Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sofia Skönnbrink

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag är trött på orättvisor och vill göra något åt det. Det är den totala övertygelsen om att Sverige kan bättre som driver mitt politiska engagemang varje dag. För mig är det viktigt att alla människor, oavsett bakgrund och förutsättningar får samma möjligheter till ett gott liv. Jämställdhet och miljö- och klimat är frågor som ligger mig varmt om hjärtat.

Presentera dig själv

Jag är 30 år och kommer från Koppom i Västra Värmland. Där lever jag tillsammans med man, dotter och hund. Jag arbetar som Miljö- och hälsoskyddsinspektör i Eda kommun och fritiden ägnar jag åt långpromenader, träning i alla dess former, vänner och familj.

Vad har du för yrke?

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Margot Wallström

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Socialdemokraterna sitter kvar i regeringsställning och att Magdalena Andersson får fortsätta som statsminister.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sofia Skönnbrink

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Extra viktig Obegränsade vinstuttag ska inte förekomma i den gemensamt skattefinansierade skolan. Eventuella överskott ska användas till läromedel, fler lärare och kuratorer.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Vi behöver kämpa mot riksdagens mål om 100% förnybar elproduktion år 2040.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Polisen har redan stora möjligheter att visitera och genomföra husrannsakan. Visitationszoner i brottsutsatta områden skulle göra mer skada än nytta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Socialdemokraterna har inget förslag om att avskaffa RUT en för mig är det viktigt att våra gemensamma pengar används på bästa sätt.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Biståndet bör uppgå till en procent av BNI.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Så länge vi har ett kungahus måste de ha förutsättningarna att representera Sverige på ett bra sätt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: En tillfällig sänkning behövs i och med den kraftiga prisökning som Rysslands anfallskrig mot Ukraina har medfört.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: En stark offentlig finansiering är viktig för mångfalden inom kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Självbestämmandet ute i Sveriges kommuner är viktigt.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Istället för att förbjuda tiggeri borde vi arbeta för att bekämpa fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Det skulle innebära att hela systemet skulle behöva göras om från grunden och att möjligheten till jämförelser bakåt i tiden skulle försvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Extra viktig Uttaget av föräldraförsäkringen ska fördelas helt lika.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Nätläkartjänsterna bör inte skötas av vissa sjukvårdsföretag utan ingå i den allmänna sjukvården och finansieras av regionerna

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Socialdemokraterna har gjort bedömningen att ett medlemsskap i Nato är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Det behöver bli enklare att bygga strandnära på landsbygden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: De som kan ska bidra mer till det gemensamma, det här gäller även försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Public Service ska ha ett brett uppdrag och ett programutbud av hög kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: För att minska vår klimatpåverkan behöver andelen fossildrivna fordon minska med målet att uppnå en fossilfri fordonsflotta år 2030. För att nå dit är det viktigt att premiera fordon med låga utsläpp.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Betyg ska ges från årskurs 6, inte tidigare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Viktigt för att uppnå en mer jämlik välfärd i hela Sverige.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Extra viktig Böter är inte ett tillräckligt straff för att utnyttja människor för sexuella tjänster och ska därför tas bort ur straffskalan. Köp av sexuella tjänster är ett allvarligt brott som alltid ska leda till fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Det skulle leda till ännu större svårigheter för människor att hitta en bostad till en rimlig kostnad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Inte rätt väg att gå. Däremot behövs ökad statlig kontroll och bättre samordning/samarbete i regionernas sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sofia Skönnbrink: Nya gruvor kan komma att behövas för att säkra tillgången till nödvändiga mineralet som behövs för att klara klimatomställningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sofia Skönnbrinks val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning