Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Georg Olsson

Vad har du för yrke?

Mellanstadielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Svar i valkompassen

:

Georg Olsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Georg Olsson: Jag vill ha konkurrens om olika pedagogiska skolinriktningar, inte ekonomiska!

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Georg Olsson: Extra viktig !980 var huvudskälet att kärnkraften var farlig i brytning, produktion och för kommande generationer. Idag är den förnyelsebara energin både billigare och säkrare. Allra bäst är att idag kraftfullt bygga ut den havsbaserade vindkraften. Den blir billigare, den blåser jämnare till havs än på land och det går fortare än kärnkraft. Finlands senaste kärnkraftverk tog 17 år att komma till start!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Georg Olsson: Polisen behöver alla "verktyg" de kan få.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Georg Olsson: Både RUT och ROT ger möjlighet till ökad sysselsättning i Sverige.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Georg Olsson: Jag tycker att vi har ett globalt ansvar för allt levande på denna planet. Vi har haft tur att vi fötts i detta land. Andra har haft otur. Detta bör "utjämnas".

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Georg Olsson: Skatten bör ligga på den nivå som behövs, för att få till minskat utsläpp av växthusgaser.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Georg Olsson: Bättre att beskatta fastigheter mera och minska på mat och arbete.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Georg Olsson: Jag tror att de privata inte tar det ansvaret, så då blir det ett sämre utbud. Kultur är viktigt!

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Georg Olsson: Extra viktig Den havsbaserade vindkraften är idag nyckeln till att snabbt, inom 3-6 år, få en kraftigt ökad elproduktion i Sverige.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Georg Olsson: Tiggeri är inte värdeskapande, utan medför risk för människoexploatering.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Georg Olsson: Det får de visst göra, men staten ger bara bidrag till pappan respektive mamman, lika till vardera, om de vill utnyttja sin föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Georg Olsson: Har man förbrutit sig mot lagar och regler i Sverige ska man kunna utvisas.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Georg Olsson: Rysslands agerande har tvingat fram en NATO-ansökan, men även ett NATO-medlemskap bör kunna omprövas om världsläget förändras.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Georg Olsson: Strandskyddet skulle kunna bli 200 m i södra och mellersta Sverige och 100 meter i Norrland.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Georg Olsson har hoppat över denna fråga