Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Johanna Simonsson

Svar i valkompassen

:

Johanna Simonsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Extra viktig Marknadsskolan där friskolor kan ta ut vinst snedfördelar samhällets gemensamma resurser och gör att offentliga medel hamnar i enskilda privata ägares fickor, istället för att stärka skolan för alla. En jämlik utbildning med god kvalitet för alla är syftet med skolan - inte ekonomisk vinst för några.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Det går mycket snabbare att bygga ut vindkraft, och vi behöver öka produktionen av förnybar el snabbt. Kärnkraften är dyr och tar lång tid att bygga, men för också med sig större säkerhetssrisker i tider av konflikt och extremväder.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Visitationszoner riskerar skapa en vi och dom-känsla och dela upp samhället i "bra" och "dåliga" områden. Staten ska inte kollektivt peka ut och särskilt markera människor bara för att de bor i ett område. Det finns bättre verktyg för att komma till rätta med brottslighet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: RUT-avdraget borde reformeras så det är utformat för att stötta omställning till en cirkulär ekonomi, istället för att subventionera rika människors vardagsliv.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Extra viktig Biståndet är A och O i omställningen till en hållbar värld, men också för att Sverige som land ska fortsatt vara tryggt och säkert. En stabil omvärld där fattigdom bekämpas gynnar oss och världen, Sveriges bidrag som ett rikt land i det arbetet är essentiellt. Ska vi klara klimatmålen behövs också ett fortsatt starkt biståndsarbete.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: På sikt borde kungahuset avskaffas, att födas till ett ämbete går inte ihop med demokratin.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Extra viktig Sänkt skatt på utsläpp leder ofrånkomligt till ökade utsläpp. Det är oförenligt med att Sverige ska kunna nå klimatmålen, det är helt enkelt en matematik som inte går ihop. Det finns bättre sätt att stötta hushållen, jordbruk och industrier, utan fossila subventioner.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Beskattningen måste bli mer rättvis, så att de som har mycket kapital får betala mer medan de som har lite kapital inte betalar lika stor andel. Att höja skatten på fastigheter på ett bräde riskerar därför att bli snedfördelande, vi behöver istället få till en progressiv skatt på kapital.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Kulturen ska vara fri! Därför behöver vi värna armlängds avstånd mellan politik och kultur. Mindre andel statligt stöd och större andel privat finansiering till kulturen riskerar dock att kulturen istället blir bunden av aktörer som skulle styras av kommersiella intressen, vilket också riskerar att begränsa den konstnärliga friheten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Som det ser ut idag kommer kommuners veto sent i processen och det gör att det är dålig förutsägbarhet för både privatpersoner och företag. Kommuner ska fortfarande kunna säga nej till vindkraftsbyggen, men i tidigare skeden och processen måste bli mer förutsägbar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Förbud mot tiggeri stoppar inte fattigdom och hjälper ingen ur den situationen. Det ska inte vara förbjudet att be om hjälp. Istället måste vi fortsätta arbeta för att minska fattigdomen både här och i vår omvärld.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Extra viktig Ett tredje juridiskt kön är en efterlängtad frihetsreform för transpersoner och något som skulle underlätta många transpersoners liv och vardag.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: För att öka den ekonomiska jämställdheten är det väldigt viktigt att det inte bara är mamman som tar ut majoriteten av föräldradagarna. Därför behövs öronmärkta dagar, där MP vill fördubbla antalet öronmärkta dagar så minst en tredjedel används av vardera föräldern. En tredjedel ska sen kunna användas fritt av vårdnadshavarna eller överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Offentliga medel ska inte gå till vinst för privata aktörer. Systemet gör också att folk söker besvär för mindre åkommor och resurser prioriteras fel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Det är svårt att integreras och etablera sig med ett ständigt överhängande hot att behöva lämna landet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: De senaste dagarnas förhandling med Turkiet om Nato-medlemskap visar hur ett medlemskap i Nato gör att Sverige tappar utrymme att agera som en självständig kraft för mänskliga rättigheter och utveckling i världen. Sverige måste stå upp för sin feministiska utrikes- och utvecklingspolitik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Ersättningarna har inte hängt med prisutvecklingen, det är rimligt att ersättningarna från trygghetssystemen ökar när kostnaderna ökar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Strandskyddet ska värnas och stärkas, för att säkerställa allas vår rätt till naturen och stränderna.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Värnskatten borde återinföras, så att finansieringen av försvaret inte sker på bekostnad av till exempel välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Public service ska fortsatt ha ett brett uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Extra viktig Ska vi klara klimatmålen för transportsektorn behöver vi sätta ett stoppdatum för nyförsäljning av fossildrivna bilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Johanna Simonsson: Tidiga betyg ger inte bättre resultat och riskerar att göra att lågpresterande elever tappar självförtroende och motivation

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Johanna Simonssons val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Sysselsättning