Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Stefan Lissmark (fotograf Stefan Lissmark)

Stefan Lissmark

Varför ska väljarna rösta på dig?

Kan representera både oss äldre men kan också se vikten av att representera och stödja barn och deras föräldrar. Har lång livserfarenhet med det sociala arbetet med tonåringar och deras föräldrar.

Presentera dig själv

Är idag en fri pensionär som under ett år saknade arbetet. Idag är jag acklimatiserad. Tycker om att bara vara, prata med folk och är kulturintresserad.

Vad har du för yrke?

Har varit socialarbetare under lång tid.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme och Bengt Göransson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna styr vidare mot de mål vingar satt upp.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Stefan Lissmark

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Extra viktig Vem vill betala mer pengar i skatt än behövligt? Pengar i form av vinster som tas från skolan är en stöld från både elever, föräldrar och oss skattebetalare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Tar lång tid för att få tillstånd. Vem vill ha ett kärnkraftverk nära sin bostad? Finns inga hinder för att bygga idag men ingen vill göra detta utan garantier från oss skattebetalare. Låt er inte luras!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Tänk om Danderyd blir ett sk brottsutsatt område vad händer då? Alla som tycker detta är bra bör ställa sig frågan om man själv plötsligt bor i ett område som betecknas som brottsutsatt vad tycker vi då om att bli stoppad omvisiterad?

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Varför ska vi som tjänar mest få statliga bidrag? Lägg pengarna där de bäst behövs såsom skola, äldreomsorg mm.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Vi är beroende av hur vår omvärld mår. Därför måste vinkällare så många som möjligt att få ett bra liv där de bor och lever.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Extra viktig Vi står inför ett avgörande vad gäller miljö och klimat. Att då tro på vi ska gå mot skatte subventioner för fossila bränslen är naivt. Istället ska vi satsa på att alla kan ställa om, att kollektivtrafiken blir betydligt billigare (ex Tyskland), att den fungerar och att vi får så många som möjligt att installera solceller på sina hus och köpa fossilfria fordon.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Vi måste göra en skatteväxling där skatten på arbete sänks. Då är ett av alternativen att höja och kanske åter införa en ny typ av fastighetsskatt såsom ekonomerna föreslår.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Stefan Lissmark har hoppat över denna fråga

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Extra viktig Alla vill ha mer el men ingen vill att vi ska producera den. Både vindkraft och solceller kan byggas ut under en kort period och öka vår kapacitet av el betydligt men då kan inte alla säga nej.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: För de som vill definiera sig som ett tredje alternativ är väl detta bra. Skadar ingen annan vad jag kan se.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Kommer att göra att kvinnorna blir kvar hemma. Nackdel för både kvinnan, barnen och mannen. Ibland måste man tvingas försatt kunna se fördelar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Måste ses över och utsättas för konkurrens av regionerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Plötslig tyckte många att det blev krig inEuropa men glömde att det började redan då Ryssland invaderade Krimhalvön 2014. Småvarma det ingen som skrek NATO-anslutning. Att sedan Ryssland fortsätter sin invasion är skrämmande. Vårt problem är att de som ivrar mest för NATO var de som sålde ut vårt civilförsvar, pausade värnplikten och rystade ner försvaret till et minimum för att dela ut Jobbskatt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Mycket få personer vill vara utanför arbetsmarknaden men när man är det så, ska man få all hjälp från oss andra för att vara stark när det kommer ett arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Måste utredas ordentligt då det inverkar på Allemansrätten. Detta händer ofta i Sthlms skärgård t ex.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Vi kan inte omfördela pengar som idag går till skola, polis, kriminalvård mm utan vi måste få in mer pengar för att rusta upp. När den borglig regeringen rustade ner försvaret o avskaffade värnplikten fick vi istället ”Jobbskatteavdraget”. Gör tvärt om nu!

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Extra viktig Public service måste stå ordentligt oberoende från politiken så att vi inte hamnar där Polen, Ungern, Ryssland m fl befinner sig. Att smalna av Public service är vad partierna till höger önska och vill så att de kan ljuga för folket.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: 2025 är om tre år. Behövs längre tid för att fasa ut fossila fordon.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Extra viktig Definitivt inte! Dagens skola med budskapet att du aldrig lyckas utan hela tiden ska bli bättre gör våra barn sjuka till kropp och själ. Vi måste göra om betygsystemet igen och lämna Björklunds produktion av barn som mår psykiskt dåligt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Extra viktig Fel benämning påkommande som kämpar med minskad befolkning att kalla dem fattiga. De har samma plikter och förväntan på sig att producera samhällstjänster av hög kvalitet som stora kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Hur ska man kunna säga nej till detta? Samtidigt är våra fängelser fulla av människor som har mördat, våldtagit, misshandlat mm. Stigmatiseringen, böter mm kanske ändå inget perspektivet räcker?

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Extra viktig Otroligt dåligt förslag. Aldrig har marknaden tagit omhand och valt ”vanligt folk”. Istället ska kommunerna och kanske staten bygga fler bostäder för att minska marknadskrafterna på bostadsmarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Extra viktig Vi behöver mer kapacitet på våra järnvägar. Om detta ska lösas med höghastighetståg (320 km/Tim) eller tåg som går något långsammare är frågan. Viktigt för mig att de byggs så, parallellt som möjligt med nuvarande spår.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Tror inte det löser problemen för sjukvården. Möjligtvis kan den bli mer jämlik men hur är det med dagens statliga myndigheter såsom polis m fl. Fungerar de på ett bra sätt?

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Har överlevt sig själv. Sats på arbetsmiljö, trivsel, lön istället.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Arbetsgivare måste vara rädd om sin personal och göra allt för att de ska trivas, fungera mm i sitt arbete. Även med dagens regelverk går det att säga upp personal som inte fungerar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Stefan Lissmark: Dagens lagstiftning vad gäller gruvor är föråldrad. Den måste moderniseras och ändras så att markägare och kringboende får mer del av vinster som gruvan genererar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Lissmark: Vi får akta oss för att skapa ett totalitärt samhälle eller lägga grunden för det. Vi vet inte vem som styr i nästa mandatperiod och hur det vill övervaka oss medborgare.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Lissmark: Extra viktig Det finns de personer som varje månad får en lön som svindlar för en vanlig medborgare. Dessutom får de många gånger dessutom en bonus som är rena fantasin. Låt de behålla detta på pappret men öka skatten rejält och ta bort alla möjligheter att undvika den. Idag skatteplanerar de bort det mesta av sin inkomst och betalar ibland mindre än en vanlig löntagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Stefan Lissmark: Skogen är vår lugna men också där många av våra medarbetare (djur, insekter, växter bor) och som hjälper oss människor att överleva. Därför måste vi vara rädda om våra skogar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Stefan Lissmarks val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sysselsättning