Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Tysklind (fotograf null)

Lars Tysklind

Varför ska väljarna rösta på dig?

Fler årsrika behövs i riksdagen! Jag har lång politisk erfarenhet både från kommunpolitik och riksdag - där jag var ledamot 2002-2018. Både perspektiv och nyfikenhet behövs och jag gillar utmaningar. Brinner för miljö, klimat, jämställdhet, landsbygd, fiske och bostadsbyggande. Förankrad i de varierande frågor som är aktuella i hela vår valkrets.

Presentera dig själv

Gift, vuxna barn och barnbarn. Tandläkare. Bor i hyreslägenhet. Intresse av samhällsutveckling i ett brett perspektiv. Tjänstgör någon dag i månaden på Folktandvården. Fritid: barnbarn, fiske, fritidshus och trädgårdsodling. Ledamot i vår Partistyrelse och Förbundsstyrelsen i Västsverige. Ensamutredare i Artskyddsutredningen, som var klar i juni 2021 ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar"

Vad har du för yrke?

Tandläkare, oppositionsråd i Strömstad

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Torgny Segerstedt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det viktigaste för mig är att Liberalerna får så stort inflytande som möjligt i en ny borgerlig regering, där sd inte ingår.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lars Tysklind

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Extra viktig Det centrala är det fria skolvalet, All vinstutdelning som går ut över kvalitén på undervisningen ska inte vara tillåten

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Extra viktig För att rädda klimatet och får ner utsläppen krävs en omfattande elektrifiering av inte minst fordonsflottan. Då kommer all fossilfri elproduktion att behövas, vattenkraft, vindkraft, solenergi och kärnkraft

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Finns annat som kan prioriteras istället, fler lokala poliser, förebyggande arbete av socialtjänst och polis i samverkan och övervakningskameror i rimlig omfattning

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: RUT-avdraget ger "vita" arbetstillfällen och ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Extra viktig Biståndet viktigt för att lyfta människor ur fattigdom och satsning på mänskliga rättigheter. Står helt bakom enprocentsmålet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Tycker att dagens nivå är rimlig utifrån vad vi förväntar oss av kungahuset

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Priset kommer att gå upp och ner men viktigt att hålla fast vi beslutade principer för att styra mot fossilfrihet

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Tycker att dagens system, som Liberalerna var med och införde, med fastighetsavgift med maxnivå fungerar bra och som också är långsiktigt förutsägbart

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Viktigt att inte minska det offentliga stödet till kulturen

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Extra viktig Kommunens planmonopol måste gälla även vindkraft. Processen måste dock bli mer förutsägbar för den som vill bygga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Kan inte se några nackdelar men krävs en ordentlig utredning om detta

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: De 90 dagar som idag finns reserverade för vardera föräldern ska dock behållas då det bidrar till ökad jämställdhet

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Digital vård är viktig för många. Här handlar det om att se över ersättningssystemet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Sveriges regler måste vara i nivå med övriga EU

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Extra viktig Liberalerna har sedan länge jobbat för NATO-medlemskap då det ökar tryggheten för Sverige

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Extra viktig Strandskyddet ska anpassas efter lokala förutsättningar med de generella strandskydd som utgångspunkt, men inte avskaffas. Det generella strandskyddet ha tjänat oss väl genom två tydliga syften, tillgänglighet och skydd av biologisk mångfald

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: En prioriteringsfråga.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Bör beslutas och gälla på EU-nivå

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Med tydligt syfte att varje elev ska få det stöd som man har rätt till för att nå sin fulla kapacitet.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Tycker att dagens system är rimligt

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Ska gälla nyproduktion och inte befintliga hyresbostäder. Besittningsskyddet måste förbli starkt

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Prioritering bör ligga på att underhålla och bygga ut det befintliga järnvägsnätet

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Staten bör däremot ta ansvar för den långsiktiga kompetensförsörjningen

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Rimligt med viss självrisk även i sjukförsäkringen

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Vi behöver en flexiblare arbetsmarknad med goda arbetsvillkor. Bra att LAS reformeras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lars Tysklind: Viktigt att miljökraven är tydliga.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Tysklind: Extra viktig Asylrätten måste värnas

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Tysklind: Viktigt i det förebyggande arbetet i kända kriminella kretsar

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Tysklind: Utifrån att det måste löna sig att arbeta bör färre betala statlig skatt

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lars Tysklind: Extra viktig De få gammelskogar som finns kvar måste skyddas mot avverkning för att bevara den biologiska mångfalden. Att skyddade områden hänger ihop är också viktigt

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Tysklinds val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning