra mig och bli mer positiv

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Karl-Erik Andreasson: Om det kan minska antalet brott så är jag beredd att stödja ganska långtgående metoder.

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Karl-Erik Andreasson: Uppföljning är viktigt så biståndet hamnar där det behövs.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Karl-Erik Andreasson: Pengarna måste in till statskassan oavsett. Kan man hitta ett rättvisare sätt att fördela kostnaderna mellan stad och landsbygd är det bra.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

OBS
Karl-Erik Andreasson har hoppat över denna fråga

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Karl-Erik Andreasson har hoppat över denna fråga