Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åke Erlandsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill arbeta för att vi vågar beskriva den stora omställning som krävs för att klara klimat och miljökriserna. Men också redovisa de uppoffringar vi måste göra för att komma framåt. I denna process ska de med minst marginal skyddas men alla andra måste ta sina konsekvenser. Ska det budskapet accepteras krävs ett ledarskap som har förtrående och kan visa en hållbar väg.

Presentera dig själv

Intresserad av att diskutera och lösa frågor utifrån var vi är idag men med ett tydligt mål. Det viktiga är att kunna beskriva processen för att nå målet. Min bakgrund från industrin ger en god erfarenhet att förstå vad som krävs. Respekt för svårigheterna att göra svåra förändringar för både människor och verksamheter är viktig i dialogen för att nå framsteg.

Vad har du för yrke?

Civilingenjör i Kemiteknik som arbetat med miljö och kvalitetsfrågor i industrin

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Michail Gorbatjov,

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre som verkligen tar tag i klimatfrågan och den omställningsprocess i samhälle och ekonomi som krävs.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Åke Erlandsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Vinst ger fel incitament. Skolans problem ligger i klassrummet och bristen på alternativa vägar genom skolan

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Inte lösningen för låga elpriser eller klimatfrågan. Men finns intresse så låt dom bygga så att vi slipper de låsningar som förstört svensk energipolitik sedan 1980.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Kan inte frågan men känns kränkande och kanske inte lösningen

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Ger jobb och avlastning för tidspressade föräldrar

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Extra viktig Priset på alternativen, idag HVO, biogas och elbilar måste vara lönsamma relativt fossilt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Viktigt isf att fastigheter som har satsat på hållbara lösningar får fördelar

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Extra viktig Vindkraften måste förankras i de bygder där den etableras, inte bara köras över av mutad kommun.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Balansen idag är ganska bra

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Nätläkare kan ha en plats, men överkonsumtion av vård måste stävjas

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Vi behöver förbättra mycket kring integration och segregation. Då kan moroten om uppehållstillstånd vara bra.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Extra viktig Miltära hotet från Ryssland känns inte stort. Bidra till upprustning och stöd för kärvapen är fel väg. Turkiet kraven visar att vi förlorar vår fria utrikespolitik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Har inte kunskap var nivån bör ligga. Det går inte att vara för alla "goda " kostnader

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Något bör göras åt reglerna på landsbygden

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Extra viktig Public service är en förutsättning för vår demokrati och kompetens i media

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Hänger på tillgången på förnybara drivmedel

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Betyg bör vara ett hjälpmedel för lärare och föräldrar att få grepp om hur det går.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Dyrt och stora behov av underhåll och utbyggnad av befintliga banor, men vi behöver göra ett tekniklyft i infrastrukturen

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Storasjukhus kanske men inte hela sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Idag stor möjlighet för hemarbete för stora grupper, gör karensdagen till en klassfråga. Krav på läkarintyg vid återkommande frånvaro.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Ökad flexibillitet behövs men inte den vägen

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åke Erlandsson: Gruvor kommer behövas. Det viktiga är miljökraven och förankringen i bygden

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åke Erlandsson: Svår fråga som fortfarande påverkas av Syrienkriget och flyktingströmmen 2015.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åke Erlandsson: Kan inte frågan, men vi är övervakade nog. Dilemmat är de mycket grova kriminella gängen

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åke Erlandsson: Faran med att höja skatter är att det gör att missar att vi måste minska konsumtionen i stort även den offentliga. Höginkomsttagare har marginaler men inkomster från finansiella transaktioner är mer en form av spekulation eller spel. Stabilt ägande och viss avkastning bör inte beskattas högt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åke Erlandsson: Extra viktig Skyddet av skogen måste samordnas med produktion.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åke Erlandssons val:

 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning