Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Marianne Eriksson (fotograf Cecilia Jägenmark, Karlshamn)

Marianne Eriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Tar politiken på allvar eftersom den styr så mycket. Är kunnig inom många områden

Presentera dig själv

Kvinna, varit ensamstående 3 barn. Intresserad av samhällsfrågot. Sola och omsorg, trygghet, skog och natur, Även klimat. har vänner från olika delar av världen som gett mig mycket lärdomar.

Vad har du för yrke?

Utbildad inom logistik, även vårdutbildning

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Anders Borg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Moderatstyrd regering med KD och L

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Marianne Eriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Extra viktig Vi behöver ha långsiktigt ägande av friskolor. Att ta ut höga vinster och sedan sälja är inte seriöst. Men vinst behövs för att utveckla skolan att att individer som startar friskola tar en ekonomisk risk.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Extra viktig Vi behöver billig energi i Sverige och ska vi elektrifiera samhället och all vår utrustning krävs mycket energi till vettigt pris. Dessutom är det fossilfritt och bra för klimatet. Satsa även på små modulära kärnkraftverk som byggs på fabrik.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Extra viktig Vi måste ta tillbaka bostadsområden från kriminella gäng. De flesta människor vill bo i lugna och trygga områden. Staten ska stå för lagen, inte gängen!

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: RUT ska par enkla jobb som kan vara bra ingång för människor med låg utbildning. Tar också bort de flesta svartjobb.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Bistånd ska vara humanitär hjälp eller hjälp till självhjälp, tex borra vattenbrunnar, hjälpa med teknik för ta bort den fossila förbränningen. Klimatet är globalt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Kungahuset ger Sverige bra reklam.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Extra viktig Denna skatt drabbar främst landsbygden och livsmedelsproduktion och skogsbruk. samt lång pendlare i glesbyggd. Samt snedvrider konnkurrens från utlänska åkerier.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Du har redan betalt en stor summa för ditt boende. Särskilt orättvist för kustnära lokalbefolkning.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Bra, att producera konst och kultur för bara egen smak som ingen gillar ska inte bekostas av staten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Extra viktig Vindkraftsverk är känsliga miljöer är en styggelse. Människor och djur påverkas. Det leder också till skogsskövling när man ska dra fram breda vägar för att forsla dit delarna. Betongfundament och enorma och dåligt för miljön. Utskrotning av verk efter 25 år är kostsamt. kommuner ska inte tas ifrån sin bestämmanderätt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Att tigga är inte värdigt. Svenska medborgare ska inte ställas i en situation att de behöver tigga. Att få hit tiggarligor från andra länder är fel och ofta är det kriminell verksamhet bakom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Det blir en märklig situation med 3 kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: De flesta föräldrar sköter det bra själva. Men att även pappor tar ut föräldraledighet är bra

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Viss översyn behövs men generellt är det bra att få tillgång till expertis via mobilen eller datorn.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Asylpolitiken har blivit lite fel. Meningen var att söka asyl pga krig och som politikiska flyktingar. Nu söker folk för att de vill få det ekonomiskt bättre. De flesta vill åka hem när situationen stabiliserat sig i hemlandet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Extra viktig Rysslands invation i Ukraina har visat att Ryssland vill har världsherravälde. Sverige skulle kunna bli ett transitland utan NATO.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Att söka arbete och få arbete snabbt är prio. Det ska inte vara bekvämt att vara arbetslös.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Extra viktig Som det är nu är det lättare få bygga i storstäder. Motivering att området redan är ianspråktaget. På landsbygd kan minsta pöl eller bäck stoppa en husbyggnation. Orimligt i ett land med tusentals sjöar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Bättre prioritering av vart skattepengar går. Prioritera rätt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: SVT har utökat sin budget med den allmänna tv-avgiften. Den är också styrd politiskt. Den ska vara neutral politiskt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Vilket slöseri med kapital. Vad ska alla fordon ta vägen ? att skrota fordon i förtid är dåligt för miljön. Bättre hjälpa andra länder med klimatanpassningar. Många länder använder diesel till uppvärmning och matlagnng.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Bra för elever och föräldrar att se var deras barn ligger till.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Börja med att se till att Sverige har bra förbindelser och standard i hela Sverige, Höghastighetståg kommer slå ut andra förbindelser.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Blir inte bättre för att staten tar över. Däremot viktigt att man får samma sjukvård eller likvärdig vård

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Arbetsgivare kan göra felrekryteringar och missbedömningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Marianne Eriksson: Prospecteringslagen kan slå undan benen för annan verksamhet. Tex jordbruksmark

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marianne Eriksson: Vi har tagit emot mycket mer än andra länder. Integrering i samhället har fungerat dåligt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Marianne Eriksson: Extra viktig Vi har mycket skyddad skog redan. Staten sköter skogen dåligt i sina reservat. Granbarkborre får härja fritt och sprider sig till andra fastigheter.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Marianne Erikssons val:

 • Lag och ordning
 • Pensioner
 • Skola och utbildning